Tweede voorlichtingsbijeenkomst evacuatie van vee bij overstromingen op 26 februari 2024

Presentatie resultaten pilotproject evacuatie van vee in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H).

Met de recente hoge waterstanden in de grote rivieren rondom het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H), is het van groot belang om goed voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming en daarbij de evacuatie van mens en dier uit dit gebied.

Pilotproject evacuatie vee

In 2023 is in opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van Landbouw (MINLNV), de Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU) en Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ), LTO Nederland en de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam, door VPH Consultancy de Veehouderij Evacuatie Beoordeling (VEB) Viewer ontwikkeld. Veehouders en veiligheidsregio’s krijgen hiermee de beschikking over een voorspellingsmodel wat laat zien hoe een overstroming zich zal kunnen gaan ontwikkelen. Met dit inzicht kunnen veehouders op tijd geïnformeerd worden en zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie van hun dieren.

Tweede bijeenkomst

Gezien het grote belang en urgentie, nodigen wij u weer uit om voor een bijeenkomst.

Tijdens de tweede voorlichtingsbijeenkomst op 26 februari (20.00u De Til, Giessenburg) toont Joris Wijnker van VPH Consultancy de resultaten van het uitgevoerde pilotproject dat is uitgevoerd in de periode oktober 2023 tot eind januari 2024. Lees meer over het pilotproject evacuatie van vee.

Het belangrijkste onderwerp van deze avond is de demoversie van de 
ontwikkelde VEB Viewer. Deze VEB Viewer laat als voorspellingsmodel duidelijk 
zien hoe bestaande overstromingsscenario’s zich in de tijd ontwikkelen. 
Terugkijkend op de recente periode met hoog water in de omliggende rivieren 
wordt het dan meteen duidelijk welke impact een dijkdoorbraak zou hebben 
op de veehouders in het achterliggende gebied. De aanwezige veehouders 
kunnen, wanneer zij deelnemen aan de operationele versie van de VEB Viewer, 
voor zichzelf inschatten hoe kwetsbaar ze zijn bij een mogelijke dijkdoorbraak. 
Daarbij wordt het meteen duidelijk hoe de VEB-Viewer hen kan helpen in het 
nemen van een tijdige beslissing om wel of niet te evacueren. U kunt tijdens de 
informatieavond reageren op de VEB Viewer. De reacties nemen we mee in de 
volgende versie van de VEB Viewer.

Waar en wanneer?  

Locatie: Zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1, Giessenburg
Datum: Maandag 26 februari, inloop vanaf 20.00 uur.
Meldt u zich uiterlijk 20 februari aan via het aanmeldformulier.

Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte blijven of heeft u vragen over de avond? Stuur dan een e-mail naar info@vphc.eu