Verhuizen

Verhuist u naar een ander adres in de gemeente Molenlanden? Of verhuist u uit een andere gemeente naar Molenlanden? Geef uw verhuizing op tijd door, maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum of uiterlijk 5 dagen erna. Iedereen van 16 jaar of ouder die verhuist, kan de verhuizing doorgeven.

Melden met DigiD

Verhuist u van Molenlanden naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Molenlanden uitgeschreven.

Goed om te weten

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres 
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. U woont op dat moment dan wel op hetzelfde adres
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

 • U meldt uw verhuizing binnen vijf dagen na de verhuisdatum 
 • U mag ook maximaal 1 maand vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden.  

Bestuurlijke boete 

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. De gemeente Molenlanden kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. 

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) is voor veel overheidsdiensten de registratie voor gegevens over personen. Veel van deze diensten brengen wij automatisch op de hoogte van uw verhuizing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diensten zoals Pensioenfondsen, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien wie u persoonsgegevens automatisch krijgen. 

Toestemming 

Indien de aangever van de verhuizing niet de hoofdbewoner is dan is toestemming van de hoofdbewoner noodzakelijk. Hiervoor kunt u het ingevulde Formulier toestemming hoofdbewoner toevoegen tijdens de aangifte.

Verhuist u naar een huurwoning dan moet u tijdens het aangifteproces een kopie van de huurovereenkomst toevoegen.  

Geheimhouding

U kunt de gemeente verzoeken uw persoonsgegevens geheim te houden. Klikt u hier voor meer informatie.

Controleren

Als u wilt controleren of uw verhuizing verwerkt is, kunt u 5 werkdagen na uw verhuizing met uw DigiD inloggen via www.mijnoverheid.nl. U kunt dan zien hoe u bij de gemeente geregistreerd staat.
 

Bij de hand hebben

 • Digid van de aangever
 • eventueel Digid van de hoofdbewoner of een ingevuld toestemmingsformulier
 • eventueel een digitale kopie van de huurovereenkomst 

Kosten

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.