Powerkids

Op een aantal scholen in de gemeente Molenlanden organiseren medewerkers van het Sociaal team Powerkids-bijeenkomsten. Deze zijn speciaal voor kinderen van 9 – 12 jaar van wie de ouders gescheiden zijn.

Een scheiding is een grote gebeurtenis in het leven van een kind. Door middel van spel en creatieve opdrachten bespreken we thema’s waar kinderen mee te maken kunnen krijgen als hun ouders gescheiden zijn. We organiseren twee bijeenkomsten, over ‘Emoties’ en ‘2 Huizen.’

Herkenning

De kinderen ervaren bij Powerkids dat zij niet de enige zijn en kunnen herkenning vinden bij elkaar. Ze krijgen de boodschap mee dat erover praten met iemand die je vertrouwt je kan helpen als je ergens mee zit.  

Indien mogelijk zijn beide ouders op de hoogte dat het kind de bijeenkomsten volgt. Ouders worden via e-mail op de hoogte gehouden, zodat ze thuis met hun kind(eren) kunnen napraten. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen over de thema’s en de inhoud van de bijeenkomsten. 

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over Powerkids of jouw kind aanmelden? Neem dan contact op met Jorieneke van Drenth (Sociaal team Molenlanden) via T 088 75 15 100 of mail j.vandrenth@jeugdteamszhz.nl

Deelname is kosteloos. Er kunnen maximaal 8 kinderen deelnemen per groep.  

Data

Bij voldoende aanmeldingen start een nieuwe groep. De locatie is afhankelijk van de woonplaats van de kinderen.