Venten

Onder venten wordt verstaan: het verkopen van goederen of diensten van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats. Een venter is in beweging en biedt zijn/haar producten steeds aan vanaf een andere plaats.

In de gemeente Molenlanden heeft u geen ventvergunning nodig. Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden:

  • de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar komen;
  • het is verboden te venten op zondagen, erkende Christelijke feestdagen en van maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 9.00 uur.

U hoeft ook geen melding hiervan te doen bij de gemeente.

Als een verkoper stil staat en op klanten wacht, dan wordt gesproken van een standplaats. Voor een standplaats is wel een vergunning nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende link: www.molenlanden.nl/standplaatsen-en-markten.

Let op!
Voor het molengebied Kinderdijk gelden andere regels. In het molengebied Kinderdijk is het verboden om:

  • te venten;
  • als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden.

Deze verboden zijn vastgelegd in onderstaande aanwijzingsbesluiten:

Contact

Heeft u vragen neem dan contact op met het team BVK, cluster Veiligheid via apv@jouwgemeente.nl