Inwonersinitiatief Molenlanden

Heeft u een initiatief met uw straat, uw buurt, uw dorp of thematisch? Dan kunt u een aanvraag voor een bijdrage indienen bij de gemeente. Molenlanden stelt dit jaar €200.000 ter beschikking als stimuleringsbijdrage voor inwoners die gezamenlijke een initiatief ter verbetering van de samenleving in één van de 20 kernen indienen.

Wilt u samen met andere inwoners een initiatief starten? Neem dan contact op met één van de verbinders van de gemeente:

Arie van den Berg
Ben Roos
Bernardine Bolwijn
Karina de Jager
Louisa Broens

Denkend in mogelijkheden zullen we op afspraak onderstaande met u doornemen:

 • Vertel iets over de aanleiding, hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
 • Wat wilt u er mee bereiken? Duurzaamheid, structurele maatschappelijk meerwaarde?
 • Wie zijn er allemaal (actief) bij betrokken?  Dorpsoverleg, straat, themagroep?
 • Wat is het draagvlak voor dit initiatief?
 • Wat voor waarde heeft het initiatief voor uw dorp of stad?
 • Hoe wilt u het gaan uitvoeren? (coproductie)
  • Welke bijdrage levert u zelf?
  • Wat verwacht u van de gemeente? 
  • Wanneer wilt u het initiatief realiseren?
  • Hoe wilt u het gaan financieren?
  • Zijn er andere subsidies?
  • Zijn er sponsoren? Bedrijven, dorpsoverleg, scholen?

Vanwege het algemeen belang en de beperkte middelen bespreken wij ook met u de onderstaande  aandachtspunten:

 • De verbinder overlegt uw initiatief met de kernwethouder en vakinhoudelijke collega’s en bespreekt hun aandeel aan dit proces/project.
 • Komt het bedrag wat u vraagt aan de gemeente hoger uit dan €25.000, dan verloopt het aanvraagproces via het college en gemeenteraad.
 • Heeft het initiatief grote invloed op lopend beleid of ligt het gevoelig, ook dan verloopt het aanvraagproces via het college en gemeenteraad. 
 • Wordt er op een andere manier al door de gemeente bijgedragen aan de realisatie van het initiatief, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op deze regeling.
 • Deze regeling is met name bedoeld om nieuwe initiatieven steun te geven, een stimuleringsbijdrage. De bijdrage is éénmalig en al bestaande initiatieven komen niet in aanmerking.
 • Een buurtbarbecue of een feestweek komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Wat mag u van ons verwachten:

 • U heeft binnen 2 weken een afspraak met één van de verbinders.
 • De gemeente neemt het initiatief niet van u over. U heeft de regie om uw initiatief vorm te geven.
 • U kunt van de verbinder of een collega-ambtenaar ondersteuning en advies krijgen over het proces, de relatie, participatie en doe-democratie.
 • Wij zijn duidelijk over mogelijkheden en onmogelijkheden

Geselecteerd op dorp/stad:

dorp/stad wethouder verbinder
Arkel Lizanne Lanser Bernardine Bolwijn
Bleskensgraaf Teunis Jacob Slob Ben Roos
Brandwijk Teunis Jacob Slob Ben Roos
Gelkenes (bedrijven) Teunis Jacob Slob Louisa Broens
Giessenburg Bram Visser Arie van den Berg
Giessen-Oudekerk Bram Visser Bernardine Bolwijn
Goudriaan Teunis Jacob Slob Bernardine Bolwijn
Groot-Ammers Arco Bikker Karina de Jager
Hoogblokland Lizanne Lanser Arie van den Berg
Hoornaar Lizanne Lanser Arie van den Berg
Kinderdijk Arco Bikker Ben Roos
Langerak Arco Bikker Bernardine Bolwijn
Molenaarsgraaf Teunis Jacob Slob Ben Roos
Nieuw-Lekkerland Johan Quik Karina de Jager en Ben Roos
Nieuwpoort Arco Bikker Bernardine Bolwijn
Noordeloos Lizanne Lanser Arie van den Berg
Ottoland Teunis Jacob Slob Bernardine Bolwijn
Oud-Alblas Johan Quik Ben Roos
Schelluinen Bram Visser Arie van den Berg
Streefkerk Johan Quik Karina de Jager
Wijngaarden Bram Visser Karina de Jager

 

Geselecteerd op wethouder:

wethouder  dorp/stad verbinder
Arco Bikker Groot-Ammers Karina de Jager
Arco Bikker Kinderdijk Ben Roos
Arco Bikker Langerak Bernardine Bolwijn
Arco Bikker Nieuwpoort Bernardine Bolwijn
Bram Visser Giessenburg Arie van den Berg
Bram Visser Giessen-Oudekerk Bernardine Bolwijn
Bram Visser Schelluinen Arie van den Berg
Bram Visser Wijngaarden Karina de Jager
Johan Quik Nieuw-Lekkerland Karina de Jager en Ben Roos
Johan Quik Oud-Alblas Ben Roos
Johan Quik Streefkerk Karina de Jager
Lizanne Lanser Arkel Bernardine Bolwijn
Lizanne Lanser Hoogblokland Arie van den Berg
Lizanne Lanser Hoornaar Arie van den Berg
Lizanne Lanser Noordeloos Arie van den Berg
Teunis Jacob Slob Bleskensgraaf Ben Roos
Teunis Jacob Slob Brandwijk Ben Roos
Teunis Jacob Slob Gelkenes (bedrijven) Louisa Broens
Teunis Jacob Slob Goudriaan Bernardine Bolwijn
Teunis Jacob Slob Molenaarsgraaf Ben Roos
Teunis Jacob Slob Ottoland Bernardine Bolwijn

 

Geselecteerd op verbinder:

verbinder dorp/stad wethouder
Arie van den Berg Giessenburg Bram Visser
Arie van den Berg Schelluinen Bram Visser
Arie van den Berg Hoogblokland Lizanne Lanser
Arie van den Berg Hoornaar Lizanne Lanser
Arie van den Berg Noordeloos Lizanne Lanser
Ben Roos Kinderdijk Arco Bikker
Ben Roos Oud-Alblas Johan Quik
Ben Roos Bleskensgraaf Teunis Jacob Slob
Ben Roos Brandwijk Teunis Jacob Slob
Ben Roos Molenaarsgraaf Teunis Jacob Slob
Bernardine Bolwijn Langerak Arco Bikker
Bernardine Bolwijn Nieuwpoort Arco Bikker
Bernardine Bolwijn Giessen-Oudekerk Bram Visser
Bernardine Bolwijn Arkel Lizanne Lanser
Bernardine Bolwijn Goudriaan Teunis Jacob Slob
Bernardine Bolwijn Ottoland Teunis Jacob Slob
Karina de Jager Groot-Ammers Arco Bikker
Karina de Jager Wijngaarden Bram Visser
Karina de Jager Streefkerk Johan Quik
Karina de Jager en Ben Roos Nieuw-Lekkerland Johan Quik
Louisa Broens Gelkenes (bedrijven) Teunis Jacob Slob