Van Daalen Ontwikkeling gaat oude school Schelluinen verbouwen tot woningen

Van Daalen Bouw & Ontwikkeling is gekozen als aannemer voor de verbouwing van de oude school aan de Doctor van Linden-Tolstraat in Schelluinen. Het plan bestaat uit zeven sociale koopwoningen en een goedkopere koopwoning.
Maandag 17 juni ondertekenden directeur Daan Hosli van Van Daalen Bouw & Ontwikkeling en wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden de koop- en realisatieovereenkomst voor dit project.

Karakteristiek

Arco Bikker, wethouder Wonen: “Het is fijn dat we ook in Schelluinen aan de slag kunnen met het realiseren van een aantal goedkopere woningen. Het is een mooi plan geworden waarbij de karakteristieke uitstraling van de oude school en de oude kastanjeboom bewaard blijven.”

Planning

In het najaar van 2022 vond een eerste inloopbijeenkomst plaats. De suggesties die toen zijn gedaan, zijn meegenomen in het ontwerp. Na de zomervakantie wordt een tweede inloopavond georganiseerd. De gemeente en aannemer informeren geïnteresseerden dan over de verkoopprocedure en de planning. Daarnaast wordt het voorlopig ontwerp van de woningen gepresenteerd. De verkoop van de woningen vindt naar verwachting eind 2024 plaats. De werkzaamheden, met gedeeltelijke sloop als eerste stap, starten naar verwachting begin 2025. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over het vervolgproces.