Veilig in mijn buurt

Algemeen

Wonen, werken en spelen in een veilige buurt is belangrijk. Door uw ogen open te houden, elkaar aan te spreken en met de gemeente mee te denken kunt u hieraan bijdragen. Op deze pagina leest u wat u nog meer kunt doen.

Melding maken van overlast of schade

U kunt via onderstaande knop of via 088 75 15 000 problemen in de openbare ruimte bij ons melden. Denk hierbij aan:

 • Een onveilige verkeerssituatie
 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegels
 • Zwerfafval
 • Kapotte verkeersborden of paaltjes
 • Rioolverstoppingen
 • Ongedierte overlast 

Binnen twee werkdagen krijgt u een reactie van ons

Geef bij uw melding zo duidelijk mogelijk de locatie aan waar u de melding over doet. Zo kunnen wij er snel mee aan de slag. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Als u uw e-mailadres of telefoonnummer invult bij de melding houden wij u op de hoogte over de voortgang van uw melding. En kunnen wij u indien nodig bereiken voor vragen over uw melding.

Doe hier uw melding

Geur of geluidsoverlast van bedrijven melden

Overlast door bedrijven meldt u bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Bij overlast van bedrijven denkt u bijvoorbeeld aan geluidsoverlast (ook van evenementen), geurhinder, stankoverlast of milieu bedreigende activiteiten. Overlast van bedrijven meldt u via www.ozhz.nl/milieuklacht. Is het urgent? Bel dan 0888 333 555.

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u anoniem een melding maken van verdachte situaties of criminele activiteiten? Meld dit dan via Meld Misdaad Anoniem. Uw melding komt dan ook anoniem bij ons binnen. 

Buurtpreventie en Whatsapp buurtpreventie

Buurtpreventie is meestal een initiatief van aantal actieve buurtbewoners. De inzet van de inwoners draagt bij aan de veiligheid van Molenlanden. Daarom ondersteunen wij hier als gemeente graag bij. Er zijn verschillende vormen van buurtpreventie. Hieronder leest u er meer over.  

Het buurtpreventieteam

Vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Ze maken een praatje met buurtbewoners en weten wat er leeft in de buurt. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. In de kernen Groot-Ammers en Nieuw-Lekkerland zijn teams actief. Wilt u in contact komen met deze teams of zelf een nieuw team starten mail dan naar: veiligheid@jouwgemeente.nl.

WhatsApp buurtpreventie

Een van de manieren waarop u samen met buurtbewoners kunt werken aan een veilige buurt, is via een WhatsApp buurtpreventiegroep.

Een WhatsApp buurtpreventiegroep

Via WhatsApp maken bewoners een buurtgroep aan en waarschuwen elkaar voor verdachte personen en situaties. U vergroot hiermee de kans dat de politie verdachten kan aanhouden en bijvoorbeeld mogelijke inbraken kan voorkomen. Vergeet niet 112 te bellen bij verdachte situaties!

Bord WhatsApp buurtpreventie aanvragen

U kunt bij de gemeente een WhatsApp buurtpreventie bord aanvragen om te laten zien dat er in uw wijk een WhatsApp-groep actief is. Dit bord helpt om inbrekers en criminelen af te schrikken. Vraag het bord aan via: veiligheid@jouwgemeente.nl.  

Burgernet

Gemeente Molenlanden werkt dagelijks samen met politie aan de veiligheid op straat. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie. Dit wordt ingezet bij bijvoorbeeld diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermiste personen. In Molenlanden hebben al duizenden mensen zich aangemeld bij Burgernet.  Deelnemers ontvangen een bericht met het verzoek in hun buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig.  

Aanmelden bij Burgernet: de oren en ogen van de politie  

Het is mooi om te zien dat oplettende buurtbewoners de buurt een stukje veiliger maken. Daarom willen we dit netwerk graag nog verder uitbreiden. Help mee aan de veiligheid in uw buurt en sluit u aan bij Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans wordt dat we een verdacht of vermist persoon kunnen opsporen. Meld u aan bij Burgernet en wordt de oren en ogen van politie!  

Aanmelden kan op twee manieren:  

 • Via www.burgernet.nl  
 • Via Burgernetapp (gratis te downloaden). Zo kunt u met uw smartphone altijd en overal meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste personen. Op het moment dat er een Burgernetactie is in het gebied waar u zich op dat moment bevindt, krijgt u een actiebericht.   

HartslagNu: help levens redden in uw buurt

Kunt u reanimeren? Meld u dan aan bij HartslagNu. Dit is een alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners in het geval van hartstilstanden. Ook kunnen beheerders van een AED (Automatische Externe Defibrillator) hun apparaat via HartslagNu voor gebruik beschikbaar stellen. Hoe meer mensen in Molenlanden zich aanmelden, des te meer levens we kunnen redden!

Geef u op als burgerhulpverlener

Geef uzelf op bij HartslagNu. Bij een melding van een mogelijke reanimatie bij het alarmnummer 112 wordt niet alleen de ambulance op weg gestuurd. Ook de burgerhulpverleners in de omgeving worden gealarmeerd (via de app of een sms). U krijgt alleen een oproep als in uw directe omgeving iemand een hartstilstand heeft. Om aan te melden heeft u een geldig diploma of certificaat voor reanimatie nodig.

Meld uw AED aan  

Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een oproep op hun telefoon. In deze oproep staat of ze direct naar het slachtoffer gaan om te reanimeren of eerst de dichtstbijzijnde AED ophalen.  

Een AED aanmelden kan via HartslagNu.  

Contact met de wijkagent

Een wijkagent is een ervaren politieagent die samen met zijn collega’s aan een veilige wijk werkt door handhaving en opsporing. Een wijkagent is er voor inwoners en ondernemers. Ook in Molenlanden zijn wijkagenten actief om de buurt veilig te houden.

Bent u benieuwd wie deze wijkagenten zijn?

Kijk dan eens op de website van Politie.

Jeugdoverlast

Jongeren spreken vaak met elkaar af op straat. Bij een bankje, op een speelplaats of op een hangplek. Vaak gaat dit zonder problemen, maar soms hebben buurtbewoners hier last van. Lees verder wat u bij jeugdoverlast kunt doen.

Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren

Toon interesse en blijf vriendelijk. Het kan zijn dat de overlastveroorzakers zich er niet van bewust zijn en bereid zijn om in het vervolg met u en anderen rekening te houden.

Als zelf het gesprek aangaan niet helpt

U bent het gesprek aangegaan met de jongeren, maar dit heeft helaas niet geholpen. Dan raden wij u aan het te melden bij jongerenwerk.

Jongerenwerk

Jong Molenlanden legt contact met jeugd, inwoners, ondernemers en andere mensen in de wijk. Zij hebben een begeleidende rol, ook bij vervelend gedrag in de wijk.  

Politie

Gaat het om overlast die direct beëindigd moet worden of kan de situatie niet wachten tot de volgende werkdag? Neem dan direct contact op met de politie. 

Buurtbemiddeling

De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Conflicten of burenruzies kunnen de sfeer in een straat of buurt negatief beïnvloeden. In Molenlanden doen we mee aan het project Buurtbemiddeling. Wij vinden het belangrijk dat u geholpen wordt deze conflicten zelf op te lossen. Heeft u hulp nodig bij het oplossen een burenruzie? Vraag buurtbemiddeling aan.

Vroegtijdige aanpak

Burenruzies beginnen vaak met irritaties over een kleinigheid. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan zo’n kleinigheidje uit de hand lopen en uw woonplezier behoorlijk verpesten. Buurtbemiddeling helpt u om burenruzies op te lossen die te maken hebben met kleine ergernissen zoals geluidsoverlast door dieren, harde muziek , het steeds klappende hek in de achtertuin, of te lang rommel op de stoep laten liggen enzovoort. Buurtbemiddeling is speciaal bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen. Wij proberen te voorkomen dat de politie er aan te pas moet komen. Onafhankelijke bemiddelaars helpen buurtgenoten afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Het is de bedoeling om buren  weer  met elkaar in gesprek te brengen en het onderlinge contact te herstellen.

Hoe werkt het?

