Verzoek verstrekkingbeperking

Algemeen

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Goed om te weten

Na een aanvraag van Verzoek verstrekkingbeperking (geheimhouding) geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Derden, zoals een notaris of advocaat.  Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereningen of particulieren

U kunt de Verzoek verstrekkingbeperking van uw persoonsgegevens ook weer opheffen

Meer weten?

Hebt u Verzoek verstrekkingbeperking van uw persoonsgegevens aangevraagd? Na de verwerking van uw verzoek, ontvangt u van ons een bevestiging.

Aanvragen

Digitaal aanvragen

U kunt dit via onderstaande knop regelen met uw DigiD.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Schriftelijk aanvragen

Vul het formulier Verzoek tot verstrekkingsbeperking persoonsgegevens in.

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Molenlanden
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf

Kosten

Aan een verzoek tot verstrekkingsbeperking persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.