Verklaring van ongehuwdheid

Algemeen

Een verklaring van ongehuwdheid is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit uw burgerlijke staat blijkt. Er staat dus in of u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap hebt (gehad). Er staat niet in of u kinderen hebt. De verklaring wordt ook wel verklaring burgerlijke staat genoemd.

Wanneer nodig

U kunt de verklaring nodig hebben als u als Nederlander in het buitenland gaat trouwen. Informeer hiernaar bij de gemeente in het land waar u wilt trouwen, het kan ook zijn dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft.

Aanvragen

Woont u in Molenlanden en hebt u van de Nederlandse autoriteiten een verklaring van ongehuwdheid nodig, vraag dan een uittreksel BRP aan.

Vraag hier uw uittreksel Basisregistratie Personen aan

Vermeld duidelijk dat uw burgerlijke staat op het uittreksel moet staan. U kunt ook een internationaal uittreksel BRP aanvragen. Hebt u een buitenlandse verklaring van ongehuwdheid nodig, doe de aanvraag dan bij de buitenlandse autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een consulaat of ambassade.

Niet meer in Nederland ingeschreven

Woont u in het buitenland en staat u niet meer in Nederland ingeschreven, dan kan de Nederlandse overheid u alleen een uittreksel leveren met daarop uw burgerlijke staat op het moment van vertrek. Als u dit wilt, moet u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit doet u bij een RNI gemeente.

Geldigheid

De meeste instanties willen een verklaring/uittreksel dat zo recent mogelijk is. Informeer bij de betreffende instantie welke eisen zij stellen.

Kosten

De kosten in gemeente Molenlanden zijn (tarief 2022):

  • verklaring van ongehuwdheid € 11,40.