Verordeningen en regelgeving

Algemeen

Overzicht van alle verordeningen en regelingen van de gemeente Molenlanden.

Regelgeving gemeente Molenlanden

De regelingen van de gemeente Molenlanden kunt u bekijken op de website Overheid.nl, via de knop hierboven. Op die website is alle regelgeving van alle gemeenten, provincies en waterschappen te vinden. U kunt ook deze zoekmachine gebruiken op de website Overheid.nl.

Een regeling treedt pas in werking nadat deze is bekendgemaakt. Deze bekendmakingen vinden o.a. plaats in het Gemeenteblad. 

Algemeen Plaatselijke Verordening

Elke gemeente heeft - naast regels die overal in Nederland gelden - ook plaatselijke regels. Deze staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening. De regels die speciaal in Molenlanden gelden staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening Gemeente Molenlanden.

Algemeen Plaatselijke Verordening Molenlanden

Aanvullende regels

Hieronder vindt u aanvullende regels op de APV die nu gelden en die op overheid.nl zijn gepubliceerd.

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren(link is extern) 
Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen Kinderdijk(link is extern) 
Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen bebouwde kom(link is extern) 
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen(link is extern) 
Aanwijzingsbesluit verbod straatartiest molengebied(link is extern) 
Aanwijzingsbesluit verbod venten molengebied(link is extern) 
Kaart overzicht verbod venten en straatartiest molengebied

Tarieven / leges

Bent u op zoek naar tarieventabellen van de gemeente Molenlanden? De tarieventabellen zijn te vinden als bijlage bij de betreffende verordening. Bijvoorbeeld: De Tarieventabel leges kunt u vinden als bijlage bij de legesverordening. Klik daarvoor op bovenstaande groene knop. Daar vindt u een alfabetische lijst. U kunt op de betreffende verordening klikken om deze te bekijken.