Venten

Onder venten wordt verstaan: het verkopen van goederen of diensten van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats.

In de gemeente Molenlanden heeft u geen ventvergunning nodig. Er zijn echter wel algemene regels waar u zich aan moet houden:

  • de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar komen;
  • het is verboden te venten op zondagen, erkende Christelijke feestdagen en van maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 9.00 uur.

U hoeft ook geen melding hiervan te doen bij de gemeente.

Let op!
Voor het molengebied Kinderdijk gelden andere regels. In het molengebied Kinderdijk is het verboden om:

  • te venten;
  • als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden.