Begraven Nieuws

Lees op deze pagina de actualiteiten rondom begraven.

Uitnodiging onthulling gedenkmonument stilgeboren baby’s

20 juni 2024

Op vrijdag 28 juni onthullen we het monument om stilgeboren baby’s te gedenken op de begraafplaats van Giessenburg, C.M. van Houwelingweg 1b. De initiatiefneemster Tea Verhoeven zal het monument samen met wethouder Lock onthullen tijdens de bijeenkomst. U bent van harte welkom bij de onthulling aanwezig te zijn. De ontvangst is van 10.30 tot 10.45 uur, waarna de onthulling plaatsvindt met wat woorden van de initiatiefneemster, een betrokkene en de wethouder. Er is daarna nog de mogelijkheid wat te drinken en na te praten. 

Bent u er graag bij? 
Stuur dan een mail aan caroline.vanderwulp@jouwgemeente.nl vóór 24 juni. U kunt haar ook bellen op maandag-, dinsdag-, of donderdagochtend via telefoon 088 – 751 0535

Ruimen van graven

15 mei 2024

Vanaf maandag 27 mei gaat de gemeente Molenlanden de algemene graven ouder dan 15 jaar ruimen. En de particuliere graven waarvan het grafrecht is vervallen. De stoffelijke resten worden overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats. Het ruimen gebeurt door een deskundig bedrijf. De werkzaamheden duren tot eind november dit jaar.

Er worden dit jaar op 8 begraafplaatsen graven geruimd

We beginnen op de begraafplaats Giessenburg C.M. van Houwelingweg. Daarna zullen Noordeloos, Hoogblokland, Schelluinen Nolweg, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Oud-Alblas en Wijngaarden Oosteinde volgen. 

De begraafplaats in Nieuw-Lekkerland wordt gedeeltelijk herstraat vanaf 6 mei

30 april 2024

Wat wordt er herstraat?
Het looppad naar het westelijk deel. Sommige paden op het westelijk deel. De hofjes van vak 22 en 23 van de begraafplaats. De paden bij de urnengraven achter de fontein. En het gedeelte links voor bij de aula.

Heeft u vragen?
Neem dan op werkdagen in de ochtend telefonisch contact op met Arjan van der Leer. Bereikbaar via 088 – 751 0690. Of via de mail arjan.vanderleer@jouwgemeente.nl

Herinrichten strooiveld Nieuw-Lekkerland

19-06-2023 

Wat gaat er gebeuren?
Het strooiveld krijgt een nieuwe toegang en het middengebied van de cirkel wordt opgehoogd. Waardoor de hoogteverschillen minder groot zijn. Ook zal er een urnenmuur aan de oostkant binnen de cirkel worden geplaatst. De huidige toegang tot het strooiveld komt te vervallen. Het strooiveld komt op gelijke hoogte als de heg. De heg en bomen blijven staan. Het groen waar de asbussen nu in staan wordt vervangen door vaste planten voor meer kleur. Het gras van het strooiveld wordt vervangen door een bloemenmengsel. 

Wanneer starten de werkzaamheden? 
Halverwege augustus gaan wij het strooiveld op hoogte brengen en een nieuwe toegang naar het strooiveld maken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. 

Informatie 
De rechthebbenden van de betrokken graven zijn per brief geïnformeerd. Heeft u een vraag of een wens, neem dan contact op met Caroline van der Wulp. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag-,en donderdagochtend onder telefoonnummer 088 – 751 0535. Wilt u mailen? Dat kan naar caroline.vanderwulp@jouwgemeente.nl.

 

Graf uitzoeken voor directe begraving op het oude gedeelte in Bleskensgraaf

23-02-2023

Eind vorig jaar zijn de ruimingswerkzaamheden afgerond in Bleskensgraaf. Normaal gesproken worden de particuliere graven alleen voor directe begraving en op rij uitgegeven. Het is nu in Bleskensgraaf mogelijk om een geruimd graf voor 1 of 2 personen uit te kiezen voor directe begraving op het oude gedeelte.

Neem bij vragen contact op met het team Begraven, bereikbaar onder telefoonnummer
088 – 75 15 000 of via de mail begrafenis@jouwgemeente.nl.
 

Romeinse cijfers in grafnummering worden vervangen door getallen

14-02-2023

De plattegronden van de 25 begraafplaatsen worden momenteel op de juiste manier ingetekend. Het is belangrijk dat de grafnummers op de plattegronden leesbaar zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om de Romeinse cijfers te vervangen door getallen. Dit zal in sommige gevallen wel even wennen zijn. Uiteraard veranderd er niets aan de graven.
 

Ophoging deel begraafplaats Giessen Oudekerk

28-11-2022

De gemeente Molenlanden voert van januari tot en met juni 2023 werkzaamheden uit aan deze begraafplaats. Het betreft werkzaamheden voor het ophogen van het laaggelegen middengebied (vakken A t/m E) van de begraafplaats. Ook gaat het om werkzaamheden ter voorbereiding hierop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om op dit deel van de begraafplaats te kunnen blijven begraven.

Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk graven te bezoeken op dit deel van de begraafplaats.

Op bijgevoegde afbeelding ziet u het betreffende middengebied.

Begrafenissen
Begrafenissen in het middengebied kunnen ondanks de werkzaamheden in overleg met de gemeente wel plaatsvinden. De overige delen van de begraafplaats blijven bereikbaar voor bezoek en begrafenissen.

