Recreatie en Toerisme

Algemeen

Recreatie & Toerisme is een groeiende sector van economisch en maatschappelijk belang. Gemeente Molenlanden wenst dat toerisme bloeit en dat de sector een positieve invloed heeft op de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied.

In de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 is samen met belanghebbenden vastgelegd hoe we de ontwikkeling van Recreatie Toerisme de komende jaren voor ogen zien.

Op de pagina Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap vindt u meer informatie terug over het subsidiefonds. Dit subsidiefonds kan helpen, bij het realiseren van uw ideeën die recreatie, toerisme en cultuur stimuleren.

Op ontdekkingstocht in Molenlanden met de cultuur- en recreatiekaart

Inwoners van de gemeente Molenlanden ontvingen in juli 2024 de cultuur- en recreatiekaart door de brievenbus. Doel van deze kaart is inwoners te inspireren om vaker op pad te gaan in Molenlanden.

Deze cultuur- en recreatiekaart is het startpunt voor een ontdekkingstocht door Molenlanden. Op de kaart staan de bekende iconen zoals Werelderfgoed Kinderdijk en Vestingstad Nieuwpoort. Maar bijvoorbeeld ook welke musea je kunt bezoeken en waar je terecht kunt voor streekproducten zoals ambachtelijke kaas of een ijsje gemaakt van verse melk.

De recreatiekaart is af te halen bij drie toeristische informatiepunten;
• VVV Informatiepunt Werelderfgoed Kinderdijk
• VVV Informatiepunt Familie Resort Molenwaard
• Toeristisch Informatiepunt Nieuwpoort

 

Cultuur en Recreatie

Toeristische Agenda

Begin 2021 heeft de gemeenteraad de Toeristische Agenda Molenlanden 2021 – 2025 vastgesteld. Deze agenda is in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en onder begeleiding van een adviesbureau tot stand gekomen. U leest hierin waar we de komende jaren met elkaar aan werken om de Vrijetijdseconomie binnen Molenlanden nog verder te versterken. Voor vragen kunt u terecht bij team Recreatie & Toerisme, Annelies Klein Bongers (annelies.bongers@jouwgemeente.nl).

Beleidsnota Verblijfsrecreatie

Op 13 december 2022 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Verblijfsrecreatie  vast. Met de beleidsnota wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de sector verblijfsrecreatie; rekening houdend met het huidige aanbod, de verwachte groei en markruimte en resulterend in algemene en accommodatie specifieke uitgangspunten. De beleidsnota is een deeluitwerking van de Toeristische Agenda Molenlanden.

Perspectief Nieuwpoort 2030

Nieuwpoort is één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland en erg in trek bij bezoekers. Toerisme vraagt om regie op een leefbaar Nieuwpoort. De vraag is hoe toerisme en recreatie bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van Nieuwpoort. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente Molenlanden, met inbreng van inwoners en ondernemers, uit Nieuwpoort het Perspectief Nieuwpoort 2030 opgesteld. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Klik dan hier om deze visie op recreatieve en toeristische ontwikkeling te lezen.

07229c98-4bbb-4651-bfe7-f662eee7e978

Uitkomsten inwonersonderzoek Molenlanden

Eind 2021 hebben 699 inwoners hun mening gegeven over recreatie en toerisme in Molenlanden. Zij deden dit door het invullen van een vragenlijst. Doel van dit onderzoek was om te kijken hoe de gemeente de balans tussen leefbaarheid en toerisme kan behouden en waar nodig verbeteren en hoe de gemeente de recreatieve voorzieningen nog beter kan laten aansluiten op de behoeften van de inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een meer evenredige spreiding van nieuwe toeristische ontwikkeling, het aantrekkelijker maken van wandel- en fietsroutes en meer ommetjes creëren.

Bekijk het rapport

De uitkomsten van het onderzoek zijn door Bureau voor Ruimte & Vrije uitgewerkt in een rapportage.

Ontdek de Alblasserwaard

Hollandser wordt het niet

In de prachtige Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is veel te beleven. Op deze website vindt u verschillende activiteiten en plekken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap

Informatie over het aanvragen van subsidie staat op deze pagina.

Rustpunthouders gezocht

Woon je heerlijk landelijk in de polder, vlak bij een fiets- of wandelroute? Lijkt het je wat om mensen mee te laten genieten van ons prachtige buitengebied in Molenlanden? Dan is een Rustpunt op jouw erf misschien iets voor je!

Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers, tijdens hun tocht even kunnen pauzeren. Een plek waar ze zelf koffie en/of thee zetten, hun bidon vullen naar het toilet gaan of hun fiets opladen. Duidelijk herkenbaar aan het rustpuntbord, in eikenhouten palen gevat en alleen geopend als het bord ‘open’ aanwezig is.

Rustpunt is een initiatief van de stichting Rustpunt die inmiddels al 650 Rustpunten in Nederland heeft gerealiseerd. In samenwerking met de gemeente Molenlanden inventariseren zij of er voldoende interesse bestaat voor een Rustpunt-netwerk in Molenlanden. Er wordt gezocht naar meerdere Rustpunten, goed verdeeld over de gemeente om hiermee de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van ons prachtige gebied te vergroten.

Lijkt het je leuk om een Rustpunt te zijn voor wandelaars en fietsers? Meld je dan aan via: https://www.rustpunt.nu/info/rustpunt-worden/aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: info@rustpunt.nu of 06-20541555