Recreatie en Toerisme

Recreatie & Toerisme Molenlanden

Recreatie & Toerisme is een groeiende sector van economisch en maatschappelijk belang. Gemeente Molenlanden wenst dat toerisme bloeit en dat de sector een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied.

In de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 is samen met belanghebbenden vastgelegd hoe we de ontwikkeling van Recreatie & Toerisme de komende jaren voor ogen zien.

Op deze pagina vindt u ook meer informatie terug over de Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap. Dit subsidiefonds kan helpen, bij het realiseren van uw ideeën die recreatie, toerisme en cultuur stimuleren.

Toeristische Agenda

Begin 2021 heeft de gemeenteraad de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 vastgesteld. Deze agenda is in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en onder begeleiding van een adviesbureau tot stand gekomen. U leest hierin waar we de komende jaren met elkaar aan werken om de Vrijetijdseconomie binnen Molenlanden nog verder te versterken. Voor vragen kunt u terecht bij team Recreatie & Toerisme, Annelies Klein Bongers (annelies.bongers@jouwgemeente.nl).

Beleidsnota Verblijfsrecreatie

Op 13 december 2022 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Verblijfsrecreatie  vast. Met de beleidsnota wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de sector verblijfsrecreatie; rekening houdend met het huidige aanbod, de verwachte groei en markruimte en resulterend in algemene en accommodatie specifieke uitgangspunten. De beleidsnota is een deeluitwerking van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Perspectief Nieuwpoort 2030

Nieuwpoort is één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland en erg in trek bij bezoekers. Toerisme vraagt om regie op een leefbaar Nieuwpoort. De vraag is hoe toerisme en recreatie bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Nieuwpoort. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente Molenlanden, met inbreng van inwoners en ondernemers, uit Nieuwpoort het Perspectief Nieuwpoort 2030 opgesteld. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Klik dan hier om deze visie op recreatieve en toeristische ontwikkeling te lezen.

Molenlanden en Den Hâneker samen aan de slag met recreatieve en toeristische promotie Molenlanden

De gemeente Molenlanden en Den Hâneker gaan meer samenwerken om recreatieve en toeristische activiteiten en evenementen onder de aandacht te brengen van inwoners en bezoekers van de streek. Dat is de kern van de dienstverleningsovereenkomst toeristisch, recreatieve Gebiedsmarketing die op 6 juli 2022 is ondertekend door Johan Quik, wethouder van de gemeente Molenlanden en Kees Commijs, voorzitter van Den Hâneker. Wethouder Johan Quik “Als gemeente hebben we de ambitie om de bekendheid van Molenlanden te vergroten. We willen we dit doen door recreatieve en toeristische activiteiten en evenementen nog meer onder de aandacht te brengen. Zodat nog meer inwoners en (potentiële) bezoekers kunnen genieten van onze streek en we bezoekers trekken, die vaker komen en kiezen voor een langer verblijf. Hierbij vormen de drie verhaallijnen (Molens & Water, Agro & Food, Nieuwpoort & de OHW), zoals vastgelegd in de Toeristische Agenda Molenlanden 2021-2025, een belangrijke bouwsteen. Bij Den Hâneker is de afgelopen jaren de nodige ervaring op gedaan met promotie die past bij ons gebied. Ik kijk er dan ook naar uit om onze samenwerking de komende tijd verder te versterken en samen Molenlanden nog meer op de kaart te zetten.” Lees meer

Uitkomsten inwonersonderzoek Molenlanden

Eind 2021 hebben 699 inwoners hun mening gegeven over recreatie en toerisme in Molenlanden. Zij deden dit door het invullen van een vragenlijst. Doel van dit onderzoek was om te kijken hoe de gemeente de balans tussen leefbaarheid en toerisme kan behouden en waar nodig verbeteren en hoe de gemeente de recreatieve voorzieningen nog beter kan laten aansluiten op de behoeften van de inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een meer evenredige spreiding van nieuwe toeristische ontwikkeling, het aantrekkelijker maken van wandel- en fietsroutes en meer ommetjes creëren.

Bekijk het rapport

De uitkomsten van het onderzoek zijn door Bureau voor Ruimte & Vrije uitgewerkt in een rapportage en te bekijken via deze link.

Ontdek de Alblasserwaard

Hollandser wordt het niet

In de prachtige Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is veel te beleven. Op deze website vindt u verschillende activiteiten en plekken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap

Voor meer informatie over het aanvragen van subsidie, bekijk deze pagina.

Rustpunthouders gezocht

Woon je heerlijk landelijk in de polder, vlak bij een fiets- of wandelroute? Lijkt het je wat om mensen mee te laten genieten van ons prachtige buitengebied in Molenlanden? Dan is een Rustpunt op jouw erf misschien iets voor je!

Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers, tijdens hun tocht even kunnen pauzeren. Een plek waar ze zelf koffie en/of thee zetten, hun bidon vullen naar het toilet gaan of hun fiets opladen. Duidelijk herkenbaar aan het rustpuntbord, in eikenhouten palen gevat en alleen geopend als het bord ‘open’ aanwezig is.

Rustpunt is een initiatief van de stichting Rustpunt die inmiddels al 650 Rustpunten in Nederland heeft gerealiseerd. In samenwerking met de gemeente Molenlanden inventariseren zij of er voldoende interesse bestaat voor een Rustpunt-netwerk in Molenlanden. Er wordt gezocht naar meerdere Rustpunten, goed verdeeld over de gemeente om hiermee de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van ons prachtige gebied te vergroten.

Lijkt het je leuk om een Rustpunt te zijn voor wandelaars en fietsers? Meld je dan aan via: https://www.rustpunt.nu/info/rustpunt-worden/aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot en met 5 mei 2023. Let Op! Bij nagenoeg gelijke situatie krijgt degene die zich als eerste aanmeldde voorrang. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: info@rustpunt.nu of 06-20541555