Afvalinzameling

Reinigingsdienst Waardlanden zamelt het afval in de gemeente Molenlanden in. 

Website: www.waardlanden.nl
E-mail: info@waardlanden.nl
Telefoon: 0183 68 11 11

18-9-2023 Informatieavond over nieuwafvalbeleid en milieupas Waardlanden voor inwoners Schelluinen

Inwoners van Schelluinen zijn op dinsdag 3 oktober 2023 van 19:00 -20:00 uur van harte welkom bij een informatiebijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid en de milieupas die Waardlanden onlangs huis-aan-huis heeft verstuurd. Het dorpsberaad Schelluinen stelt een deel van haar maandelijkse vergadering in het MFC de Commanderij hiervoor beschikbaar. De milieucoach van Waardlanden zal aanwezig zal zijn om toelichting te geven op het nieuwe afvalbeleid en vragen van inwoners te beantwoorden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, de bijeenkomst start om 19:00 uur. Deze avond is specifiek bedoeld voor inwoners van Schelluinen? Heeft u in uw dorpskern ook behoefte aan een voorlichtingsmiddag of avond? Dan kan de milieucoach ook bij u langskomen. Neem hiervoor contact op met de verbinder van uw dorpskern. 

28-08-2023 | Veranderingen rondom afvalverzameling

De komende tijd krijgt u als inwoner van gemeente Molenlanden te maken met veranderingen rond de afvalinzameling. Samen met de gemeente hebben we zorgvuldig gewerkt aan de voorbereidingen en voeren we de veranderingen stap voor stap door. In september ontvangen alle inwoners in de bebouwde kom per huishouden een milieupas. Daarna worden in de kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten. De containers zijn dan alleen nog te openen met de milieupas. Deze verandering helpt gemeente Molenlanden problemen zoals afvaltoerisme aan te pakken.

Milieupas thuis gestuurd
Op 28 augustus 2023 sturen we inwoners in de bebouwde kom van Arkel, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland en Schelluinen de milieupas met uitleg over het gebruik van de pas. Vanaf 4 september 2023 worden in deze kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten.

Op 4 september sturen we inwoners in de bebouwde kom van Bleskensgraaf, Brandwijk, Groot-Ammers, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Molenaarsgraaf, Oud-Alblas, Streefkerk en Wijngaarden ook de milieupas met uitleg over het gebruik van de pas. Vanaf 11 september worden in deze kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten.

Wat verandert er nog meer?
De verzamelcontainers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) verdwijnen. Uit afvalanalyses is gebleken dat de kwaliteit van pmd in verzamelcontainers onvoldoende is. Daarom mogen bewoners van een appartement, bovenwoning en woningen binnen de vesting van Nieuwpoort restafval en pmd samen weggooien in de verzamelcontainer voor restafval. Dit afval wordt apart opgehaald en later met behulp van machines gesorteerd. Hierdoor kunnen we meer recyclen en hoeven we minder restafval te verbranden. Alle andere grondstoffen zoals glas, textiel, papier en karton kunnen inwoners gewoon blijven scheiden. Ook kunnen inwoners van hoogbouw nu hun groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) scheiden. Want met de milieupas kunnen zij de nieuwe verzamelcontainers voor gft openen.

Inwoners buitengebied krijgen milieupas eind 2023
Inwoners van het buitengebied en aan de rand van gemeente Molenlanden hebben in het najaar van 2022 een nieuwe restafvalcontainer bij hun woning gekregen. Zij ontvangen dit najaar ook een milieupas. Met de milieupas kunnen zij de restafvalcontainers in de kernen niet openen. Vanaf 1 december 2023 hebben alle inwoners de pas nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden.

Milieupas voor bedrijven
Bedrijven met een contract voor het gebruik van de ondergrondse containers ontvangen van Waardlanden Reinigingsbedrijf BV de komende periode een milieupas. Bedrijven kunnen voor meer informatie terecht op de website: waardlanden.nl/bedrijven.

Recycletarief pas dit najaar bepaald
In het najaar nemen de gemeenteraden van de verschillende gemeenten nog een aantal besluiten voordat het betaalde systeem in het nieuwe jaar in werking treedt. Denk hierbij aan het variabele recycletarief, maar ook over de verwerking van en de tarieven voor babyluiers, incontinentiemateriaal en medisch afval. De uitkomsten van deze besluiten worden via de bekende communicatiekanalen gecommuniceerd (o.a. via deze website en de gemeentepagina in Het Kontakt).

14-07-2023 | Invoering recycletarief en omgang met privacy

Waardlanden verzorgt de inzameling van afval/grondstoffen voor de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij de uitvoering van deze taken worden er ook persoonsgegevens verwerkt. Met de invoering van het nieuwe beleidsplan krijgen inwoners vanaf 1 januari 2024 invloed op een deel van de afvalstoffenheffing.

Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Scheiden inwoners grondstoffen goed, dan hebben ze weinig restafval. Dan zijn de kosten lager dan wanneer inwoners veel restafval hebben. Goed registreren van gegevens is dus van belang. 

De manier waarop de gemeenten en Waardlanden omgaan met deze persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring Huishoudelijk, die u hieronder op deze pagina kunt lezen. Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeenten en Waardlanden.

Privacyverklaring (PDF)

Aanvullende informatie

Onderstaand een overzicht met informatie over afvalinzameling:

Directe links naar informatie website Waardlanden

Kijk voor meer informatie over de brief en de milieupas op:

Kijk voor meer informatie over het veranderde afvalbeleid en wat dat betekent voor u als inwoner van Molenlanden op:

Kijk voor het antwoord op de veel gestelde vragen op: 

Kijk voor tips over afval scheiden op:

Kijk voor meer informatie over het recycletarief op:

www.waardlanden.nl/particulieren/samen-afvalvrij/gemeenten/recycletarief

Kijk voor meer informatie over de strategienota Samen Afvalvrij op:

Kijk hier voor informatie over zwerfafval: