Actuele berichtgeving

Gesprek gemeenten en Chemours na tussenvonnis leidt tot begin van aanpak opruimen vervuiling

29-02-2024

Na het tussenvonnis van 27 september 2023 hebben de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden verkennende gesprekken gehad met Chemours. Chemours sprak uit concreet iets te willen doen voor de gemeenschap. De gesprekken gingen over het vinden van manieren om de omgeving weer schoon te krijgen. Ook over de vergoeding van schade door de aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX.

Lees hier verder

Teveel PFAS in eieren hobbykippen

21-12-2023

Ruim driekwart van de geteste eieren van hobbykippen in de regio Zuid-Holland Zuid en Altena bevatten te hoge gehaltes aan verschillende soorten PFAS bevatten. Dit blijkt uit een eerste analyse van het eieronderzoek, dat in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht wordt uitgevoerd. 

Lees hier verder

Stand van zaken onderzoek eieren

03-11-2023

Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in eieren is in volle gang. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat ze willen weten of het voor bewoners veilig is eieren te eten uit de omgeving van de chemische fabriek Chemours (voorheen DuPont). We verwachten dat de resultaten in het voorjaar van 2024 bekend zijn.

Lees hier verder

Gemeenten tevreden met vonnis Dupont/Chemours

27-09-2023

Dupont/Chemours is verantwoordelijk voor de vervuiling die zij hebben veroorzaakt door de uitstoot van PFOA. Dat heeft de rechter op 27 september 2023 in het tussenvonnis bekrachtigd. Ook oordeelt de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld in de periode 1984-1998. De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht voelen zich gesteund.

Lees hier verder

Europees verbod op PFAS stap dichterbij | Gemeente Molenlanden

14-09-2023

De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht pleiten al jaren voor een verbod op PFAS. Deze oproep krijgt steun. Europa werkt aan een verbod op het maken, verhandelen en gebruiken van PFAS. Dat voorstel ligt nu op tafel. De vier gemeenten bestudeerden het. Zij zijn er blij mee, maar denken tegelijkertijd dat het verbod nog strenger kan. Hun ideeën over de aanpassing van het voorstel verstuurden de gemeenten afgelopen week. “We hebben er vertrouwen in dat Europa onze ideeën overneemt. Een verbod moet er gewoon komen”. 

Lees hier verder

Vervolgonderzoek naar PFAS in eieren van start

31-08-2023

Verschillende inwoners houden kippen en eten de eieren die deze kippen leggen. Het is daarom belangrijk om te weten of er PFAS terecht komen in de eieren. En wat dit betekent voor de inwoners die deze eieren eten. Daarom starten de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht een uitgebreid onderzoek daarnaar.

Lees hier verder

Geen negatief zwemadvies Molenlanden

14-07-2023

Eerder deelde gemeente Molenlanden berichten over onderzoek naar PFAS in zwemwater. RIVM heeft het zwemwater van De Donk in Hoornaar, Vakantiepark Molenwaard in Ottoland en de Slingelandse Plassen in Goudriaan, De Merwelanden in Dordrecht en Het Lammetjeswiel in Alblasserdam onderzocht. De provincie geeft op advies van het RIVM aan dat zwemmen in Molenlanden veilig is.

Voor recreatieplas Merwelanden geldt een negatief zwemadvies.

Lees hier verder

Onvergunde stof aangetroffen in bedrijfsafvalwater Chemours

05-07-2023

De provincie wil Chemours een last onder dwangsom opleggen. Bij een meting van het bedrijfsafvalwater van het bedrijf is de stof TFA (Trifluorazijnzuur) aangetroffen. Daarvoor heeft Chemours geen vergunning. De gemeenten vinden de gang van zaken zorgwekkend en willen snel meer duidelijkheid. Als Chemours inderdaad een onvergunde stof loost, dan vinden wij dat onbegrijpelijk.

Lees hier verder

Zwem - speelwater

30-06-2023

Zembla gaat ook in op het zwemwater in de regio, zoals zwemplassen. Een wetenschapper doet daar stevige uitspraken over. Dat roept de vraag op of u in Molenlanden veilig kunt zwemmen in oppervlaktewater? U kunt -op basis van de door het waterschap Rivierenland verstrekte gegevens- veilig zwemmen. Voor informatie over de kwaliteit van zwemwater in Molenlanden kunt u kijken op de website www.zwemwater.nl . U kunt ook bellen met de zwemwatertelefoon via telefoonnummer: 0800-9036. Inmiddels is ook de reactie van de provincie op de Zembla-uitzending te lezen.

Lees hier verder

Provincie Zuid-Holland wil duidelijkheid over PFAS in zwemwater

29-06-2023

De provincie Zuid-Holland vraagt het RIVM om onmiddellijke duidelijkheid over de veiligheid van zwemwater met PFAS in de provincie. Op dit moment zijn er geen maximale normen voor PFAS in het zwemwater. Zodra de provincie een advies van het RIVM heeft, gaat ze dat direct toepassen.

Lees het bericht op de website van Provincie Zuid-Holland

Vragen door nieuwe uitzending Zembla over Chemours

29-06-2023

Zembla heeft een vervolg gemaakt op de uitzending ‘De PFAS-doofpot’ over DuPont/Chemours. Het gaat in op PFAS in sloot- en zwemwater rondom Chemours. Die vanochtend online is gezet. Er worden stevige uitspraken gedaan. Wij snappen dat dit vragen oproept en dat inwoners zich zorgen maken. Als gemeenten willen wij duidelijkheid voor onze inwoners. We willen hen goed informeren en adviseren. Op dit moment brengen wij de antwoorden in kaart. Via onderstaande knop vindt u alvast de eerste informatie en onze reactie.

Lees hier verder 

Veel vragen gesteld na de Zembla uitzending

22-06-2023

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden ontvingen verschillende reacties van inwoners na de Zembla uitzending 'de PFAS-doofpot'. Inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van de PFAS-verontreiniging voor hun gezondheid. Wij begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn. We hebben de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD) en de drinkwaterbedrijven gevraagd om duidelijkheid te geven.  

Lees hier verder 

Resultaten grond en wateronderzoek PFAS bekend: regen- en kraanwater te gebruiken, advies voor slootwater

Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond. Het advies: alle moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken.

Wat is er precies onderzocht?  
Arcadis is een adviesbureau met veel kennis over PFAS. Ze hebben monsters laten nemen van grond, grondwater, water uit de sloot en regentonnen. Deze zijn onderzocht op de hoeveelheid PFAS. Daardoor kunnen we zien of er een relatie is tussen de PFAS in groenten en fruit en PFAS in de grond en het water. Uit het onderzoek blijkt dat dit het geval is.