Stand van zaken onderzoek eieren

Het onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in eieren is in volle gang. De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat ze willen weten of het voor bewoners veilig is eieren te eten uit de omgeving van de chemische fabriek Chemours (voorheen DuPont). We verwachten dat de resultaten in het voorjaar van 2024 bekend zijn.

Eieren en grondmonsters in lab
De afgelopen weken zijn er op 28 plekken in de regio eieren geraapt. Het gaat zowel om zorg- en kinderboerderijen, moestuinen en tuinen van particuliere kippenhouders. De plekken liggen verspreid in de regio, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Er zijn niet alleen eieren geraapt, maar ook monsters van de grond genomen. Dat is belangrijk omdat kippen ook in de grond pikken.

RIVM geeft advies
Nu de onderzoekers alle monsters hebben genomen, gaan ze deze (chemisch) onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het RIVM zal de resultaten vervolgens analyseren om een uitspraak te doen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Op basis daarvan kunnen de gemeenten ook een gezondheidsadvies aan hun inwoners geven, met als belangrijkste vraag: is het veilig om eieren te eten uit de omgeving van Chemours.

Eerdere onderzoeken
Het eierenonderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken naar PFAS in moestuinen, grondwater en zwemwater. Deze chemische stoffen zijn jarenlang uitgestoten door Chemours in Dordrecht. Uit eerdere onderzoeken in Nederland en België blijkt dat PFAS ook kan voorkomen in eieren.

Verbod op PFAS
In onze regio hebben we te maken met hogere PFAS-gehalten. Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek proberen we duidelijkheid te geven aan de inwoners. Ondertussen roepen wij op tot een Europees verbod op het gebruik van PFAS. Ook hebben de vier gemeenten een rechtszaak aangespannen tegen Chemours/DuPont. Daarbij heeft de rechter vastgesteld dat het bedrijf aansprakelijk is voor de vervuiling.

De gemeenten blijven erop hameren: “Wij vinden dat inwoners en anderen niet geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.”