Wees zuinig op onze bomen!

Bomen zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bomen maken Molenlanden nog groener. Bomen zijn mooi en op verschillende manieren ook belangrijk en nuttig. Zo zorgen ze op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houden bomen het regenwater langer vast. En bomen bieden kleine dieren en insecten een thuis. Daarom planten we nieuwe bomen en beschermen we onze bomen.

Laten we zuinig zijn op onze bomen!

We zien de afgelopen tijd steeds vaker dat bomen worden beschadigd. Zo is de schors van een aantal bomen afgehaald. Hierdoor wordt de levensstroom van de boom zo verstoort, dat de boom niet meer kan herstellen. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de boom doodgaat. 

Hoe kunt u helpen? 

Ziet u dat een boom wordt beschadigd of vernield? Spreek deze persoon of personen hierop aan. Lukt dit niet? Meld de beschadiging dan in elk geval bij de gemeente. Bel hiervoor het algemene telefoonnummer 088 75 15 000.

Laten we samen zorgen voor een gezonde en groene leefomgeving.