Buurtbemiddelaars kunnen helpen om er met elkaar als buren uit te komen. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin de bemiddelaars samen met  beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord. De bemiddelaars zijn van geen enkele partij, ze zijn neutraal en onafhankelijk. Ze luisteren en helpen zoeken naar oplossingen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de hulp van buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie

Wilt u buurtbemiddeling aanvragen of wilt u gewoon eens overleggen wat u met uw burenprobleem kan doen? Neem dan contact op met Ingrid van Oostwaard van ElkWelzijn via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 034 55 15 227. 

Veilig verkeer in de buurt

Binnen de gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners en bezoekers zich veilig kunnen verplaatsen. Of dat nu per auto, fiets of lopend is, of op welke manier dan ook. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van de weg. Hoewel er weinig ongelukken veroorzaakt worden door de staat van de weg (<2%), proberen we samen met de inwoners de weg verkeersveiliger te maken. U kunt daarin ook een bijdrage leveren en daarom delen wij hier graag een aantal tips hoe u dat kunt doen: 

 • Doordat inwoners en ondernemers hun eigen omgeving goed kennen, rijdt men soms harder dan gewenst of parkeren zij op ongewenste plekken. Ziet u dit gebeuren, maak het dan bespreekbaar. U kunt de persoon hierop aanspreken of hierover contact opnemen met de lokale dorpsraad.  Meer informatie over uw woonkern vindt u op deze pagina
 • Maak bij Veilig Verkeer Nederland een melding van een onveilige verkeerssituatie in uw buurt en kom samen met buurtgenoten in actie om de veiligheid te verbeteren. VVN heeft diverse buurtacties ontwikkeld. Daarmee kunt u zelf iets doen aan de verkeersveiligheid in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan een remwegdemonstratie of een actie met 30 km/uur kliko-stickers. De acties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. Ga naar www.vvn.nl voor meer informatie of om een melding te maken.  
 • Als u een buurtactie wilt organiseren, of u wilt als buurt samen met de politie en de gemeente Molenlanden onderzoeken wat er eventueel mogelijk is om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, dan kunt u zich aanmelden via het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Meer informatie vindt u op www.maakeenpuntvannul.nl.
 • Test uw verkeerskennis. Weet u ook af en toe niet meer wat een verkeersbord betekend? Of wie er ook alweer voorrang heeft? Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft online een opfriscursus gemaakt voor alle verkeersdeelnemers. Test uw kennis met de online VVN Opfriscursus.
 • Om tijdelijk het verkeersgedrag te beïnvloeden, kunt u een snelheidsdisplay aanvragen bij de gemeente. De gemeente plaats de display gedurende een aantal weken langs de weg om misbruik te voorkomen. Vraag hier een snelheidsmeter aan: info@molenlanden.nl
 • Handhaving op het verkeer is een taak van de politie. U kunt uw wijkagent benaderen via www.politie.nl/mijn-buurt
 • U kunt ook met uw buurt zelf een snelheidsmeting organiseren. Dit kan via Veilig Verkeer Nederland.
 • Voor meer openbare wetenschappelijke informatie over verkeersveiligheid kunt u terecht op de volgende website: www.swov.nl
 • Indien u nog infrastructurele verbeteringen heeft voor de gemeente Molenlanden, kunt u hiervan een melding maken

Hondenpoep

De gemeente ruimt hondenpoep niet op. Maar tijdens de controleronden treden wij wel op tegen overtreders. Ook plaatst de gemeente geen borden ‘’ verboden voor honden” of “verboden te poepen.” Wel wijzen wij u graag nog even op de regels voor hondenbezitters:

 • Zorg dat u hond aangelijnd is tijdens het uitlaten.  
 • Ruim als hondenbezitter de poep van uw eigen hond op.  
 • Zorg dat u binnen de bebouwde kom poepzakjes bij u heeft waarmee u de hondenpoep kunt opruimen. Dit is verplicht. De gemeente kan hierop handhaven vanuit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Voorkom een boete en ruim hondenpoep op!

