Transitievisie Warmte (TVW)

Illustratieve afbeelding van een schema met 3 paden naar duurzame warmte
Illustratieve afbeelding van een schema met 3 paden naar duurzame warmte

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. De Nederlandse regering heeft daarom in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal  is. Om dit te bereiken is afgesproken dat gemeenten hierbij de regie hebben, hoe de gemeente Molenlanden dit heeft aangepakt is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte 1.0.

Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vastgesteld

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vastgesteld. De visie geeft huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen.

Lees meer

Mooie voorbeelden uit de praktijk

Molenlanden presenteert u graag een aantal mooie voorbeelden van inwoners die bezig zijn met het verduurzamen van hun woning of bedrijfspand.

Monumentale woonboerderij verduurzaamd
Monumentale woonboerderij verduurzaamd

Bleskensgraaf

De verduurzaming van een bestaand pand is in veel gevallen uniek. Deze monumentale boerderij aan de Graafstroom in Bleskensgraaf waar familie van den Berg woont, is een mooi voorbeeld hoe je met zonnecollectoren en zonnepanelen kan voorzien in de warmte- en watervoorziening van een kolossaal pand.
 

Familie Paans uit Giessenburg
Familie Paans uit Giessenburg

Giessenburg

Jaarlijks ongeveer 65% minder energie verbruiken voor het verwarmen van de woning inclusief warm tapwater, waarbij het jaarverbruik- inclusief koelen- de opbrengsten van de zonnepanelen niet overstijgt. Dat dit mogelijk is bewijst het voorbeeld van deze bestaande vrijstaande woning van de familie Paans in Giessenburg. 
 

Foto van Cees van der Wal Fotografie
fotocredits voor Cees van der Wal Fotografie

 Nieuw Lekkerland

Aan het woord is Sandra Versteeg, financieel manager bij transportbedrijf Jan Kees Boer Transport. 
JKB Transport heeft een innovatief gasloos bedrijfspand met kantoorruimte, werkplaats en grote opslagloods met bovenloopkranen. Het bedrijf is gesitueerd aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland.

Nieuw Lekkerland zorgboerderij TVW
Nieuw Lekkerland zorgboerderij TVW

Nieuw Lekkerland

Bij de ZorgBoerdeij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland wordt dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf aan personen met een verstandelijke en/of sociale beperking aangeboden. Deze keer is Jan Brand van Brand Duurzame Concept Ontwikkeling B.V. uit Nieuw Lekkerland aan het woord. Hij is samen met de initiatiefnemer in gesprek gegaan, om voor de zorgboerderij een aardgasvrije en duurzame oplossing te realiseren.  
 

Familie Bot uit Arkel
Familie Bot uit Arkel

Noordeloos

Aan het woord is de familie Bot uit Arkel, welke de overstap maakt van een ruim 100 jaar oude, gezellige maar bewerkelijke dijkwoning met een grote tuin, naar een nieuwbouw hoekwoning met alle faciliteiten op de begane grond in de kern van Noordeloos.
 

Oud Alblas fam Hoornweg
Oud Alblas fam Hoornweg

Oud Alblas

Om hun bestaande woning uit 1999 duurzaam te maken, heeft de familie Hoornweg uit Oud Alblas al een aantal stappen ondernomen. Wat waren de mogelijkheden en kansen waardoor er vooruitgang in comfort en lagere energiekosten kon ontstaan? Het blijft maatwerk, maar dat het mogelijk is, blijkt uit onderstaand voorbeeld. 
 

Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vastgesteld. De visie geeft huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Alle gemeenten in Nederland stellen zo’n visie op, met als doel uiterlijk in 2050 aardgasvrij verwarmen en koken mogelijk te maken voor alle huis- en gebouweigenaren. Samen met inwoners, ondernemers en partijen die bij een buurt of kern betrokken zijn willen we toewerken naar een voor de buurt of kern passende oplossing.

Aardgas vervangen door duurzame energiebronnen is een onderdeel van het Nationale klimaatakkoord om te zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2. De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om de overstap naar aardgasvrij wonen in hun eigen gemeente in goede banen te leiden. Een van de taken hierbij is om in 2021 een Transitievisie Warmte te maken. Naast een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen, geeft de visie ook inzicht in welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of kern. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden als bijvoorbeeld de CV-ketel of een kooktoestel aan vervanging toe is.

Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid: “De transitievisie warmte gaat over meer dan alleen de overstap naar duurzame warmtebronnen. Het gaat ook om energiebesparing. Hoe we het ook wenden of keren, we moeten uiteindelijk allemaal zuiniger omgaan met energie om de energietransitie te kunnen realiseren. Energie die je bespaart, door bijvoorbeeld het isoleren van huizen, hoef je niet op te wekken en te betalen. De transitievisie zet daarom zeker ook in op energiebesparing. Er is al volop contact met dorpsraden, inwoners en bedrijven hierover. En we stimuleren dit met diverse acties. Inwoners kunnen voor advies terecht bij het Regionaal Energieloket en de energiecoaches van Het Nieuwe Wonen.”

Verkenning
De visie maakt geen keuze welke buurten of kernen al voor 2030 daadwerkelijk van het gas afgaan. Wel wil de gemeente vanaf 2022 starten met de verkenning naar een andere duurzame warmtevoorziening in drie kernen: Bleskensgraaf, Giessenburg en een deel van Hoornaar, bedrijventerreinen: Bleskensgraaf, Giessenburg en Arkel en relatief jonge uitbreidingswijken in Molenaarsgraaf, Groot-Ammers Oost en West, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Deze kernen/buurten/bedrijventerreinen zijn naar voren gekomen omdat er kansen liggen en samen met inwoners, ondernemers en gebouweigenaren willen we deze transitie vormgeven. Gemiddeld gezien duurt dit proces van verkenning tot besluit duurt ongeveer 2 jaar. Daarna is nog ongeveer 7 jaar nodig om de nieuwe warmtevoorziening te realiseren en daadwerkelijk van het gas af te gaan. Iedere woningeigenaar beslist zelf of hij meedoet met het (collectief) alternatief in zijn buurt. Het is ook mogelijk zelf een ander passend alternatief te zoeken.

Zelf al aan de slag? 
Is jouw buurt geen startbuurt en pas later aan de beurt? Dan kun je er voor kiezen om zelf aan de slag te gaan. Om uw energierekening omlaag en brengen en uw wooncomfort te verhogen kunt u uw huis stap voor stap voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Hierbij zijn het isoleren van uw woning en overstappen van gas naar inductie koken altijd een goed keus. Wilt u meer informatie over passende oplossingen en speciale acties kunt u zich gratis laten adviseren door de deskundigen van het Regionaal Energieloket.

Wilt u weten wat de Transitievisie Warmte zegt over uw straat of buurt kijk dan hier: aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/molenlanden.

U kunt hier de vastgestelde Transitievisie Warmte inzien: Transitievisie Warmte 1.0 voor Molenlanden.

Met vragen en/of reacties kunnen inwoners terecht bij: Team transitie duurzaam via e-mailadres: energietransitie@jouwgemeente.nl.

Duurzaam wonen

Bespaar energie door je energieverbruik te verminderen of zelf duurzame energie op te wekken. Volg de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal. 

Lees verder