Begraven

Nieuws

23 februari 2023: Graf uitzoeken voor directe begraving op het oude gedeelte in Bleskensgraaf

Eind vorig jaar zijn de ruimingswerkzaamheden afgerond in Bleskensgraaf. Normaal gesproken worden de particuliere graven alleen voor directe begraving en op rij uitgegeven. Het is nu in Bleskensgraaf mogelijk om een geruimd graf voor 1 of 2 personen uit te kiezen voor directe begraving op het oude gedeelte.

Neem bij vragen contact op met het team Begraven, bereikbaar onder telefoonnummer 088 – 75 15 000 of via de mail begrafenis@jouwgemeente.nl

14-02-2023: Romeinse cijfers in grafnummering worden vervangen door getallen

De plattegronden van de 25 begraafplaatsen worden momenteel op de juiste manier ingetekend. Het is belangrijk dat de grafnummers op de plattegronden leesbaar zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om de Romeinse cijfers te vervangen door getallen. Dit zal in sommige gevallen wel even wennen zijn. Uiteraard veranderd er niets aan de graven.

Ophoging deel begraafplaats Giessen Oudekerk

De gemeente Molenlanden voert van januari tot en met juni 2023 werkzaamheden uit aan deze begraafplaats. Het betreft werkzaamheden voor het ophogen van het laaggelegen middengebied (vakken A t/m E) van de begraafplaats. Ook gaat het om werkzaamheden ter voorbereiding hierop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om op dit deel van de begraafplaats te kunnen blijven begraven.

Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk graven te bezoeken op dit deel van de begraafplaats.

Op bijgevoege afbeelding ziet u het betreffende middengebied.

Begrafenissen
Begrafenissen in het middengebied kunnen ondanks de werkzaamheden in overleg met de gemeente wel plaatsvinden. De overige delen van de begraafplaats blijven bereikbaar voor bezoek en begrafenissen.

Rechthebbenden
Rechthebbenden van graven in het middengebied (vakken A t/m E) zijn persoonlijk benaderd. Graven waarvan de grafrusttermijn is verlopen, of waarvan afstand is gedaan, worden geruimd in de periode januari/februari 2023.

Grote zorgvuldigheid
Alle stappen in het uitvoeringsproces voeren we zeer zorgvuldig en respectvol uit. We informeren inwoners via onze informatiepagina in het Kontakt en staan in contact met het kerkbestuur en begrafenisondernemers.

Uitvoering werkzaamheden:
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Binnenkort start hiervoor de aanbesteding.

Vragen?
Voor administratieve vragen (bijv. over grafrechten) kunt u contact opnemen met Robert van Oenen, via mail: robert.vanoenen@jouwgemeente.nl. Voor vragen over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met Peter Verwoert, via mail: peter.verwoert@jouwgemeente.nl.

Telefonisch contact is ook mogelijk via 088 75 15 000.

Het is weer herfst – we gaan blad blazen op de begraafplaatsen

Wilt u de kleine voorwerpen en glaswerk van het graf halen.

De kans is aanwezig dat dit met het blad ruimen verdwijnt.

Dank u wel voor uw medewerking.

PS: Wilt u het niet achter de staande steen zetten alstublieft.

Voornemen tot vervallen verklaren grafrecht

Bij de bijgaande particuliere graven heeft in het verleden een bordje gestaan. Er heeft zich geen rechthebbende gemeld. Daarom hebben wij het voornemen om van deze graven het grafrecht vervallen te verklaren.

Heeft u een vraag over één van de graven, neem dan contact op met Caroline van der Wulp. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 088 751 0535 of via e-mail caroline.vanderwulp@jouwgemeente.nl

Ruimen van graven in Bleskensgraaf

Vanaf woensdag 26 oktober gaat de gemeente Molenlanden de algemene graven ouder dan 15 jaar ruimen. En de particuliere graven waarvan het grafrecht is vervallen. De stoffelijke resten worden overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats. Het ruimen gebeurt door een deskundig bedrijf. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.

De volgende graven worden geruimd

Vak Grafnummers
A 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 en 20
B 25 t/m 28, 32 t/m 36, 38, 39, 41 t/m 44 en 47
M 225 t/m 227 en 229 t/m 234
P 3, 4 en 9 t/m 11
Q 16, 17, 19, 20 en 24 t/m 28
R 39 t/m 42
S 48, 53, 54, 63 en 66
T 71 t/m 74, 76, 77, 79 t/m 82, 84 en 85
U 87, 88, 90, 93, 95 en 98
V 102 t/m 109 en 113
W 115 t/m 119, 123, 124, 126, 128 t/m 131, 133 en 135
Y 159 t/m 180
Z 181 t/m 202
AA 203 t/m 224
BB 225 t/m 246
CC 267 t/m 271

Grafbedekking
In een eerdere fase zijn de grafbedekkingen van genoemde graven al verwijderd.

De begraafplaats blijft open

De te ruimen graven worden per vak afgesloten en afgeschermd. Dit wordt met bordjes aangegeven.

