Afvalinzameling

Wie zamelt het afval in onze gemeente in?

Dat doet de reinigingsdienst Waardlanden. U bereikt dit bedrijf op het telefoonnummer 0183 68 11 11. U kunt ook mailen naar info@waardlanden.nl. Een overzicht van belangrijke informatie met verwijzingen naar de Waardlanden website vindt u hier.

Extra informatie

Hieronder leest u meer informatie over de afvalinzameling in onze gemeente: 

Referenties

Laatste afvalberichten