Regionale Energie Strategie (RES)

Een energie neutrale regio in 2050, hoe gaan we dat met elkaar bereiken? Om de CO2 -uitstoot te beperken zullen we anders met onze beschikbare energie om moeten gaan. Het vereist energiebesparingen, het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen en het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is de ‘energietransitie’.

Bouwstenen als basis

In januari 2019 zijn gemeenten Gorinchem en Molenlanden gestart met het werken aan de regionale energiestrategie (RES). Tijdens een aftrap hield Diederik Samsom een gloedvol betoog. De gemeenten hebben samen veel bijeenkomsten georganiseerd waar betrokken partijen en geïnteresseerden samen kwamen. Er is goed meegedacht en er waren veel ideeën om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het behoud van de kwaliteiten in het gebied, zoals de natuur en de cultuurhistorie kreeg daarbij alle aandacht.

Alle informatie en de kansen en mogelijkheden zijn nu opgenomen in de zogenaamde bouwstenenrapportage RES. Na de collegebehandeling en raadsbespreking volgt de verdere uitwerking en wordt een zogenaamde concept-RES opgesteld. Deze zal in het eerste half jaar van 2020 gereed zijn, waarna de definitieve RES zal volgen.

Zelf aan de slag?

  • Het Regionaal Energie Loket geeft meer informatie over hoe u uw huis nu al kunt verduurzamen.
  • Via Het Nieuwe Wonen kunt u een afspraak maken met een wooncoach.
  • Voor een aantal maatregelen aan uw woning stelt de overheid subsidies beschikbaar, kijk hiervoor op Energiesubsidiewijzer. Daarnaast heeft de gemeente Molenlanden de mogelijkheid voor een Duurzaamheidslening voor particuliere eigenaren en huurders. 
  • Nieuwsgierig naar initiatieven bij u in de buurt? Kijk dan bij Duurzame dorpen.

Meer informatie

Naar de rapportage en de speech van Diederik Samson