Transitievisie Warmte (TVW)

Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Molenlanden 1.0 vastgesteld. De visie geeft huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Alle gemeenten in Nederland stellen zo’n visie op, met als doel uiterlijk in 2050 aardgasvrij verwarmen en koken mogelijk te maken voor alle huis- en gebouweigenaren. Samen met inwoners, ondernemers en partijen die bij een buurt of kern betrokken zijn willen we toewerken naar een voor de buurt of kern passende oplossing.

Aardgas vervangen door duurzame energiebronnen is een onderdeel van het Nationale klimaatakkoord om te zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2. De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om de overstap naar aardgasvrij wonen in hun eigen gemeente in goede banen te leiden. Een van de taken hierbij is om in 2021 een Transitievisie Warmte te maken. Naast een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen, geeft de visie ook inzicht in welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of kern. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden als bijvoorbeeld de CV-ketel of een kooktoestel aan vervanging toe is.

Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid: “De transitievisie warmte gaat over meer dan alleen de overstap naar duurzame warmtebronnen. Het gaat ook om energiebesparing. Hoe we het ook wenden of keren, we moeten uiteindelijk allemaal zuiniger omgaan met energie om de energietransitie te kunnen realiseren. Energie die je bespaart, door bijvoorbeeld het isoleren van huizen, hoef je niet op te wekken en te betalen. De transitievisie zet daarom zeker ook in op energiebesparing. Er is al volop contact met dorpsraden, inwoners en bedrijven hierover. En we stimuleren dit met diverse acties. Inwoners kunnen voor advies terecht bij het Regionaal Energieloket en de energiecoaches van Het Nieuwe Wonen.”

Verkenning
De visie maakt geen keuze welke buurten of kernen al voor 2030 daadwerkelijk van het gas afgaan. Wel wil de gemeente vanaf 2022 starten met de verkenning naar een andere duurzame warmtevoorziening in drie kernen: Bleskensgraaf, Giessenburg en een deel van Hoornaar, bedrijventerreinen: Bleskensgraaf, Giessenburg en Arkel en relatief jonge uitbreidingswijken in Molenaarsgraaf, Groot-Ammers Oost en West, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Deze kernen/buurten/bedrijventerreinen zijn naar voren gekomen omdat er kansen liggen en samen met inwoners, ondernemers en gebouweigenaren willen we deze transitie vormgeven. Gemiddeld gezien duurt dit proces van verkenning tot besluit duurt ongeveer 2 jaar. Daarna is nog ongeveer 7 jaar nodig om de nieuwe warmtevoorziening te realiseren en daadwerkelijk van het gas af te gaan. Iedere woningeigenaar beslist zelf of hij meedoet met het (collectief) alternatief in zijn buurt. Het is ook mogelijk zelf een ander passend alternatief te zoeken.

Zelf al aan de slag? 
Is jouw buurt geen startbuurt en pas later aan de beurt? Dan kun je er voor kiezen om zelf aan de slag te gaan. Om uw energierekening omlaag en brengen en uw wooncomfort te verhogen kunt u uw huis stap voor stap voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Hierbij zijn het isoleren van uw woning en overstappen van gas naar inductie koken altijd een goed keus. Wilt u meer informatie over passende oplossingen en speciale acties kunt u zich gratis laten adviseren door de deskundigen van het Regionaal Energieloket.

Wilt u weten wat de Transitievisie Warmte zegt over uw straat of buurt kijk dan hier: aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/molenlanden.

U kunt hier de vastgestelde Transitievisie Warmte inzien: Transitievisie Warmte 1.0 voor Molenlanden.

Met vragen en/of reacties kunnen inwoners terecht bij: Team transitie duurzaam via e-mailadres: energietransitie@jouwgemeente.nl.

Duurzaam wonen

Bespaar energie door je energieverbruik te verminderen of zelf duurzame energie op te wekken. Volg de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal. 

Lees verder