Informatie
De belanghebbenden die bekend zijn, hebben een brief gekregen over de afloop van de termijn en de vervolgstappen. Of er is een bordje bij het graf gezet.

Twijfelt u of het graf van uw dierbare geruimd gaat worden, of heeft u een vraag of een wens, dan kunt u altijd bellen met één van de medewerkers van het team Begraven, bereikbaar onder telefoonnummer 088 751 5000. Of via begrafenis@jouwgemeente.nl

Opknap begraafplaats Kerkplein te Schelluinen

De begraafplaats Kerkplein te Schelluinen heeft een opknapbeurt ondergaan.

De paden zijn opgehaald en vlak gemaakt. Hoeken op het terrein van de begraafplaats waren weggezakt, dit is hersteld. De trottoir banden waren scheef gezakt en weer zijn recht gezet. Grindmatten zijn aangelegd en daar is nieuw split op gedaan. Het loopt nu beter voor ouderen en is ook rolstoel toegankelijk geworden.

Op de grafbedden waar geen grafsteen staat zijn schelpen aangebracht. Het oogt nu schoner en mooier.

Om de begraafplaats groener te maken, is op de plaats van het oude opslag schuurtje, een planten vak gemaakt. Ook is er meer gazon gemaakt.

Beplanting kindgraven oud gedeelte Bleskensgraaf verwijderen

De vakken met de kindgraven op het oude gedeelte van de begraafplaats Bleskensgraaf zijn helemaal overwoekerd door de beplanting. Dit zijn de graven met nummer N235 t/m N239 en O242 t/m O244.

Start december 2020
We zullen de beplanting eruit halen en de grafbedekkingen tijdelijk van de graven afnemen. Waarbij we zorgvuldig opnemen wat de plaats is van de grafbedekking. Daarna zullen de vakken in de schelpen gezet worden. En kunnen we de grafbedekkingen weer terugplaatsen op de graven.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust. Dat kan via e-mail begrafenis@jouwgemeente.nl. Het team begraven is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 15 000.

Soorten graven

Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf dat de nabestaanden van de overledene niet zelf op naam krijgen, maar dat op naam van de eigenaar ( de gemeente) blijft staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat zijn meestal twee of drie personen die elkaar volstrekt niet kennen. Dit gebeurt gewoon op volgorde van begraven.

Particulier graf

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (meestal familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn meestal twee echtgenoten en evt. andere familieleden. Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als de vorige rechthebbende zelf ook komt te overlijden.

Kindergraf

Een particulier kindergraf is een graf dat voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Een kindergraf is bestemd voor een kind met een leeftijd tot 13 jaar.

Particulier urnengraf

Een urn kan worden begraven in een urn graf of geplaatst worden in een urnen nis. Ook zijn er mogelijkheden om een urn of asbus in een bestaand graf bij te zetten. Net als bij een gewoon graf zullen er grafrechten betaald moeten worden. 

Strooiveld

Op sommige begraafplaatsen is een strooiveld. Op dit veld kan as uitgestrooid worden.

Looptijd

Een groot verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf is de looptijd dat het graf in stand wordt gehouden. 

De periode dat iemand in een algemeen graf blijft liggen is 15 jaar.  Na 15 jaar kan de begraafplaatseigenaar (de gemeente) het graf ruimen. De graftermijn is niet te verlengen.

Een particulier graf wordt voor een bepaalde termijn uitgegeven 20, 30 of 50 jaar, maar is daarna te verlengen. Na afloop van de termijn kan de rechthebbende ook afzien van de grafrechten. Dan wordt het graf alsnog geruimd en vaak opnieuw uitgegeven aan een andere familie.
 

Grafbedekking

Op de pagina Grafbedekkingvergunning vindt u informatie over wat voor grafbedekking u mag aanbrengen en hoe u hiervoor een vergunning aanvraagt.

Grafbedekkingvergunning

Beleid
De regels omtrent de grafbedekking staan vermeld in de verordening. Zie Beleid.
 

Contact


Heeft u vragen?
Stel ze gerust. Dat kan via de mail begrafenis@jouwgemeente.nl. Het team begraven is ook telefonisch bereikbaar onder 088 75 15 000.
 

Bezoek adressen begraafplaatsen

Onderstaande adressen betreffen bezoekadressen, u kunt hier geen post naar sturen.

Arkel, Kerkeind 29 A, 4241 XC Arkel

Bleskensgraaf, Meulenbroek 16, 2971 XD Bleskensgraaf

Brandwijk, Brandwijksedijk t.h.v. nummer 19 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2974 LB Brandwijk

Brandwijk, Beatrixstraat 9a, 2974 BA Brandwijk

Giessenburg, C.M. van Houwelingweg 1B, 3381 KD Giessenburg

Giessenburg, Kerkhoflaan 11A, 3381 AR Giessenburg

Giessen Oudekerk, Oudkerkseweg 22A, 3381 KR Giessenburg

Goudriaan, Noordzijde t.h.v. nummer 17 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2977 AD Goudriaan

