Verhuizen binnen of naar de gemeente Molenlanden

Algemeen

Verhuist u van onze gemeente naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door aan uw nieuwe gemeente. Wij schrijven u dan automatisch uit in onze gemeente.

Goed om te weten

Laat het ons op tijd weten als u gaat verhuizen

Verhuist u naar een ander adres binnen onze gemeente? Of verhuist u naar onze gemeente? Doe dit vanaf 4 weken voor uw verhuizing tot maximaal 5 dagen erna.  

U kunt een verhuizing doorgeven als u:

  • 16 jaar of ouder bent;
  • een ouder of verzorger bent van een kind (onder de 18 jaar) dat verhuist;  
  • een curator bent van iemand waar u controle over heeft. Deze persoon gaat verhuizen;
  • een ouder bent of een kind van boven de 18 jaar. Ouders en hun kind(eren) van boven de 18 jaar mogen de verhuizing namelijk voor elkaar doorgeven. Dit kan alleen als u op hetzelfde adres woont;
  • de verhuizing doorgeeft voor uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Dit kan alleen als u op hetzelfde adres woont;  
  • boven de 18 jaar bent en gemachtigd bent om de verhuizing door te geven.  

U bent verplicht om uw goede adres op tijd aan ons door te geven

Het is namelijk belangrijk dat de informatie die wij van u hebben goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. De overheid gebruikt deze informatie bijvoorbeeld voor uw studiefinanciering, toeslagen en pensioen. Geeft u niet het goede adres aan ons door? Of geeft u niets door als u verhuist? Dan krijgt u een boete. Wij hopen dat deze boete ervoor zorgt dat u op tijd de goede informatie aan ons doorgeeft.  

De BRP zorgt ervoor dat andere organisaties weten dat u verhuist

Wij sturen uw gegevens die in de BRP staan namelijk automatisch door naar organisaties van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Wilt u weten welke organisaties uw gegevens automatisch krijgen? Dit leest u op de website van Rijksoverheid.

U kunt ons vragen om uw gegevens geheim te houden

Dit heet een verzoek vertrekkingsbeperking.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u een verhuizing doorgeeft

Dit geldt alleen als u zelf niet de hoofdbewoner bent. Vul hiervoor het Formulier toestemming hoofdbewoner in. Deze voegt u toe als u de verhuizing aan ons doorgeeft. Verhuist u naar een huurwoning? Voeg dan ook een kopie van uw huurcontract toe.  

Formulier Toestemming hoofdbewoner (PDF - 49kB)

U kunt na 5 werkdagen controleren of uw verhuizing goed in ons systeem staat

Hiervoor logt u met uw DigiD in op de website van de overheid. Klopt uw verhuizing niet? Neem dan contact met ons op.  

Bij de hand hebben

Het is handig om de volgende dingen bij de hand te hebben:

  • Een Digid van degene die de verhuizing doorgeeft
  • Een Digid van de hoofdbewoner of een ingevuld toestemmingsformulier als dit nodig is
  • Een digitale kopie van het huurcontract als dit nodig is 

Kosten

U betaalt niets als u een verhuizing doorgeeft.