Ramp of crisis

Algemeen

Wanneer het nodig is waarschuwt de gemeente u voor een ramp of een dreiging van een ramp. De belangrijkste signalen hiervoor zijn de sirenes en NL-Alert.

Alarmsignalen

Als u de sirene hoort:

  • Ga direct naar binnen en sluit deuren en ramen.
  • Sluit de ventilatiekanalen en -roosters.  
  • Zet de televisie, radio of computer aan.

Dit hoeft u niet te doen op de eerste maandag van de maand om 12.00u. Dan worden de sirenes getest.

Als u een NL-alert krijgt:

De overheid informeert u via NL-alert over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Volg de instructies uit het bericht.  

Hier vind u ook alle info over het NL-Alert en het installeren hiervan op uw telefoon.

In de toekomst zal NL-Alert de sirene gaan vervangen. 

Wees voorbereid op een noodsituatie

Bekijk op de website  Wat te doen bij? van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hoe u zich kunt voorbereiden op noodsituatie zoals extreem weer, brand en explosie, terrorisme of een overstroming.  

Zo blijft u op de hoogte

Zo blijft u op de hoogte bij een ramp of crisis: 

Dreiging hoogwater

Als de waterstanden in de Lek en omliggende rivieren hoger worden dan normaal, dan komen stukken buitendijks gebied onder water te staan. Hoe u uw woon of werkomgeving kunt voorbereiden op hoogwater , leest u op deze pagina