Energietransitie

Nederland gaat van het aardgas af. Dit heeft grote invloed op de energievoorziening in alle sectoren. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt gewerkt aan een regionale visie op de realisatie hiervan en de benutting van regionale bronnen en inpassing van opwekkingstechnieken als windturbines en zonneparken. In de Transitievisie Warmte wordt dit vertaald naar de lokale situatie, waarin per buurt of wijk een voorkeursalternatief voor aardgas wordt vastgesteld en een eerste routekaart wordt geschetst hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Hierin wordt rekening gehouden met alle relevante ontwikkelingen, zoals de toepassing van waterstof als brandstof voor verwarming van woningen en gebouwen.

Logo Regionale EnergieStrategie
Logo Regionale EnergieStrategie

Regionale EnergieStrategie (RES)   

Nederland gaat van het aardgas af. Dit heeft grote invloed op de energievoorziening in alle sectoren. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt gewerkt aan een regionale visie op de realisatie hiervan en de benutting van regionale bronnen en inpassing van opwekkingstechnieken als windturbines en zonneparken.

Lees verder

Logo Transitievisie Warmte (TVW)
Logo Transitievisie Warmte (TVW)

Transitievisie Warmte (TVW)  

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. De Nederlandse regering heeft daarom in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal  is. Om dit te bereiken is afgesproken dat gemeenten hierbij de regie hebben, hoe gemeente Molenlanden dat gaat aanpakken wordt uitgewerkt in de Transitievisie Warmte.

Lees verder   

Logo voor en door bewoners
Logo voor en door bewoners

Voor en door bewoners  

Lees over de aanpak, verschillende acties, tijdpad, samenwerkingspartners en wat er al is gebeurd.  

Lees verder