Recreatie en Toerisme

Algemeen

Recreatie & Toerisme is een groeiende sector van economisch en maatschappelijk belang. Gemeente Molenlanden wenst dat toerisme bloeit en dat de sector een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied.

In de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 is samen met belanghebbenden vastgelegd hoe we de ontwikkeling van Recreatie Toerisme de komende jaren voor ogen zien.

Op de pagina Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap vindt u meer informatie terug over het subsidiefonds. Dit subsidiefonds kan helpen, bij het realiseren van uw ideeën die recreatie, toerisme en cultuur stimuleren.

Ken uw Gast traject 2024

Het Ken uw Gast traject is een coachingstraject voor toeristisch, recreatieve ondernemers en organisaties die graag aan de slag willen met hun product en de promotie daarvan. Het traject wordt begeleid door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd die expert zijn op het gebied van doelgroepen en leefstijlen. In 2023 vond dit traject voor de eerste keer plaats met 10 Molenlandse ondernemers en organisaties. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties wordt dit traject nogmaals aangeboden in het voorjaar van 2024.

Bijeenkomsten en coaching
Op Maandagavond 22 januari vindt de startbijeenkomst plaats in Noordeloos. In de loop van februari komt Ellen Ruiter, Rick Zadelhoff of Annemiek Rieffel van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd bij u op bezoek. Zij kijken en denken met u mee als het gaat om uw onderneming en promotie. Wat zijn kansrijke doelgroepen en hoe kan ik hierop het beste inspelen? Na dit bezoek werkt u samen met Ellen of Annemiek de ideeën concreet uit. Hiervoor heeft u nog ongeveer tweemaal overleg, telefonisch of via een online overleg. Eind mei sluiten we het traject af met een gezamenlijke bijeenkomst voor alle deelnemers.

Meer informatie en aanmelden
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van dit traject. Mocht u interesse hebben of meer willen weten, neem dan voor 3 januari contact op met de gemeente: Annelies Klein Bongers, adviseur Recreatie & Toerisme, gemeente Molenlanden, annelies.bongers@jouwgemeente.nl, 06 11325229.

Het ken uw Gast traject is onderdeel van de Toeristische Agenda Molenlanden, 2021-2025. 

Toeristische Agenda

Begin 2021 heeft de gemeenteraad de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 vastgesteld. Deze agenda is in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en onder begeleiding van een adviesbureau tot stand gekomen. U leest hierin waar we de komende jaren met elkaar aan werken om de Vrijetijdseconomie binnen Molenlanden nog verder te versterken. Voor vragen kunt u terecht bij team Recreatie & Toerisme, Annelies Klein Bongers (annelies.bongers@jouwgemeente.nl).

Beleidsnota Verblijfsrecreatie

Op 13 december 2022 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Verblijfsrecreatie  vast. Met de beleidsnota wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de sector verblijfsrecreatie; rekening houdend met het huidige aanbod, de verwachte groei en markruimte en resulterend in algemene en accommodatie specifieke uitgangspunten. De beleidsnota is een deeluitwerking van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Perspectief Nieuwpoort 2030

Nieuwpoort is één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland en erg in trek bij bezoekers. Toerisme vraagt om regie op een leefbaar Nieuwpoort. De vraag is hoe toerisme en recreatie bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Nieuwpoort. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente Molenlanden, met inbreng van inwoners en ondernemers, uit Nieuwpoort het Perspectief Nieuwpoort 2030 opgesteld. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Klik dan hier om deze visie op recreatieve en toeristische ontwikkeling te lezen.

07229c98-4bbb-4651-bfe7-f662eee7e978

Uitkomsten inwonersonderzoek Molenlanden

Eind 2021 hebben 699 inwoners hun mening gegeven over recreatie en toerisme in Molenlanden. Zij deden dit door het invullen van een vragenlijst. Doel van dit onderzoek was om te kijken hoe de gemeente de balans tussen leefbaarheid en toerisme kan behouden en waar nodig verbeteren en hoe de gemeente de recreatieve voorzieningen nog beter kan laten aansluiten op de behoeften van de inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een meer evenredige spreiding van nieuwe toeristische ontwikkeling, het aantrekkelijker maken van wandel- en fietsroutes en meer ommetjes creëren.

Bekijk het rapport

De uitkomsten van het onderzoek zijn door Bureau voor Ruimte & Vrije uitgewerkt in een rapportage.

Ontdek de Alblasserwaard

Hollandser wordt het niet

In de prachtige Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is veel te beleven. Op deze website vindt u verschillende activiteiten en plekken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap

Informatie over het aanvragen van subsidie staat op deze pagina.

Rustpunthouders gezocht

Woon je heerlijk landelijk in de polder, vlak bij een fiets- of wandelroute? Lijkt het je wat om mensen mee te laten genieten van ons prachtige buitengebied in Molenlanden? Dan is een Rustpunt op jouw erf misschien iets voor je!

Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers, tijdens hun tocht even kunnen pauzeren. Een plek waar ze zelf koffie en/of thee zetten, hun bidon vullen naar het toilet gaan of hun fiets opladen. Duidelijk herkenbaar aan het rustpuntbord, in eikenhouten palen gevat en alleen geopend als het bord ‘open’ aanwezig is.

Rustpunt is een initiatief van de stichting Rustpunt die inmiddels al 650 Rustpunten in Nederland heeft gerealiseerd. In samenwerking met de gemeente Molenlanden inventariseren zij of er voldoende interesse bestaat voor een Rustpunt-netwerk in Molenlanden. Er wordt gezocht naar meerdere Rustpunten, goed verdeeld over de gemeente om hiermee de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van ons prachtige gebied te vergroten.

Lijkt het je leuk om een Rustpunt te zijn voor wandelaars en fietsers? Meld je dan aan via: https://www.rustpunt.nu/info/rustpunt-worden/aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: info@rustpunt.nu of 06-20541555