Rechthebbenden
Rechthebbenden van graven in het middengebied (vakken A t/m E) zijn persoonlijk benaderd. Graven waarvan de grafrusttermijn is verlopen, of waarvan afstand is gedaan, worden geruimd in de periode januari/februari 2023.

Grote zorgvuldigheid
Alle stappen in het uitvoeringsproces voeren we zeer zorgvuldig en respectvol uit. We informeren inwoners via onze informatiepagina in het Kontakt en staan in contact met het kerkbestuur en begrafenisondernemers.

Uitvoering werkzaamheden:
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Binnenkort start hiervoor de aanbesteding.

Vragen?
Voor administratieve vragen (bijv. over grafrechten) kunt u contact opnemen met Robert van Oenen, via mail: robert.vanoenen@jouwgemeente.nl. Voor vragen over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met Peter Verwoert, via mail: peter.verwoert@jouwgemeente.nl.

Telefonisch contact is ook mogelijk via 088 75 15 000.
 

Voornemen tot vervallen verklaren grafrecht

01-11-2022

Bij de bijgaande particuliere graven heeft in het verleden een bordje gestaan. Er heeft zich geen rechthebbende gemeld. Daarom hebben wij het voornemen om van deze graven het grafrecht vervallen te verklaren.

Heeft u een vraag over één van de graven, neem dan contact op met Caroline van der Wulp. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 088 751 0535 of via e-mail caroline.vanderwulp@jouwgemeente.nl.
 

Het is weer herfst – we gaan blad blazen op de begraafplaatsen

03-10-2022

Wilt u de kleine voorwerpen en glaswerk van het graf halen. De kans is aanwezig dat dit met het blad ruimen verdwijnt.

Dank u wel voor uw medewerking.

PS: Wilt u het niet achter de staande steen zetten alstublieft.
 

Ruimen van graven in Bleskensgraaf

29-09-2022

Vanaf woensdag 26 oktober gaat de gemeente Molenlanden de algemene graven ouder dan 15 jaar ruimen. En de particuliere graven waarvan het grafrecht is vervallen. De stoffelijke resten worden overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats. Het ruimen gebeurt door een deskundig bedrijf. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.

De volgende graven worden geruimd

VakGrafnummers
A1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 en 20
B25 t/m 28, 32 t/m 36, 38, 39, 41 t/m 44 en 47
M225 t/m 227 en 229 t/m 234
P3, 4 en 9 t/m 11
Q16, 17, 19, 20 en 24 t/m 28
R39 t/m 42
S48, 53, 54, 63 en 66
T71 t/m 74, 76, 77, 79 t/m 82, 84 en 85
U87, 88, 90, 93, 95 en 98
V102 t/m 109 en 113
W115 t/m 119, 123, 124, 126, 128 t/m 131, 133 en 135
Y159 t/m 180
Z181 t/m 202
AA203 t/m 224
BB225 t/m 246
CC267 t/m 271

Grafbedekking
In een eerdere fase zijn de grafbedekkingen van genoemde graven al verwijderd.

De begraafplaats blijft open

De te ruimen graven worden per vak afgesloten en afgeschermd. Dit wordt met bordjes aangegeven.

Informatie
De belanghebbenden die bekend zijn, hebben een brief gekregen over de afloop van de termijn en de vervolgstappen. Of er is een bordje bij het graf gezet.

Twijfelt u of het graf van uw dierbare geruimd gaat worden, of heeft u een vraag of een wens, dan kunt u altijd bellen met één van de medewerkers van het team Begraven, bereikbaar onder telefoonnummer 088 751 5000. Of via begrafenis@jouwgemeente.nl

Opknap begraafplaats Kerkplein te Schelluinen

10-05-2021

De begraafplaats Kerkplein te Schelluinen heeft een opknapbeurt ondergaan.

De paden zijn opgehaald en vlak gemaakt. Hoeken op het terrein van de begraafplaats waren weggezakt, dit is hersteld. De trottoir banden waren scheef gezakt en weer zijn recht gezet. Grindmatten zijn aangelegd en daar is nieuw split op gedaan. Het loopt nu beter voor ouderen en is ook rolstoel toegankelijk geworden.

Op de grafbedden waar geen grafsteen staat zijn schelpen aangebracht. Het oogt nu schoner en mooier.

Om de begraafplaats groener te maken, is op de plaats van het oude opslag schuurtje, een planten vak gemaakt. Ook is er meer gazon gemaakt.

Beplanting kindgraven oud gedeelte Bleskensgraaf verwijderen

24-11-2020

De vakken met de kindgraven op het oude gedeelte van de begraafplaats Bleskensgraaf zijn helemaal overwoekerd door de beplanting. Dit zijn de graven met nummer N235 t/m N239 en O242 t/m O244.

Start december 2020
We zullen de beplanting eruit halen en de grafbedekkingen tijdelijk van de graven afnemen. Waarbij we zorgvuldig opnemen wat de plaats is van de grafbedekking. Daarna zullen de vakken in de schelpen gezet worden. En kunnen we de grafbedekkingen weer terugplaatsen op de graven.

Heeft u vragen?
Stel ze gerust. Dat kan via e-mail begrafenis@jouwgemeente.nl. Het team begraven is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 15 000.