Stroomstoring omgeving Dordrecht

Dinsdagochtend jl. is er een korte tijd sprake geweest van een stroomstoring in de omgeving van Dordrecht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is gealarmeerd vanwege de gevolgen van de stroomstoring. 

 De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid  heeft melding gemaakt dat door de stroomstoring twee incidenten bij twee bedrijven hebben plaatsgevonden. Dit zijn Delrin en Chemours, beiden gevestigd aan de Baanhoekweg. 

 Door de stroomstoring zijn veiligheidssystemen van Chemours volgens protocol zijn geactiveerd. Er was een gecontroleerde uitstoot als gevolg van het activeren van de veiligheidssystemen. Hierdoor is er product uitgestoten, en dit is onder de emissiehoeveelheid gebleven. Het gaat om de stof hexafluorpropeen (HFP). Voordat de brandweer ter plaatse was, heeft het bedrijf de situatie zelf onder controle gekregen. Vanuit de veiligheidsregio zijn er twee adviseurs op het gebied van gevaarlijke stoffen naar het bedrijf gegaan en zij hebben meegekeken bij de afhandeling van het incident. Alle systemen worden op dit moment onder toezicht van de DCMR weer opgestart.

Bij Delrin is een lekkage geweest van een zuurstof verdrijvend koelmiddel. Dit is koelmiddel van een koelinstallatie uit een bedrijfsproces. De brandweer heeft meting gedaan rondom dit bedrijf. De lekkage wordt verholpen door een onderhoudsbedrijf. De brandweer blijft aanwezig om de situatie te monitoren. Buiten het bedrijfsterrein zijn geen effecten.