Voor en door bewoners

De gemeente Molenlanden bouwt aan een duurzame toekomst. Dit doet we samen met onze inwoners. Het is daarbij belangrijk dat we ons energieverbruik verminderen door energie te besparen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor een lagere energierekening en meer comfort in huis. En alles wat we nu kunnen besparen, hoeven we niet op te wekken.

Om inwoners in Molenlanden te helpen hun woning te verduurzamen werkt Gemeente Molenlanden samen met onder andere ‘Het Nieuwe Wonen’ en het ‘Regionaal Energieloket’. U kunt bijvoorbeeld een gratis wooncoachgesprek aanvragen of een warmtescan regelen. Ook krijgt u uitleg over verschillende maatregelen, kunt u de huisscan doen, maatwerkadvies aanvragen en advies krijgen over de stappen die je moet nemen om je woning te verduurzamen.

En wilt u zonnepanelen, maar kan of wenst u dit niet op eigen dak, kijk dan eens  op www.ecmolenlanden.nl voor meer informatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking voor uw woning? Op deze pagina leest u hier meer over. Ook vindt u hier een overzicht van wat er zoal in Molenlanden door de gemeente aan activiteiten en acties wordt georganiseerd en wat er door bewoners ook zelf wordt geïnitieerd. En vertellen Molenlanders hoe zij zelf al aan de slag zijn gegaan om hun woning te verduurzamen.

Voor en door bewoners

Overweegt u uw ramen te vervangen door isolerend glas?

Doe mee met de collectieve inkoopactie glasisolatie aangeboden door de gemeente Molenlanden! Inschrijving loopt t/m 15 juli 2021.

Enkel of oud dubbel glas isoleert slecht, waardoor warmte uit de woning ontsnapt. Het glas voelt koud aan in de winter en soms ontstaat er condens. Ook tocht het vaak bij de ramen door zogenaamde 'koudeval'. Isolerend glas biedt hiervoor de oplossing. Het huis voelt comfortabeler en het zorgt ervoor dat u minder hoeft te verwarmen. Zo kunt u flink besparen op uw energierekening.

En wist u dat isolerend glas ook effectief is in de zomer? Het houdt de warmte buiten en zorgt dat het in huis koel blijft, wel zo prettig bij tropische temperaturen.

Meer comfort en direct besparen op uw energierekening door isolerend glas? 

De gemeente Molenlanden helpt u graag op weg. Samen met het Regionaal Energieloket organiseren we een collectieve inkoopactie voor HR++ glas voor u en uw buren. HR++ glas is een van de beste soorten isolerend glas die in de meeste gevallen in bestaande kozijnen past.

Uw voordeel
- Voordelige prijs dankzij groepsvoordeel
- Duurzame investering in uw woning en goed voor uw portemonnee

- Betrouwbare vakspecialist
- Altijd een offerte op maat

Schrijf u vrijblijvend in tot en met 15 juli 2021

Kijk voor meer informatie over de actie, de aanbieder en prijzen en hoe u zich kunt inschrijven op www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden.

Klimaatverandering gaat ons allemaal aan en iedereen kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Gemeente Molenlanden doet daarom samen met haar buurgemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Door zoveel mogelijk tegels uit tuinpaden, eigen opritten of parkeerplaatsen en andere verharding te halen en deze te vervangen door planten, helpen we hittestress tegen te gaan en houden we water vast in de bodem. Dat is goed voor de natuur en daarmee ook voor onszelf. We trekken gezamenlijk op: juli is de Maand van het Tegelwippen. Lees verder:

Tegelwippen

Heeft u al de gratis duurzame bon van € 45 verzilverd of gaat u dit nog doen? Dan maakt u tevens kans op een extra mooi duurzaam cadeau! Tot en met 31 juli 2021 kunt u nog d

Hiermee kunt u handige energiebesparende producten bestellen zoals gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop of een tijdschakelklok. U bespaart hiermee direct op uw energierekening. 3500 woningeigenaren zijn u al voorgegaan!

Als u de bon verzilvert, maakt u automatisch kans op een van de drie Waka Waka 10Watt Zonnepanelen! Handig voor op vakantie, onderweg of in de tuin. Hiermee ondersteunen we tevens de organisatie Waka Waka (www.waka-waka.com) en maken we schone elektriciteit toegankelijk voor families en mensen die dat hard nodig hebben. Hoe maakt u kans?

