Standplaatsen en markten

Algemeen

Wij hebben verschillende soorten standplaatsen in onze gemeente. Namelijk standplaatsen op de weekmarkt of losse standplaatsen. Deze vindt u verspreid over de hele gemeente. De standplaatsen maken onze gemeente levendiger, maar zorgen ook voor meer banen. U heeft een standplaatsvergunning nodig als u uw spullen wilt verkopen vanaf een losse standplaats of op een weekmarkt.

Waar kan ik een standplaats innemen?

Er zijn vastgestelde plekken waar u een standplaats mag innemen. Ook het aantal standplaatsen is per locatie bepaald.

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van al deze plaatsen. Niet al deze plaatsen zijn beschikbaar. Onder dit overzicht vindt u een document waarin u kunt zien welke standplaatsen nog vrij zijn. Wilt u uw standplaats op één van deze plekken neerzetten? Bezoek dan eerst de plek om te zien of uw spullen en verkoopwagen op de plek passen. Bekijk ook of er elektriciteit is. Daarna vult u het aanvraagformulier in.

Overzicht minimarkten:
PlaatsnaamLocatieDagTijdstip
ArkelPlein 983VrijdagVan 08.00 uur tot 12:30 uur
BleskensgraafKerkpleinWoensdagVan 09.00 uur tot 12.00 uur
GiessenburgWinkelcentrum DorpsstraatZaterdagVan 08.00 uur tot 12.30 uur
GoudriaanBurg. Van SlijpestraatDinsdagVan 13.00 uur tot 18.00 uur
Groot-AmmersFortuijnpleinWoensdagVan 13.00 uur tot 17.00 uur
HoogbloklandParkeerplaats naast dorpshuisDonderdagVan 08.00 uur tot 12.30 uur
HoornaarParkeerplaats Dirk IV-PleinDinsdagVan 08.00 uur tot 12.30 uur
Nieuw-LekkerlandKleijburgpleinDonderdagVan 13.00 uur tot 16.30 uur
Nieuw-LekkerlandParkeerplaats PlanetenlaanZaterdagVan 08.30 uur tot 12.30 uur
NieuwpoortParkeerplaats Tiendweg nabij De SparVrijdagVan 13.00 uur tot 17.00 uur
NoordeloosParkeerplaats nabij de NH KerkDinsdagVan 08.00 uur tot 12.30 uur
Oud-AlblasSchoolstraatDonderdagVan 08.00 uur tot 12.00 uur
OttolandVuilendam ter hoogte van Damseweg 115VrijdagVan 13.00 uur tot 18.00 uur
SchelluinenParkeerplaats aan de CommanderijstraatVrijdagVan 13.00 uur tot 17.00 uur
StreefkerkKerkstraatDinsdagVan 13.00 uur tot 17.00 uur
Overzicht losse standplaatsen:
PlaatsnaamLocatieDag**Tijdstip 06:00 uur – 22:00
ArkelPlein 983Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
BleskensgraafKerkplein (Kerkstraat)Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
GiessenburgWinkelcentrum (Dorpsstraat 80a)*Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
GoudriaanRaadhuisstraatMa – ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Groot-AmmersFortuijnpleinMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Groot-AmmersOranjeplein (Margrietstraat)*Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Groot-AmmersParkeerterrein Schoonhovenseveer*Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
KinderdijkSchansweg parkeerplaats nabij De ZwerverMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
MolenaarsgraafParkeerterrein winkelcentrum Molenwaard*Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
MolenaarsgraafParkeerplaats Graafdijk-Oost ter hoogte van nr. 51bMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-LekkerlandParkeerplaats PlanetenlaanMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-LekkerlandParkeerplaats hoek Standerdmolen/Hoge BoezemMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Nieuw-LekkerlandOoievaar trottoir ter hoogte ingang ’t Waellant 2Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
NieuwpoortParkeerplaats Tiendweg nabij De SparMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
NoordeloosParkeerplaats nabij de NH KerkMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Oud-AlblasSchoolstraatMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
StreefkerkKerkpleinMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
StreefkerkParkeerterrein buitendijks nabij jachthavenMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
WijngaardenParkeerplaats WijngaardensteegMa - ZaMax. 6 uur aaneengesloten
Wijngaarden’t Wingerds Hof (Dorpsstraat)Ma - ZaMax. 6 uur aaneengesloten

*  (U heeft ook toestemming van de eigenaar nodig)
** (Kies voor een dag die niet tegelijk is met de minimarkt) 

Hieronder een actueel overzicht van alle vrije plekken. Als er een standplaats vrij komt wordt deze eerst gepubliceerd op de gemeentepagina in Het Kontakt en via Social Media. Iedereen krijgt dan 2 weken de kans om hier een aanvraag voor in te dienen. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde plaats zal er geloot worden. Ook dit leest u terug in onderstaand overzicht.

U kunt in sommige gevallen een standplaats voor één keer aanvragen

Bijvoorbeeld voor een bevolkingsonderzoek. Of als u één keer iets verkoopt, bijvoorbeeld oliebollen, kerstbomen, een wervingsactie enzovoort. Wij bekijken uw aanvraag per geval.

Aanvragen

Heeft u bovenstaand overzicht bekeken en is de standplaats die u wilt beschikbaar? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen via deze link.

