Molenlanden onderneemt

Molenlanden Onderneemt Toekomstbestendig

Samen werken aan toekomstbestendige bedrijven(terreinen)

Hoe zorgen ondernemers(verenigingen) en gemeente er gezamenlijk voor dat bedrijven en bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst? Wat is er nodig om de Molenlandse economie ook in de toekomst sterk en veerkrachtig te houden? Gezonde bedrijvigheid in Molenlanden is nodig om onze dorpen en stad vitaal en de agrarische identiteit herkenbaar te houden. Er is passende ruimte nodig voor de autonome groei van bedrijven en er is een noodzaak om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.

In januari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidskader bedrijvigheid (.pdf)  Hierin beschrijven we het beleid over mogelijke uitbreiding en het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en solitair gevestigde bedrijven in Molenlanden. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen stelt de gemeente Molenlanden dit jaar uitvoeringsprogramma’s per bedrijventerrein op.

 

Heeft u vragen over dit Beleidskader bedrijvigheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma? Neem dan contact op met Wiedo Mulder, beleidsadviseur economie bij de gemeente Molenlanden (06-10150434, wiedo.mulder@jouwgemeente.nl).

Wilt u op de hoogte blijven van de economische ontwikkelingen in de gemeente Molenlanden? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Economische Zaken link: Nieuwsbrief Economische Zaken | Gemeente Molenlanden die maandelijks via de mail wordt verstuurd. Dit kan door een mail te sturen naar NieuwsbriefEZ@jouwgemeente.nl

beleidskader

Uitkomst congestiemanagement onderzoek (april 2024): nog onvoldoende netcapaciteit voor bedrijven op wachtlijst Stedin

Op 2 oktober vorig jaar heeft netbeheerder Stedin netcongestie in het oostelijk deel van Molenlanden en (delen van) omliggende gemeenten afgekondigd. Deze netcongestie geldt voor de afname van elektriciteit voor grootverbruikers. Dit betekent dat bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting geen nieuwe of grotere transportovereenkomst af kunnen sluiten bij Stedin. De netcongestie geldt niet voor kleinverbruikers en niet voor de teruglevering van zelf opgewekte elektriciteit. 

Tekort transportcapaciteit

In de afgelopen maanden heeft Stedin een congestiemanagement onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn bedrijven in de regio met een aansluiting van meer dan 1 megawatt (MW) gevraagd om, tegen een vergoeding, tijdens piekperioden minder elektriciteit te verbruiken. Stedin heeft 16 bedrijven in de regio bereid gevonden om hieraan mee te werken. Dit levert naar verwachting 37 MW aan extra capaciteit op. Het tekort aan transportcapaciteit in de regio is 74 MW. Deze capaciteit is nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen waarborgen en te voorzien in de stijgende vraag naar elektriciteit door kleinverbruikers, waaronder ook huishoudens. Dit betekent dat bedrijven die op de wachtlijst van Stedin staan voor een nieuwe transportovereenkomst of de uitbreiding van een bestaande transportovereenkomst op dit moment niet kunnen worden voorzien van transportcapaciteit. Stedin onderzoekt technische mogelijkheden om meer ruimte op het stroomnet te creëren. De resultaten van dit onderzoek worden na de zomer verwacht. Tennet onderzoekt mogelijkheden om het transformatorstation in Arkel versneld te verzwaren.  
 
De uitkomst van dit onderzoek versterkt het belang van ondernemers om samen te werken in de opwek, opslag en uitwisseling van energie. We zien in de gemeente hier al een aantal initiatieven voor ontstaan. Als gemeente denken we graag mee over de mogelijkheden om hierin samen te werken. Ook als je naar aanleiding van dit bericht vragen hebt voor je eigen onderneming en de impact van netcongestie kun je contact met ons opnemen. Je kunt terecht bij Jan-Herman Clevering via janherman.clevering@jouwgemeente.nl; 06-47566546. 
Een toelichting op het onderzoek en de uitkomsten is te vinden op https://bit.ly/3vAKpQw
 

Uitvoering Beleidskader bedrijvigheid start op bedrijventerrein Gelkenes (maart 2024)