Vraag de gratis duurzame bon t.w.v. € 45,- aan via www.regionaalenergieloket.nl/molenlanden Verzilver de bon in de webshop. Dit kan tot uiterlijk 31 juli 2021 Heeft u de bon al verzilverd? Dan hoeft u niets te doen. U doet automatisch mee met de winactie Op 2 augustus 2021 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. U ontvangt hierover persoonlijk bericht! De bon en winactie geldt voor particuliere woningeigenaren in de gemeente Molenlanden. Voor huurders start in het najaar een vergelijkbare cadeaubonnenactie. Tip ook een ander over deze actie. Iedereen is gebaat bij energiebesparende maatregelen. Voor een lagere energierekening, meer comfort en het klimaat

Vraag cadeaubon aan

Energietransitie

De verduurzaming van ons gebied heeft de volle inzet van een groot deel van onze inwoners. We zien dan ook steeds meer initiatieven, stichting(en) en coöperaties met duurzaamheidsdoelstellingen ontstaan.

Veel van de initiatieven richten zich op het reduceren van het verbruik van elektra en aardgas en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie. Elk initiatief start vanuit inzicht in het huidige verbruik en daarnaast het inzicht van wat er al opgewekt wordt. Om initiatieven een helpende hand te bieden heeft is dit energiedashboard gemaakt.

Het dashboard biedt een eerste indicatief inzicht van het energieverbruik van de gemeente, kern of een vergelijk tussen het verbruik van een kern en het gemeentelijk gemiddelde. Daarnaast is er bij benadering aangegeven welk percentage energie duurzaam wordt opgewekt ten opzicht van het energie verbruik, hoe groot het aandeel woningen met zonnepanelen in de gemeente of juist in de kern is en hoeveel zonnepanelen er nog geïnstalleerd moeten worden om het volledige elektra verbruik van de woningen in de gemeente duurzaam op te wekken. (Noot: het is niet mogelijk om postcoderoosprojecten op bedrijfsdaken aan woningen toe te delen vanwege de opbouw van de beschikbare data). 

Het dashboard wordt elk jaar geactualiseerd op basis van de dan beschikbare- en vergelijkbare data. De brondata zijn in het dashboard weergegeven en zijn veelal ca. 2 jaar oud, recentere vergelijkbare data is tot op heden niet beschikbaar.

Link naar Energiedashboard

  • De herindeling van de wijken zorgt ervoor dat de afbakening van kernen verandert door de jaren heen. Gebruik dus de gegevens als indicatieve cijfers voor jouw ‘kern’ en vergelijk ze ook relatief gezien met andere kernen in hetzelfde jaar.
  • In alle jaren geldt dat er buiten de kernen om nog ‘verspreide huizen’ zijn die niet als categorie zijn mee genomen. Het totaal van alle kernen telt in alle jaren hierdoor niet op tot het gemeentelijk totaal.
  • Voor ‘exacte cijfers’ kan de gebruiker altijd via het ‘i’ knopje bij iedere tegel de bron data opzoeken! (dit bevindt zich in het balkje met het jaartal 2019 ‘<’)

*Het dashboard puur is bedoeld voor een eerste indicatief inzicht en geeft geen absolute getallen weer.

Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Om deze reden biedt de gemeente haar inwoners de verduurzamingslening aan voor het financieren van duurzaamheidsmaatregelen. De lening maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Ook duurzame maatregelen bij nieuw te bouwen woningen en de aanschaf van zonnepanelen via een postcoderoosregeling komen in aanmerking voor de verduurzamingslening.

Meer informatie leningen  

Meer informatie subsidies

De gemeente Molenlanden ontvangt 268.000 euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). Nieuw is dat de subsidie dit jaar ook voor huurders kan worden ingezet. Met het geld worden woningeigenaren én huurders gestimuleerd en geholpen bij het energiezuinig maken van hun woning. Energie besparen zorgt voor een hoger wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

Succes voortzetten

In 2020 ontving de gemeente ook al subsidie van het Rijk om particulieren woningeigenaren te helpen hun woning te verduurzamen, en met succes. Bijna 4000 bonnen werden uitgegeven, waarmee gratis energiebesparende producten konden worden gekocht. Meer dan 150 inwoners hebben een online huisscan ingevuld en er zijn ruim 100 gratis (online) wooncoachgesprekken aangevraagd. Ook hebben 264 inwoners een gratis warmtescanfoto van de woongevel laten maken,365 woningeigenaren hebben zich ingeschreven voor de inkoopactie voor isolatie van het Regionaal Energieloket en meer dan 125 inwoners hebben tips en adviezen ontvangen over energiebesparing via online Energiecafés. Dit succes kan nu met de nieuwe subsidie tot eind juli 2022 worden voortgezet, ook voor huurders.

Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid Molenlanden: “Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, wil ook gemeente Molenlanden in 2050 energieneutraal te zijn. Energiebesparing speelt hierbij een belangrijke rol. Het is geweldig dat we met deze subsidie weer aan de slag kunnen. Dit jaar gaan we samen met de woningcorporaties ook de huurders van de woningen ondersteunen met het verlagen van hun energierekening. Daarbij krijgen monumenten en woonboerderijen speciale aandacht dit jaar en uiteraard kunnen ook huiseigenaren gebruik blijven maken van bonnen voor gratis energiebesparende producten, advies, gezamenlijke inkoopacties en informatiebijeenkomsten. Veel inwoners zijn al aan de slag gegaan, maar ik hoop met de nieuwe subsidie op een nog grotere deelname”.

De plannen voor de besteding van de subsidie gaat de gemeente verder uitwerken met de woningcorporaties ‘Lek en Waard Wonen’, Tablis Wonen’ en ‘KleurrijkWonen’ en met de ‘Stichting  Boerderij en Erf’. Ook werkt de gemeente opnieuw samen met Het Nieuwe Wonen en het Regionaal Energieloket.

Duurzaamheid leeft in de dorpen en stad in Molenlanden. Het oprichten van een energie coöperatie, het starten van een postcode-roos, het organiseren van een duurzaamheidsmarkt, de aanplant van een tiny forest… inwoners zetten er vol energie de schouders onder. En de gemeente helpt graag om deze initiatieven tot een succes te maken.

Kijk voor initiatieven in uw woonkern:

Bespaar energie door je energieverbruik te verminderen of zelf duurzame energie op te wekken. Volg de ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. In 2050 zijn alle huizen in de gemeente Molenlanden CO2-neutraal.

Het Nieuwe Wonen  Wooncoaches van Het Nieuwe Wonen staan klaar om u advies te geven. Bespaar door minder energieverbruik of door zelf duurzame energie op te wekken. In Molenlanden denken we graag met u mee. Wooncoaches van Het Nieuwe Wonen staan klaar om u van advies te voorzien. Veel inwoners zijn u al voorgegaan.

Heeft u interesse in een wooncoach? Stuur dan een mail naar info@hetnieuwewonen.org of bel naar 0345 25 40 30 of 06 54 69 49 37. 

Meer informatie vindt u op: www.hetnieuwewonen.org

Regionaal energieloket Het Regionaal Energieloket helpt bij al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Wilt u weten hoe u uw woning kunt verduurzamen? Waar de besparingskansen liggen?

Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in de gemeente Molenlanden bij al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen.

Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket.  

Het verduurzamen van boerderijen en monumenten vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Welke maatregelen zijn het beste voor uw pand, welke manier van isoleren kunt u beter wel of niet toepassen? Wat is wel en niet toegestaan en welke financiële mogelijkheden zijn er?

Om woningeigenaren van boerderijen en monumenten te helpen bij het verduurzamen van hun panden, is de gemeente – in samenwerking met Stichting Boerderij en Erf - op zoek naar voorbeelden van deze woningen die (deels) al zijn verduurzaamd. Het gaat hierbij om oudere (monumentale) woonboerderijen en gemeentelijke en rijksmonumenten met een woonfunctie.

Bent u eigenaar van zo’n pand en wilt u uw kennis en ervaringen met anderen met vergelijkbare woningen delen? Neem dan contact op met Frans van den Berg, projectleider van de Duurzame Boerderij van Stichting Boerderij en Erf via telefoon 06-52083422 of e-mail frans.alewijn@gmail.com.

Door het instellen van de duurzaamheidsprijs Molenlanden 2021 wil de gemeente Molenlanden inspirerende duurzame initiatieven en voorbeelden in het zonnetje gaan zetten!

We gaan op zoek naar mooie initiatieven en voorbeelden, welke ook anderen zullen stimuleren en inspireren om in actie te komen en daardoor Molenlanden duurzamer te maken. We roepen bewoners, non-profit en ondernemers op om mee te dingen naar de duurzaamheidsprijs Molenlanden 2021. De gemeente trekt hierin samen op met de Stichting BlauwZaam, Jong Molenlanden en de Stichting Duurzaam Molenlanden.

Op donderdag 7 oktober 2021 maakt een vakkundige jury de nominaties per categorie bekend en kunnen de inwoners van Molenlanden stemmen op hun favoriete, inspirerende voorbeeld. De winnaars worden eind van het jaar bekendgemaakt.