Afvalinzameling

Wie zamelt het afval in onze gemeente in?

Dat doet de reinigingsdienst Waardlanden. U bereikt dit bedrijf op het telefoonnummer 0183 68 11 11. U kunt ook mailen naar info@waardlanden.nl. Een overzicht van belangrijke informatie met verwijzingen naar de Waardlanden website vindt u hier.  

Extra informatie

Hieronder leest u meer informatie over de afvalinzameling in onze gemeente: 

Referenties

Laatste afvalberichten

  • Privacyverklaring Huishoudelijk Afval

    Waardlanden verzorgt de inzameling van afval/grondstoffen voor de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij de uitvoering van deze taken worden er ook persoonsgegevens verwerkt.