Transitievisie Warmte (TVW)

Illustratieve afbeelding van een schema met 3 paden naar duurzame warmte
Illustratieve afbeelding van een schema met 3 paden naar duurzame warmte

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde te stoppen. De Nederlandse regering heeft daarom in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal  is. Om dit te bereiken is afgesproken dat gemeenten hierbij de regie hebben, hoe gemeente Molenlanden dat gaat aanpakken wordt uitgewerkt in de Transitievisie Warmte.

Ook in Molenlanden worden de meeste woningen nog verwarmd door aardgas, dat gaat de komende jaren veranderen. Dat betekent dat we moeten overstappen naar andere manieren om onze woningen te verwarmen, warm water te maken en te koken.

De Transitievisie Warmte geeft bewoners en huiseigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. In de Transitievisie Warmte staan de toekomstige energievoorziening (en) welke kansrijk zijn met de mogelijke kosten. Dit helpt huis- en gebouweigenaren om keuzes te maken in de mogelijkheden die hun huis duurzamer maken.

Bespaar energie door je energieverbruik te verminderen of zelf duurzame energie op te wekken. Volg de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal. 

Lees verder