In een tijd waarin veranderingen snel gaan en uitdagingen zich opstapelen, is het belangrijk dat we gezamenlijk nadenken over hoe we onze economie en bedrijvigheid in Molenlanden sterk en veerkrachtig kunnen houden. Onze gemeenschappelijke doelstelling is helder:? Op 23 januari heeft de gemeenteraad van Molenlanden het Beleidskader Bedrijvigheid goedgekeurd. Hierin worden de kaders bepaald om ervoor te zorgen dat de Molenlandse bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst. Om deze doelstellingen te bereiken, starten we dit jaar met de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma per bedrijventerrein. Hierbij streven we naar efficiënte samenwerking, prioritering van activiteiten, versterken van samenwerking met regionale partners en het onderzoeken van beschikbare middelen. Als eerste gaan we aan de slag op het grootste bedrijventerrein van de gemeente, bedrijventerrein Gelkenes. Er is met steun van het bestuur van het Industrieschap Gelkenes en een aantal ondernemers een zogenaamde planvormingssubsidie bij de provincie Zuid-Holland aangevraagd en goedgekeurd. 
 

De analyse van het bedrijventerrein Gelkenes bestaat uit drie onderdelen. De eerste fase van het onderzoek op Gelkenes wordt uitgevoerd door Solve Consulting, zij houden deze weken interviews met ondernemers en er wordt een enquête verspreid om zorgen, wensen en kansen te inventariseren. Daarnaast voert Rienstra Beleidsadviseurs/CLOK een uitgebreide waardebepaling uit op en van het bedrijventerrein Gelkenes om zowel de huidige waarde te begrijpen als toekomstige kansen voor waardevermeerdering te identificeren. Tot slot concentreert een groep studenten van de Universiteit Maastricht zich op energie- en netcongestieproblemen op Gelkenes en het bevorderen van efficiënt energiegebruik op het bedrijventerrein, in samenwerking met De Lek Gelkenes Beheer B.V. Voor de zomervakantie wordt er een speciale informatieavond georganiseerd voor de ondernemers op Gelkenes, waar de resultaten van de verschillende onderzoeken worden gepresenteerd en samen wordt besproken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.

Meer informatie?
Neem contact op met Wiedo Mulder, beleidsadviseur economie bij de gemeente Molenlanden (06-10150434, wiedo.mulder@jouwgemeente.nl). 
 

Ondernemersavond bedrijvigheid en netcongestie maandag 4 december

Op maandag 4 december 2023 organiseerde de gemeente Molenlanden een informatie- en gespreksavond over bedrijvigheid en netcongestie. Op deze avond werd een toelichting gegeven op het concept Beleidskader Bedrijvigheid van de gemeente. Stedin gaf een presentatie over de afgekondigde netcongestie. En Gert de Jong, voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers, vertelde over de energie coöperatie die wordt opgezet op bedrijventerrein Antoniapolder.

De presentaties zijn via onderstaande links terug te zien:

- Beleidskader Bedrijvigheid ~ gemeente Molenlanden

- Impact Netcongestie ~ Stedin

- Energiecoöperatie Antoniapolder ~ Gert de Jong

Het concept Beleidskader bedrijvigheid is hier in te zien.

Sinds de afkondiging van netcongestie door Stedin begin oktober 2023 heeft de gemeente Molenlanden diverse ondernemers(verenigingen) gesproken. Deze gesprekken leveren zowel ondernemers als gemeente nieuwe inzichten op. De uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen is essentieel voor het vormen van een gedeelde kennisbasis en voor het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden. De ondernemersavond van 4 december heeft hier verder aan bijgedragen.

Impact van afgekondigde netcongestie (oktober 2023)

Op maandag 2 oktober 2023 heeft netbeheerder Stedin afgekondigd dat er netcongestie* geldt voor afname van grootverbruikers in Oost-Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en een deel van Hardinxveld. Meer informatie vindt u op de  website van Stedin.

* Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg, alleen dan op het elektriciteitsnet. In delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net 'vol'. Dit noemen wij congestie. Afname betekent het verbruiken van elektriciteit.