Bel of e-mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact op met het team Veiligheid en Handhaving. U bereikt dit team via het telefoonnummer 088 75 15 000. U kunt ook e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl

Standplaatsen molengebied Kinderdijk

Er zijn geen standplaatsen meer vrij in het molengebied Kinderdijk

Dit geldt voor de jaren 2023 tot en met 2025. Komt er toch een standplaats vrij? Dan leest u dit op onze website. Ook vindt u dit op de gemeentepagina van Het Kontakt.  

U kunt een bod doen als er toch een standplaats vrij is

Dat doet u door het formulier ‘Aanvraagformulier standplaats molengebied Kinderdijk’ in te vullen. Stuur deze naar willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl. Voeg in deze e-mail ook een foto toe. Hierop moet te zien zijn hoe uw kraam eruitziet en hoe u de producten erop neerlegt.  

Dit moet u weten over deze standplaatsen:

 • De standplaatsen liggen in het midden van het molengebied aan de Middelkade.  
 • De oppervlakte van de standplaats is ongeveer 10 vierkante meter.  
 • Heeft u een standplaats in dit gebied? Dan moet u de standplaats minimaal 150 dagen per jaar gebruiken. Voor minimaal 7 uur per dag. Zorg ervoor dat de standplaats aan het eind van de dag leeg is.  
 • Krijgt u een vergunning voor een standplaats in dit gebied? Dan geldt deze tot en met 31 december 2025.  
 • Wilt u uw standplaats opzeggen voor volgend jaar? Doe dit dan voor 1 juli van dit jaar.  

U betaalt ieder jaar het bod dat u doet en marktgelden

Dit marktgeld is minimaal € 5000,- per jaar. Meer hierover leest u in de Marktgeldenverordening Molenlanden. Hoeveel u per jaar nog meer betaalt, hangt af van de hoogte van uw bod. U betaalt deze 2 bedragen ieder jaar apart van elkaar.  

Onze beoordelingscommissie beoordeelt uw bod op een standplaats

Deze commissie bestaat uit 2 vertegenwoordigers van onze gemeente en 2 vertegenwoordigers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Samen adviseren zij het college van burgemeester en wethouders volgens het Standplaatsenbeleid 2020. Dit college besluit dan of u een standplaatsvergunning krijgt.

De beoordelingscommissie werkt met punten

Voor ieder criterium kunt u 0 tot en met 3 punten verdienen. Voor sommige criteria geldt een minimum score van 1.5 punt. Krijgt u hiervoor minder punten? Dan beoordeelt de commissie uw aanvraag niet verder. De commissie stuurt de aanvragers met het hoogste aantal punten door naar het college van burgemeester en wethouders. 

De beoordelingscommissie beoordeelt uw bod volgens deze criteria:

 • De hoogte van uw bod.
 • Hoeveel van uw producten uit de streek komen. Hier hoort u minimaal 1.5 punt voor te krijgen.  
 • De authenticiteit en de presentatie van uw producten. Ook kijkt de commissie of de uitstraling van uw kraam past bij de uitstraling van dit gebied? Hier hoort u minimaal 1.5 punt voor te krijgen.  
 • Of uw producten een aanvulling zijn op de producten die al verkocht worden in dit gebied.  

U heeft stroom op 1 van de 3 standplaatsen

Op de plattegrond onderaan dit stukje vindt u welke standplaatsen stroom hebben. U betaalt apart voor de stroomkosten. Kreeg u het hoogste aantal punten van de beoordelingscommissie? Dan mag u als eerste kiezen welke standplaats u wilt hebben.  

Bel of e-mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact op met Wille-Anne van ’t Zelfde. U bereikt haar via het telefoonnummer 06 53 51 03 27. U kunt ook e-mailen naar willeanne.vantzelfde@jouwgemeente.nl.  

Standplaatsen op of aan het ijs

U heeft geen vergunning nodig voor een standplaats op of aan het ijs

Dit heet ook wel ‘koek en zopie’. U moet zich wel aan deze algemene regels houden:

 • Blijf op minimaal 200 meter afstand van een horecabedrijf;
 • Houd een minimale afstand van 50 meter aan van een stempelpost (van de organisatie van de Molentocht en/of andere toegestane schaatstocht);  
 • Houd een minimale afstand van 50 meter aan van bruggen;  
 • Breng de veiligheid op het ijs niet in gevaar met uw standplaats.  

Houd u aan de landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’

Er gelden landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn terug te vinden in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Hieronder twee folders vanuit bovenstaande regels (BGBOP) die gelden voor een standplaats op het ijs:

Wanneer u aan het bovenstaande voldoet kunt u de standplaats op of aan het ijs innemen. U hoeft hiervan ook geen melding te doen bij de gemeente.

Kosten

Dit zijn de kosten voor een standplaats:

 • Een aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 31,40.
 • Het marktgeld voor een losse standplaats is € 222,00.
 • Het marktgeld voor een standplaats op een minimarkt is € 334,00.
 • Het marktgeld voor een incidentele standplaats waarop u verkoopt is € 55,60.
 • Het marktgeld voor een toeristische standplaats in molengebied Kinderdijk is € 5.000,00.

Deze kosten kunt u terugvinden in de Legesverordening Molenlanden en in de Verordening Marktgelden Molenlanden 2024

Contact

Bel of e-mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact op met het team Veiligheid en Handhaving, cluster Veiligheid. U bereikt dit team via het telefoonnummer 088 75 15 000. U kunt ook e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl.  

U kunt bezwaar maken tegen ons besluit

Doe dit binnen 6 weken.