Begraven

Begraven

Algemeen graf:

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar ( de gemeente) blijft staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven.

Particulier graf:

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (meestal familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Particulier urnengraf:

Een urn kan worden begraven in een urn graf of geplaatst worden in een urnen nis. Ook zijn er mogelijkheden om een urn of asbuis in een bestaand graf bij te zetten. De mogelijkheden zijn per begraafplaats verschillend. Net als bij een gewoon graf zullen er grafrechten betaald moeten worden. Voor de duur van het grafrecht gelden dezelfde regels als particuliere graven.

Strooiveld

Op sommige begraafplaatsen is een strooiveld. Op dit veld kan as uitgestrooid worden.

Grafbedekking:

De regels omtrent de grafbedekking staan vermeld in de verordening. (Zie bij Verordeningen)

Looptijd

Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf is de looptijd dat het graf in stand wordt gehouden. Dit verschilt per begraafplaats.

De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is vaak de tijd van de minimale grafrust, wettelijk bepaald op 10 jaar. Na tien jaar kan de begraafplaatseigenaar (de gemeente) het graf ruimen. De graftermijn is niet te verlengen. De termijn van het is stand houden van algemene graven is per begraafplaats verschillend en staat bij de begraafplaats aangegeven. De termijn voor algemeen graf is per begraafplaats verschillend, dit kan 10, 15 of 20 jaar zijn.

Een particulier graf wordt meestal voor een bepaalde termijn uitgegeven (staat per begraafplaats aangegeven), maar is daarna te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien

van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar begrafenis@jouwgemeente.nl