Strategiekaarten

Strategische vraagstukken zijn concreet gemaakt en terug te vinden op de kaarten met pittige thema’s. Op deze kaarten vindt u de ambities van Molenlanden voor de komende drie jaar. U kunt ze hier bekijken en ook reageren.

a) Wonen en leven in Molenlanden (link)

b) Verkeer en vervoer in Molenlanden (link)

c) Samenleven in Molenlanden (link)

d) Werken en recreëren in Molenlanden (link)

e) Beter omgaan met ons gebied (link)

f) Dichtbij Molenlanden (link)

In de kaarten gaan we in op de context, het doel en de inspanningen die nodig zijn om de ambities te bereiken. De doelen zijn geformuleerd met inbreng vanuit de samenleving. De snelheid waarmee een thema opgepakt moet worden, is verschillend.

Uit het proces komt duidelijk naar voren dat er snel extra aandacht nodig is op de thema’s ‘Wonen en leven in Molenlanden’ en ‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’.