Aanbieden klein chemisch afval

Onder klein chemisch afval (KCA) vallen met name stoffen die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn. Denk aan batterijen, accu's, verf, lijm, bestrijdingsmiddelen en olieproducten. KCA moet u aanbieden bij de afvalbrengstations.