Grafbedekkingvergunning

Op alle soorten graven mag een grafbedekking worden aangebracht. Dit kan in de vorm van een gedenkteken of met beplanting. Hiervoor gelden uiteraard wel regels. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze schriftelijk aanvragen bij de administratie van de begraafplaatsen via begrafenis@jouwgemeente.nl.

Vaak is de steenhouwerij of de begrafenisonderneming de aanvrager van de vergunning, maar de eigenaar van de grafbedekking mag dit ook zelf doen. De aanvraag moet altijd ondertekend worden door de eigenaar van de grafbedekking, ook als de steenhouwer of de begrafenisondernemer dit aanvraagt.

U kunt de vergunning aanvragen via begrafenis@jouwgemeente.nl. Bij de aanvraag moet een tekening worden toegevoegd met daarop de volgende gegevens:

  • het nummer van de grafruimte waarop de grafbedekking wordt aangebracht
  • een boven-, voor- en zijaanzicht met de hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen
  • de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal
  • de vermelding of de letters etc. inwendig, uitwendig of van metaal zijn
  • de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s)
  • het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop

 

Hoe lang duurt het?
Het afgeven van de vergunning duurt maximaal 4 weken.

Wat kost het?
De kosten bedragen € 262,00 (tarief 2019/2020). Het onderhoud van het graf en de grafbedekking is met ingang van 1 januari 2011 verwerkt in de prijs van het graf.