Afvalinzameling

Wie zamelt het afval in onze gemeente in?

Dat doet de reinigingsdienst Waardlanden. U bereikt dit bedrijf op het telefoonnummer 0183 68 11 11. U kunt ook mailen naar info@waardlanden.nl. Een overzicht van belangrijke informatie met verwijzingen naar de Waardlanden website vindt u hier.  

Extra informatie

Hieronder leest u meer informatie over de afvalinzameling in onze gemeente: 

Referenties

Laatste afvalberichten

  • Kerstbomen zijn geld waard

    Inwoners leveren kerstbomen in op centrale inzamelplaatsen in de buurt óf brengen deze zelf bij de milieustraat. Iedereen die een kerstboom zonder houten kruis, pot, spijkers en versiering inlevert, krijgt hiervoor 50 cent.

  • Privacyverklaring Huishoudelijk Afval

    Waardlanden verzorgt de inzameling van afval/grondstoffen voor de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij de uitvoering van deze taken worden er ook persoonsgegevens verwerkt.