Privacyverklaring Huishoudelijk Afval

Waardlanden verzorgt de inzameling van afval/grondstoffen voor de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij de uitvoering van deze taken worden er ook persoonsgegevens verwerkt.

Waardlanden verzorgt de inzameling van afval/grondstoffen voor de gemeente Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij de uitvoering van deze taken worden er ook persoonsgegevens verwerkt. Met de invoering van het nieuwe beleidsplan krijgen inwoners vanaf 1 januari 2024 invloed op een deel van de afvalstoffenheffing.

Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Scheiden inwoners grondstoffen goed en dan hebben ze weinig restafval. Dan zijn de kosten lager dan wanneer inwoners veel restafval hebben. Goed registreren van gegevens is dus van belang. 

De manier waarop de gemeenten en Waardlanden omgaan met deze persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring Huishoudelijk Afval (document onder aan deze pagina).

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeenten en Waardlanden.