Gratis hondenpoepzakjes afhalen

Bent u inwoner van onze gemeente en hondenbezitter? Dan kunt u gebruik maken van gratis hondenpoepzakjes. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar u deze kunt afhalen:

 • Goudriaan, particulier adres (belt u voor het adres)
 • Ottoland, Hoogendoorn kaas, Damseweg 113
 • Molenaarsgraaf/Brandwijk, supermarkt de Jumbo, Dorpsstraat 5
 • Bleskensgraaf, supermarkt de Spar, Lindenstraat 4
 • Oud Alblas, de Beemd, Beemdweg 9
 • Wijngaarden, Dorpshuis ‘t Wingerds Hof, Dorpsstraat 31
 • Nieuw-Lekkerland, supermarkt Albert Hein, Planetenlaan 35
 • Nieuw-Lekkerland, supermarkt de Plus, Kleijburgplein 9-15
 • Streefkerk, supermarkt de Spar, Kerkstraat 8-10
 • Groot- Ammers, supermarkt de Coop, Margrietstraat 1
 • Nieuwpoort/Langerak, supermarkt de Spar, Waterlinie 62
 • Schelluinen, het nieuwe dorpshuis (zodra gereed)
 • Giessenburg, Dorpskamer, Breestraat 2
 • Arkel, Dorpskamer, Harpstraat 13
 • Hoogblokland, Dorpskamer, MFC Den Hoek Dorpsweg 81
 • Giessen-Oudekerk, Dorpskamer, in de basisschool, Oudkerkseweg 70

Vuurwerk

Om de jaarwisseling veilig en feestelijk te houden, zijn door de Rijksoverheid de regels voor het afsteken van vuurwerk veranderd. Vuurwerk dat we door deze nieuwe regels niet meer terugzien (of horen), zorgde in voorgaande jaren voor veel overlast, vuurwerkslachtoffers en schade aan spullen. Lees de actuele regels op nieuwevuurwerkregels.nl

Dit zijn de belangrijkste regels

Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Een uitzondering is ‘categorie 1’- vuurwerk, zogenaamd kindervuurwerk zoals sterretjes en dergelijke. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en is voor gebruik vanaf 12 jaar. Het is dan wel minst gevaarlijke vuurwerk, toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken. Daarom geldt bij alle soorten vuurwerk, ook uit categorie 1:  

 • Draag altijd een vuurwerkbril
 • Gebruik een aansteeklont  
 • Houd voldoende afstand. Voldoende afstand tot andere mensen, maar ook tot objecten: let vooral op bij huizen met rieten daken.

Voorkom een boete voor het afsteken van vuurwerk

Steeds vroeger in het jaar wordt er vuurwerk afgestoken in onze gemeente. Let op: dit mag niet! Steekt u toch (zwaar) vuurwerk af? Dan loopt u kans op een boete.

Houd rekening met elkaar

Vuurwerk afsteken zorgt voor overlast bij mens en dier. Mensen schrikken of kunnen niet slapen en (huis)dieren krijgen stress van vuurwerk. Houd dus rekening met elkaar. Alle inwoners kunnen hierbij helpen: zorg dat u zelf geen overlast veroorzaakt, praat met uw (klein)kinderen over vuurwerk of ga, als dit mogelijk is, met elkaar in gesprek bij overlast. 

Houd rekening met elkaar

Toch overlast? Spreek elkaar aan of meld het

Heeft iemand aanspreken geen zin, of durft u dit niet? Meld het dan. Dit kan bij de politie via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Melden is altijd goed, ook als de politie niet ter plekke kan zijn op dat moment. Zo komen locaties waar vaak vuurwerk afgestoken wordt in beeld en kan de politie hier toezicht op houden.  

Wat zijn de regels voor carbid?

Schieten met carbid mag alleen buiten bebouwde kom. Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Schieten mag alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Wanneer 31 december op een zondag valt, is het schieten van carbid alleen toegestaan op de zaterdag ervoor. Let hierbij altijd op voldoende afstand en een veilige schietrichting. 

Vuurwerk in huis geeft risico’s

Het vuurwerk kan ontploffen en geeft een verhoogde kans op brand. Dat is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor je buren. Vuurwerk mag daarom alleen verkocht worden rond de jaarwisseling (behalve categorie 1). Elk jaar zijn er 3 dagen om vuurwerk te kopen. Als 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag. Eerder vuurwerk kopen in het buitenland en vervoeren naar Nederland is strafbaar. Je mag ook geen vuurwerk online kopen en thuis laten bezorgen. Weet je dat iemand (zwaar) vuurwerk in huis heeft? Spreek diegene dan aan. Gaat dit niet? Dan kun je dit ook melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.