Zonnepanelen voor zakelijke gebruikers

Algemeen

Zonnepanelen zijn voor veel ondernemers aantrekkelijk. Uiteraard vanwege een lagere energierekening en een goed rendement. Maar ook voor een duurzame uitstraling van uw bedrijf en een beter energielabel voor uw pand is zonne-energie interessant.

Lees hieronder meer over subsidie en fiscale regelingen, de energiebesparingsplicht, netcapaciteit en meer specifieke informatie voor agrarische bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

Subsidies en fiscale regelingen

Wilt u als ondernemer aan de slag met zonnepanelen op uw bedrijfsdak(en)? Ga na voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Disclaimer: onderstaande regelingen staan op deze webpagina globaal beschreven. Kijk voor actuele informatie en volledige subsidievoorwaarden steeds op de originele bron waarnaar verwezen wordt. Lees altijd goed de subsidievoorwaarden. De subsidies worden veelal alleen uitgekeerd als u de aanvraag hebt ingediend voordat u een koopovereenkomst sluit. Gaat u akkoord met een offerte voordat u een positief subsidiebesluit heeft, dan komt u veelal niet meer in aanmerking voor de subsidie.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor ondernemers met een grootverbruikersaanluiting

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. De subsidie kan alleen worden aangevraagd als een aanvraagronde open staat. Houd de RVO-website in de gaten voor de precieze data. Voor alle gebouw gebonden Zon-PV-installaties is het verplicht om bij de aanvraag een verklaring over de draagkracht van het gebouw mee te sturen. Ook een transportindicatie van de netbeheerder is verplicht. Er zijn bureaus en soms installateurs die u bij de subsidieaanvraag kunnen helpen. Als u hulp nodig heeft bij de subsidieaanvraag, vraag dan uw installateur om te helpen of vraag een gespecialiseerd bureau om ondersteuning.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor kleinverbruikers

Zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in hun bedrijfspand. U heeft geen recht op ISDE-subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA). 

Zonnig Zuid-Holland subsidie voor eigenaren van grote daken, waterbassins en parkeerterreinen

Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen installeren, komen in aanmerking voor subsidie. Er is subsidie beschikbaar voor een breed pakket aan maatregelen. Denk aan het verwijderen van asbest, het versterken van de dakconstructie of het ter beschikking stellen van het dak aan een energiecoöperatie.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of wilt u investeren in duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan een deel van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

Verduurzamen bedrijventerrein subsidie 

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 5 ondernemers op een bedrijventerrein willen samenwerken aan een energieproject, daarin willen investeren en daarvoor een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of business case kunnen overleggen. Uit dit document moet blijken dat de terugverdientijd van het project langer is dan 5 jaar. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dekt de provincie een deel van de investeringskosten.

Aandachtspunt: netcapaciteit

Wanneer u zonne-energie opwekt en teruglevert aan het net, vraagt dit transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.  Als er onvoldoende netcapaciteit in de regio aanwezig is, dan wordt gesproken van netcongestie. In een deel van Molenlanden is sinds 2 oktober 2023 sprake van netcongestie voor de afname van grootverbruikers. Dit betekent dat Stedin aanvragen voor nieuw of extra transportvermogen voor afname van elektriciteit door grootverbruikers in dit deel van Molenlanden (Arkel, Giessenburg, Goudriaan, Groot-Ammers, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Noordeloos, Schelluinen) op een wachtlijst plaatst. Er gelden voor dit nieuwe congestiegebied vooralsnog geen beperkingen voor het terugleveren van duurzame opwek aan het elektriciteitsnet.

Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het verzwaren van het elektriciteitsnet in onze regio. Betrek daarom Stedin al voor de uitvoering bij uw plannen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stedin.

Vragen aan de gemeente over de netcongestie kunt u mailen aan duurzaam.molenlanden@jouwgemeente.nl.

Transportindicatie is geen garantie voor aansluiting 

Als u gebruik maakt van de SDE++ -subsidie, dan is een transportindicatie verplicht. Echter, een transportindicatie is nog geen garantie voor aansluiting van uw installatie op het moment dat u over wilt gaan tot uitvoering. Regel daarom na het positief subsidiebesluit eerst de aansluiting bij de netbeheerder en laat pas daarna de zonnepanelen plaatsen.  

Stappenplan voor grootschalige energie-opwek  met zonnepanelen   

Bent u grootverbruiker en van plan om grootschalig zonne-energie op te wekken en terug te leveren? Volg dan dit stappenplan. Dit hebben we samen met netbeheerder Stedin ontwikkeld. Zo zorgt u ervoor dat u op tijd weet of er voldoende netcapaciteit is voor uw project of dat eerst lokale verzwaring van het net nodig is.  

Heeft u een vergunning nodig?

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Om te toetsen of voor uw zonnepanelenproject een vergunningplicht van toepassing is, ga naar het omgevingsloket.  

Vooral voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd stadsgezicht heeft u een vergunning nodig. De gemeente Molenlanden heeft drie beschermde stads- en dorpsgezichten: Kinderdijk, Nieuwpoort en Noordeloos. HIER vind je alle informatie over vergunningen

Is mijn dak geschikt?

Doe de dakscan

Wilt u weten of uw dak groot genoeg is en voldoende zon krijgt? Doe dan de dakscan op de site van zonnedakje. Deze site geeft ook aan hoeveel panelen er op uw dak passen. Als u meer gedetailleerde informatie wilt, dan kunt u het beste een offerte opvragen bij een installateur. De installateur zal vragen naar het elektriciteitsverbruik en op basis van uw dakoppervlak- en ligging de terugverdientijd uitrekenen.

Wilt u weten of er belemmeringen zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak? Op de site van het RVO kunt u op de kaartviewer zien of uw dak geschikt is of en welke belemmeringen er voor uw dak zijn. 

Dakbedekking en Dakconstructie

Is de dakbedekking binnenkort aan vervanging toe, dan is het verstandig dit eerst te doen en dan pas de zonnepanelen te plaatsen. Laat ook de draagkracht van het dak onderzoeken voordat u zonnepanelen gaat plaatsen. Voor de SDE-subsidie is een constructieberekening ondertussen verplicht, maar ook als u geen gebruik van de subsidie wilt maken, is het verstandig om dit te doen. U kunt een constructeur inschakelen om een constructieberekening voor u uit te laten voeren. Tip: vraag de constructeur naar details, dus niet alleen of zonnepanelen kunnen worden geplaatst of niet. Soms kunnen zonnepanelen op bepaalde dakvlakken niet, maar op andere juist weer wel worden geplaatst. En soms kan het dak met kleine ingrepen al worden verstevigd. Informeer naar de mogelijkheden bij uw constructeur. De zonnig Zuid-Holland-subsidie kan worden aangevraagd voor het versterken van de draagkracht in verband met het plaatsen van zonnepanelen.

Asbest

Voordat u zonnepanelen gaat plaatsen, zorg ervoor dat asbest door vakmensen verwijderd wordt. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie voor het verwijderen van asbest in combinatie met zonne-energie. Voor meer informatie klik hier.

Energiebesparingsplicht grootverbruikers

De ‘informatieplicht energiebesparing’ geldt voor bedrijven, (zorg)instellingen en overige maatschappelijke organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.  De informatieplicht vereist kortweg: 1) het nemen van maatregelen en 2) daarover te rapporteren.

  • https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De maatregelen die je als ondernemer verplicht moet nemen, staan op de zogenaamde Erkende maatregelenlijsten (EML). Sinds 2023 vallen zonnepanelen onder de EML.
  • Deze zakelijke gebruikers zijn verplicht om energiebesparende maatregelen door te geven. Dit verloopt via het landelijke eLoket.

Meer informatie over de energiebesparingsplicht vindt u op de webpagina's van RVO en van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Niet zelf investeren? Stel uw dak ter beschikking!

Als u als ondernemer niet zelf wilt investeren, kunt u het dak ter beschikking stellen aan derden. Als u het dak ter beschikking stelt aan een lokale energie- coöperatie kunnen bewoners in de omgeving aan het coöperatieve zonnedak participeren. Doordat de provincie Zuid- Holland het ter beschikking stellen van het dak aan een lokale energiecoöperatie subsidieert, kan dit voor dakeigenaren interessant zijn. Waar vindt u een energiecoöperatie in onze regio? Energie Samen, de landelijke koepelorganisatie van energie-coöperaties, heeft een overzicht van de lokale energiecoöperaties uit de regio Alblasserwaard op haar webpagina.

Maatschappelijk vastgoed

RVO heeft tips, aandachtspunten en een beslisboom voor het plaatsen van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed op een rij gezet in deze publicatie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/01/Tool-zonnestroom-voor-maatschappelijk-vastgoed.pdf

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven hebben vaker dan andere bedrijven te maken met asbestdaken. Voordat u zonnepanelen gaat plaatsen, zorg ervoor dat asbest door vakmensen verwijderd wordt. De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie voor het verwijderen van asbest in combinatie met zonne-energie. Voor meer informatie klik hier

Persoonlijk advies

De gemeente Molenlanden faciliteert energieadviezen voor ondernemers binnen de gemeente. Een energieadviseur van EnergiePartners brengt zowel besparingsmogelijkheden als ook opwekmogelijkheden (bv. zon op dak) voor uw bedrijf in kaart. Na het eerste adviesgesprek op uw locatie, kan uw bedrijf voor een periode van 2 jaar gebruik maken van de EnergiePlanner.

De EnergiePlanner is een digitaal dashboard dat inzicht geeft in energieverbruik en overzicht geeft in maatregelen die kunnen (of wellicht vanuit de wet- en regelgeving moeten) worden genomen. Daarnaast kunt u tijdens deze periode schakelen met een persoonlijke energieadviseur die met u meedenkt en u verder helpt met uw energiebesparing. De helft van de kosten van dit traject worden door de gemeente gedragen, de andere helft draagt uw bedrijf. Voor meer informatie klik hier.