Melding huwelijk of partnerschap

Wat leuk u bent van plan om te trouwen of uw partnerschap te laten registreren! Dit is een speciale gebeurtenis. De medewerkers van de gemeente Molenlanden helpen u graag om er een bijzondere dag van te maken. We regelen het samen. Dat kan online met DigiD.

Melding huwelijk of partnerschap met DigiD

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksrecht. U trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Lees meer op de website van notarissen.

Coronamaatregelen

 • Er mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn inclusief kinderen ongeacht leeftijd.
 • De locatie moet groot genoeg zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandseis.
 • Bij een kosteloos huwelijk op maandagmorgen worden naast het bruidspaar 2 getuigen toegelaten (maximaal 4 personen)
 • Bij binnenkomst en vertrek is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens de ceremonie als iedereen zit mag het mondkapje af.
Lees voordat u de melding gaat doen onderstaande informatie goed door. Bij de melding is het van belang dat u alles compleet hebt (zie onder andere kopje 'Bij de hand hebben'). Nadat u de melding digitaal heeft ingediend wordt deze door de gemeente beoordeeld. Na akkoord krijgt u een bevestiging dat de datum, locatie en trouwambtenaar definitief is vastgelegd. Wacht dus op het akkoord vanuit de gemeente voordat u verder gaat met het organiseren van uw huwelijk.
 • Indien u voorkeursdatum, tijdstip, locatie of trouwambtenaar niet beschikbaar blijkt te zijn, neemt een ambtenaar van de gemeente contact met u op om een alternatief te bespreken.
 • Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. U geeft ze door bij de melding
 • U kunt zelf uw trouwambtenaar kiezen. Iemand die in een andere gemeente is benoemd door het college als trouwambtenaar, beëdigd is door een Rechtbank en regelmatig huwelijken voltrekt, kan in Molenlanden worden benoemd als trouwambtenaar voor 1 dag. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem contact op via 088 75 15 000 of mail naar huwelijk@jouwgemeente.nl voor meer informatie.

Trouwlocatie

 • Natuurlijk kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in een locatie die door de gemeente Molenlanden wordt aangeboden. De gemeentelijke trouwlocaties zijn: Stadhuis Nieuwpoort (weer beschikbaar vanaf 3 januari 2022) Het Carillon te Nieuw-Lekkerland en De Trouwzaal (voormalig gemeentehuis Giessenlanden) te Hoornaar. Wij regelen dan de reservering voor u. Maar u mag ook een andere locatie in de gemeente kiezen.
 • Omdat in Nederland momenteel volgens de Routekaart Coronamaatregelen de (zeer) ernstige situatie van toepassing is, is een ceremonie op een privélocatie helaas niet mogelijk. Wel kunt u kiezen voor een commerciële locatie waar een professionele beheerder aanwezig is. Denk hierbij aan een dorpshuis, restaurant of gehuurde zaal. Het betreft alleen de huwelijksceremonie. Voor gebruik van de horecafaciliteiten van de gekozen locatie gelden andere regels. Zodra het risiconiveau in Nederland gedaald is naar zorgelijk of waakzaam, is de keuze voor een locatie weer geheel vrij. Mits uiteraard voldaan kan worden aan de dan geldende voorwaarden, zoals de 1,5 meter afstandseis.
 • Kiest u ervoor om in een andere locatie dan een gemeentelijke trouwlocatie te trouwen of uw partnerschap te laten registreren, dan kunt u dit aangeven in de digitale melding. U heeft hiervoor toestemming nodig van de eigenaar of beheerder. Het toestemmingsformulier met voorwaarden kunt u hier downloaden.

Neem op tijd contact met ons op bij bijzondere omstandigheden

Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren. Wij zijn bereikbaar op 088 75 15 000.

 • Digid van beide partners
 • Kopie van legitimatiebewijs van beide partners
 • Kopie legitimatiebewijs van de getuigen
 • Pinpas

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

Maandag om 9.00 of 9.30 uur in vergaderruimte gemeente. Momenteel met maximaal 2 getuigen, buiten Coronatijd met maximaal 8 andere aanwezigen (inclusief getuigen)

Gratis

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur

maandag tot en met vrijdag op de overige uren

€ 405,00

€ 615,00

Zaterdag

€ 615,00

zondag of algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet

€ 760,00

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Zelfde tarieven als huwelijk

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 26,60

benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

€ 124,00