Huwelijk in het buitenland

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Hierin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U hebt deze verklaring alleen nodig als daar specifiek om wordt gevraagd.

Verklaring van ongehuwdheid

Een verklaring van ongehuwdheid is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit uw burgerlijke staat blijkt.