Stappenplan energie-opwek met zonnepanelen

1. Onderzoek of en hoeveel zonnepanelen u wilt plaatsen. 

2. Informeer Stedin over uw plannen 

Informeer het Kenniscentrum Duurzame Opwek (KDO) van Stedin over uw plannen via het contactformulier.

Wilt u gebruik maken van de SDE++-subsidie? Vraag dan een transportinidicatie aan bij Stedin. Let op: een transportindicatie die nodig is voor de subsidieaanvraag is nog geen garantie voor aansluiting van uw installatie op het moment dat u over wilt gaan tot uitvoering. 

3. Vraag subsidie aan  

Vraag subsidie aan en wacht op de uitslag.  

4. Regel na het positief subsidiebesluit de aansluiting bij de Stedin 

Bij een positief subsidiebesluit, wacht u met de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen. Eerst vraagt u een nettoets aan bij Stedin. Dit kan via kdo@stedin.net.

Stedin voert dan een Nettoets uit om te controleren of er voldoende capaciteit is voor uw aanvraag. Als de capaciteit van de bestaande elektriciteitsaansluiting niet geschikt is voor de opwek van uw zonnepaneleninstallatie, kunt u een wijziging (verzwaring) van de aansluiting aanvragen.

Tip: Soms is het gunstig om een tweede electriciteitsmeter achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Hiermee kunt u een tweede energieleverancier kiezen alleen voor de opwek. Energieleveranciers betalen niet allemaal hetzelfde voor teruggevorderde stroom. U heeft dan een energieleverancier voor opwek en één voor afname van elektriciteit.  

5. Laat de zonnepanelen plaatsen en meld deze aan  

Als u voldoende capaciteit heeft voor uw aanvraag, kunt u de zonnepanelen aanschaffen en plaatsen. U bent wettelijk verplicht uw zonnepaneleninstallatie te registreren.  

Installaties tot 1 MW  

Registreer uw installatie in het landelijke register. In dit register zijn alle gegevens vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren. 

Installaties vanaf 1 MW  

Installaties vanaf 1 MW registreert Stedin voor u. Stuur een mail naar kdo@stedin.net met daarin: 

  • het vermogen van de installatie;  
  • de Hoofd-EAN van de aansluiting, en  
  • de naam van uw bedrijf. 

Maakt u gebruik van de SDE++subsidie? 

Als de opwekinstallatie en de bijhorende bemetering is geplaatst, meld deze dan aan bij CertiQ. Gebruik de productie installatie EAN code die u van Stedin ontvang bij uw aanmelding. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Dit bewijs heeft u nodig om de exploitatiesubsidie te ontvangen.  

6. Stedin keurt u goed als producent van duurzame energie 

Na de aanmelding bij CertiQ neemt Stedin contact met u op om de aard, omvang en het eigendom van de installatie vast te stellen. Hiervoor heeft Stedin de volgende documenten nodig: 

  • De subsidietoezegging van RVO. 
  • Een document waaruit het opgestelde vermogen blijkt. Bij een installatie voor zonnepanelen gaat dit om de hoeveelheid zonnepanelen en het vermogen per paneel. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de offerte sturen die u heeft ontvangen. 
  • Een document waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de installatie. Denk hierbij aan een factuur en betaalbewijs of een getekende opdrachtbevestiging. 

Let op! Stedin kan u alleen goedkeuren als u ons alle gevraagde documenten stuurt en de meetinrichting compleet is. 

7. De subsidie gaat in en Stedin stuurt de meetwaarden naar CertiQ 

Na de goedkeuring geeft Stedin de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. Stedin stuurt de gemeten productie door naar CertiQ. 

* Dit stappenplan is puur gericht op netcapaciteit en niet op het hele proces om zonnepanelen te plaatsen. Andere zaken die u hiervoor o.a. moet regelen zijn mogelijk vergunningen of dakconstructieonderzoek. Zie Zonnepanelen voor zakelijke gebruikers | Gemeente Molenlanden   voor meer informatie.