Aanbieden klein chemisch afval

Klein chemisch afval (kca) is afval met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Denk aan batterijen, accu's, verf, lijm, bestrijdingsmiddelen en olieproducten. U kunt kca aanbieden bij één van de milieustraten