Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap

Algemeen

Heeft u een idee om recreatie, toerisme en cultuur te stimuleren? Is dit idee vernieuwend en helpt het om ons unieke polderlandschap te behouden of verder te ontwikkelen? Dan kan het subsidiefonds van de gemeente Molenlanden misschien helpen!

Waar moet uw idee of project aan voldoen?

  • het draagt bij aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme en cultuur 
  • het draagt bij aan de hele gemeente / regio 
  • het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke waarde 
  • het is vernieuwend 
  • er ontstaan goede (nieuwe) samenwerkingsvormen 
  • het is haalbaar en realistisch 
  • het project kan zelfstandig verder na de subsidie 

Subsidie aanvragen

U kunt in 2024 op 2 momenten een aanvraag indienen: vóór 1 april of vóór 1 oktober.

U kunt maximaal € 7.500 aanvragen bij het subsidiefonds en u zorgt voor 50% cofinanciering. Voorbeeld: Uw idee kost € 10.000. U kunt € 5.000 aanvragen bij het subsidiefonds en de overige € 5.000 draagt u zelf bij of wordt gefinancierd door een andere partij. 

 

Toetsingscriteria

Een project of activiteit wordt op punten gescoord om te beoordelen of deze voor subsidie in aanmerking komt. Zie onderstaand document met toetsingscriteria.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Verordening

Verordening Subsidie Recreatie Toerisme Cultuur en Landschap Molenlanden 2023