Groot-Ammers, Liesveld 2, 2964 AG Groot-Ammers

Hoogblokland, Dorpsweg 92A 4221 LJ Hoogblokland

Hoornaar, Dorpsweg 10A 4223 NA Hoornaar

Langerak, Lekdijk t.h.v. nummer 151 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2967 GH Langerak

Molenaarsgraaf, Kerkpad 1a achter de Ned. Hervormde Kerk, 2973 AR Molenaarsgraaf

Nieuw-Lekkerland, Lekdijk tegenover huisnummer 89, 2957 CD Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland, Schoonenburglaan 64, 2957 BD Nieuw-Lekkerland

Nieuwpoort, Bij de Waterschuur 32, 2965 AN Nieuwpoort

Noordeloos, Kerkstraat 6A 4225 RG Noordeloos

Ottoland, A 61 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2975 BC Ottoland

Oud-Alblas, Noordzijde 35, 2969 AR Oud-Alblas

Schelluinen, Kerkplein 1 4209 AC Schelluinen

Schelluinen, Nolweg 28A 4209 AZ Schelluinen

Streefkerk, Beneden Tiendweg 1a, 2959 BA Streefkerk

Streefkerk, Kerkstraat 38, 2959 BS Streefkerk

Wijngaarden, Dorpsstraat t.h.v. nummer 25, achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 3366 BC Wijngaarden

Wijngaarden, Oosteinde 41a, 3366 BG Wijngaarden

Aula’s en rouwcentra

De begraafplaatsen in Bleskensgraaf, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk hebben een aula. Deze aula is geschikt voor het opbaren van een overledene, condoleancebezoek en er kan een uitvaartplechtigheid gehouden worden.

 • Aula begraafplaats Bleskensgraaf
  70 zitplaatsen
  Uitvaartonderneming De Drechtstreek, tel. 0184 412 418
   
 • Aula begraafplaats Groot-Ammers
  40 zitplaatsen
  Plattel & Van Gils Uitvaartzorg, tel. 0184 600 404
   
 • Aula begraafplaats Nieuw-Lekkerland
  120 zitplaatsen
  Begrafenisonderneming Stam, tel. 078 691 9005
   
 • Aula begraafplaats Streefkerk
  70 zitplaatsen Mevrouw T. den Haak, tel. 06 2804 3815, denhaak@planet.nl
  Mevrouw R. Moerland, tel. 06 8010 1410
   
 • Rouwcentrum De Multistee
  Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
  Marianne Kortleve, tel. 06 3472 3809, multistee.nl/condoleances
   
 • Rouwcentrum Oud-Alblas
  Schoolstraat 16, 2969 BG Oud-Alblas
  Uitvaartonderneming De Drechtstreek, tel. 0184 412 418

Crematie en natuurbegraven

Crematie

Crematie, ook wel verassing of lijkverbranding genoemd, is een veelvoorkomende vorm van lijkbezorging.

In onze gemeente is het niet mogelijk om te cremeren. Op www.crematorium.nl vindt u meer informatie en in welke plaatsen er een crematorium is.

Wel is het mogelijk de as van een overledene te verstrooien of een asbus bij te zetten op onze begraafplaatsen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Heeft u een particulier graf? Dan kunt u de asbus in het graf laten bijplaatsen, op het graf is ook mogelijk, maar dan in een urn en vastgezet.

U koopt een particulier urnengraf

Dit is een graf voor 2 asbussen met of zonder urn, die onder- of bovengronds kan worden bijgezet. Een particulier urnengraf wordt uitgegeven voor 20, 30 of 50 jaar.

U koopt een particuliere urnennis in / op een zuil (in Arkel, Giessenburg (van Houwelingweg) Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk) of urnenmuur (in Oud-Alblas en Streefkerk).

Dit is een plaats in / op een zuil of muur voor een asbus met of zonder urn. Een particuliere urnenplaats wordt uitgegeven voor 5, 10 of 15 jaar.

U laat de as verstrooien

U kunt as laten verstrooien op of in een particulier graf, een particulier urnengraf of op het algemene verstrooiingsveld op de begraafplaats in Arkel, Brandwijk en Nieuw-Lekkerland.

Ook is het mogelijk om met toestemming van de eigenaar van de grond de as te verstrooien op een door de overledene of nabestaande gewenste plek binnen de grenzen van de gemeente Molenlanden.

Het verstrooien van de as is niet toegestaan op de verharde delen van de weg en het mag geen overlast of hinder geven voor derden.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een email sturen aan begrafenis@jouwgemeente.nl.

Natuurbegraafplaats

Een alternatief voor begraven op een begraafplaats is Natuur Begraven.

Natuur begraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggeven aan de natuur.

Een van de belangrijkste doelstellingen van een Natuurbegraafplaats is het behoud van de oorspronkelijke flora en fauna.

De gemeente Molenlanden heeft geen natuurbegraafplaats. Meer informatie kunt u vinden op www.natuurbegravennederland.nl

Begrafenisondernemer

Informatie voor begrafenisondernemers vindt u op deze webpagina Begrafenisondernemer | Gemeente Molenlanden.