Vasthouden en loslaten… voor wie zorgt voor een naaste

Deze cursus is speciaal voor alle mantelzorgers. Heeft uw naaste autisme, depressie of een verslaving? Of is er sprake van (beginnende) dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of Parkinson? Of misschien heeft uw naaste een lichamelijke, motorische, visuele of meervoudige beperking.

Deze cursus is speciaal voor alle mantelzorgers. Heeft uw naaste autisme, een depressie of een verslaving? Of is er sprake van (beginnende) dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of Parkinson? Misschien heeft uw naaste een lichamelijke, motorische, visuele of meervoudige beperking.

In bovenstaande situaties zijn er vaak ook gevolgen voor gezinsleden, vrienden en bekenden. Het kan prettig zijn om ervaringen uit te wisselen met anderen, theoretische kennis op te doen en te leren van elkaar.

We verwachten een groep met diverse achtergronden waarbij er vaak juist veel overeenkomsten zijn in ervaringen en zaken die helpend kunnen zijn.

Wat kunt u van de cursus verwachten?

  • Een gezellige en ontspannen middag met wat lekkers bij de koffie.
  • Bespreken van onderwerpen als: omgaan met uw naaste, anderen betrekken bij de zorg, voldoende energie houden en zorgen voor uzelf.
  • Uitwisselen van ervaringen met andere cursisten.
  • Een cadeautje voor thuis: het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’.

Wanneer en waar?

Data:       Dinsdagmiddag 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2024
Tijd:         13.00 - 15.00 uur  (tussendoor is er een pauze)
Locatie:   De Kaasfabriek Bleskensgraaf, Abbekesdoel 2
Trainers: Yvonne Pijnenburg en Joke Weber
Kosten:    deelname is gratis.

Aanmelden
Kan per e-mail: info@welzijnmolenlanden.nl of telefonisch: 085 - 0066089.
Na aanmelding is er telefonisch contact met een trainer. De groep start bij voldoende aanmeldingen.

Meer info?
Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg op 085 - 00669089.