Voorbereidingen opvang Oekraïense vluchtelingen Waal van start

Naar verwachting zal er 19 februari gestart worden aan de Lekdijk 73A in Waal (Langerak) met werkzaamheden voor een opvanglocatie van maximaal 65 Oekraïense vluchtelingen in plaats van de eerder voorgenomen 75 plekken. Inwoners van Waal ontvangen hier vandaag een brief over. Op 14 februari volgt opnieuw een inloopmoment waar zij vragen kunnen stellen over de bouw en de opvang. De locatie moet half april worden geopend voor de eerste bewoners.

Vorig jaar 6 december is bekend geworden dat de gemeente Oekraïense vluchtelingen wil huisvesten in Waal. De gemeente heeft die dag bij een inwonersbijeenkomst uitleg gegeven. Op vrijdag 8 december hebben inwoners een brief ontvangen met een samenvatting van de plannen, zorgen en vragen waarna een uitnodiging volgde voor een inloopbijeenkomst.

Aanwijzing van locatie voor opvang

Op dinsdag 6 februari hebben burgemeester en wethouders de plannen opnieuw beoordeeld na diverse onderzoeken en de diverse gesprekken die zijn gevoerd. Zij hebben besloten dat de voorbereidingen voor de opvang op 19 februari van start kunnen. Inmiddels heeft burgemeester Segers een aanwijzingsbesluit genomen voor opvang op deze locatie.

Grootte opvang en afspraken over vervolg

In het definitieve plan voor Waal realiseert de gemeente maximaal 65 plekken in plaats van de eerder voorgenomen 75. De opvang is er zolang de oorlog duurt. Na de zomer wil de gemeente een bijeenkomst inplannen om met inwoners de permanente invulling van de locatie te bespreken. Er zijn nu nog geen plannen en de gemeente wil in overleg met de inwoners van Waal gezamenlijk tot een permanent plan komen.

Contact met inwoners

Naast de inloopbijeenkomst zijn er verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd om zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden. Ook zijn er twee bijeenkomsten van het omgevingsoverleg geweest. Hierin neemt een aantal inwoners deel. Daarin bespreekt de gemeente de plannen met een afvaardiging van de omgeving en toetst of dingen over het hoofd worden gezien. Als de opvang straks opent, bespreekt het omgevingsoverleg het dagelijks reilen en zeilen.

Bewoners van Waal hebben donderdag 8 februari een brief ontvangen. In deze brief ontvingen zij informatie over de voorbereidingen, de onderzoeken, de bijeenkomst van het omwonendenoverleg en de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst op 14 februari.

Brief Waal

Voordat het slopen begint zullen aangrenzende percelen een vooropname krijgen van hun huis. Deze adressen hebben een extra bijlage bij deze brief.

Meer informatie of vragen

Op www.molenlanden.nl vindt u informatie over deze opvang. In de bijlage ontvangt u eveneens de raadsinformatiebrief met meer achtergrondinformatie.