Tiny en small houses

Pilot tiny en small houses

De gemeenteraad heeft in maart 2020 ingestemd met een initiatiefvoorstel voor de ‘Pilot tiny en small houses’. Tijdens de pilotperiode van drie jaar die op 1 januari 2023 is afgerond, heeft de gemeente ervaring opgedaan met het faciliteren van kleinschalige woonvormen. Een tiny house verschilt van een small house. Er gelden voor beide woonvormen andere uitgangspunten. De woningen zijn van tijdelijke aard en worden na maximaal tien jaar weggehaald. De verschillen zijn met name de doelgroep, het aantal vierkante meters en het wel of niet aansluiten op nutsvoorzieningen. 

In de praktijk zit het onderscheid met name in de vierkante meters en daarom is er voor gekozen om de maximale oppervlakte van een tiny house te vergroten naar 60 m2 en geen onderscheid meer te maken tussen beide woonvormen. 

Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden een menukaart tiny en small houses vastgesteld. In deze menukaart vindt u de bouwstenen voor het inpassen van een tiny of small house binnen de kernen en in het buitengebied.

Met deze menukaart hopen wij u te informeren en inspireren. Met als doel het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en de haalbaarheid van uw initiatief voor een tiny of small house.

Hieronder vindt u de menukaart met al de informatie voor u als initiatiefnemer.

Menukaart tiny en small houses

Menukaart tiny en small houses d.d. 10 november 2023.pdf

Een principeverzoek indienen

We adviseren om voor het aanvragen van een omgevingsvergunning eerst een principeverzoek in te dienen. Met een principeverzoek kan bepaald worden of aan de uitgangspunten in de menukaart voldaan kan worden. Dan is in principe helder of medewerking verleend kan worden aan de ontwikkeling van een tiny of small house op die specifieke locatie voor een bepaalde tijd. 

Een principeverzoek biedt een globale inschatting van de wenselijkheid van een plan. Na een positief principebesluit volgt een aanvraag omgevingsvergunning. Voor een principeverzoek hoeven de plannen nog niet concreet uitgewerkt te worden. Wel moet in het principeverzoek aandacht zijn voor de uitgangspunten. Via deze link is meer informatie te vinden over het indienen van een principeverzoek.

Vragen/contact

Met vragen over tiny en small houses of over de behandeling van een principeverzoek kunt u contact opnemen met infobouwzaken@jouwgemeente.nl.