De vooraankondiging van congestie betekent dat Stedin grootverbruikklanten met een nieuwe aanvraag voor (extra) transportvermogen voor afname wel kan voorzien van een aansluiting, maar dat zij tot in ieder geval de uitkomst van het congestiemanagementonderzoek op een wachtlijst komen voor dit gevraagde (extra) transportvermogen. De structurele netuitbreiding is naar verwachting uiterlijk gereed in 2032.

De afgekondigde afname congestie heeft een hele grote impact op bedrijven in ons gebied en daarmee op de economie in Molenlanden in de komende jaren.

Wanneer bedrijven in dit gebied verhuizen en een nieuwe aansluiting nodig hebben, kunnen zij geen transportvermogen krijgen als grootverbruiker. De komende jaren is het niet mogelijk om (extra) transportvermogen te krijgen in dit gebied. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die bijvoorbeeld hun machinepark willen uitbreiden of hun elektrische wagenpark.

Aanvragen die voor 2 oktober 2023 zijn ingediend bij Stedin worden nog in behandeling genomen. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst. Tot maart 2024 onderzoekt Stedin welke ruimte er nog is op het huidige net en worden de aanvragen op de wachtlijst beoordeeld op haalbaarheid. De structurele uitbreiding van het net duurt naar verwachting tot 2032.

Samenwerking met ondernemers(verenigingen)

De afgekondigde netcongestie heeft een hele grote impact op bedrijven in ons gebied en daarmee op de economie in Molenlanden in de komende jaren en op het Beleidskader zoals dat er nu ligt. Gemeente en Stedin willen met bedrijven(terreinen) meedenken over oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld in technische toepassingen zoals batterijen en de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. De netcongestie geeft dus ook een nieuwe urgentie aan de samenwerking tussen bedrijven onderling en met ondernemersverenigingen, gemeente en andere partners. Niet alleen voor de ondernemers(verenigingen) en bedrijventerreinen in Molenlanden-Oost (waar de netcongestie nu geldt) maar ook voor het westelijk deel.

Contact
Mocht u vragen hebben over de netcongestie en de gevolgen hiervan voor ondernemers en bedrijventerreinen in de gemeente dan kunt u contact opnemen met team duurzaamheid van de gemeente. Als gemeente willen we in gesprek met ondernemers over oplossingsrichtingen binnen het bedrijf en binnen het bedrijventerrein. Wij brengen de informatie vervolgens gebundeld verder naar Stedin. Ondernemers kunnen terecht bij Jan Herman Clevering: 06-47566546, duurzaam.molenlanden@jouwgemeente.nl.  

Meer informatie kunt u ook hier vinden.

Met vragen over het Beleidskader Bedrijvigheid kunt u terecht bij Wiedo Mulder, beleidsadviseur economie bij de gemeente Molenlanden (06-10150434, wiedo.mulder@jouwgemeente.nl).

Molenlanden Onderneemt: 19 november 2021

Op vrijdag 19 november organiseerde de gemeente Molenlanden samen met ondernemers de online ontmoeting ‘Molenlanden Onderneemt’.

Ondernemers konden online aanschuiven bij een tafelgesprek met burgemeester Theo Segers, wethouder Teunis Jacob Slob en een aantal ondernemers als tafelgasten. Namelijk: Tara Verschoor van The Healthy Club, Desiree Aantjes van Den Hâneker, Jan Bakker van Eurogroep, Dik den Hartog, Den Hartog BV, Adrienne Vertooren van i_lab en Jolanda van Hoorne van Stichting ANDERS. In drie rondes gingen zij samen in gesprek over een aantal thema’s zoals veerkracht, duurzaamheid & innovatie en samenwerken.

Filmpje
Tijdens de uitzending werd ook een filmpje getoond waarin een aantal ondernemers vertelt wat Molenlanden Onderneemt voor hen inhoudt. Bekijk het filmpje hieronder!

Molenlanden Onderneemt

Molenlanden Onderneemt | Aftermovie

Wilt u in contact komen met een van de deelnemers aan het tafelgesprek of heeft u een andere vraag? Neemt u dan contact met Louisa Broens via: louisa.broens@jouwgemeente.nl of 06 46 88 45 38.