Directe links naar informatie website Waardlanden

Een overzicht van belangrijke informatie op de Waardlanden website.

Kijk voor meer informatie over de brief en de milieupas op:

 

Kijk voor meer informatie over het veranderde afvalbeleid en wat dat betekent voor u als inwoner van Molenlanden op:

 

Kijk voor het antwoord op de veel gestelde vragen op: 

 

Kijk voor tips over afval scheiden op:

 

Kijk voor meer informatie over het recycletarief op:

www.waardlanden.nl/particulieren/samen-afvalvrij/gemeenten/recycletarief

 

Kijk voor meer informatie over de strategienota Samen Afvalvrij op:

 

Kijk hier voor informatie over zwerfafval: