Molenlanden onderneemt

Ondernemersavond bedrijvigheid en netcongestie maandag 4 december

Op maandag 4 december organiseerde de gemeente Molenlanden een informatie- en gespreksavond over bedrijvigheid en netcongestie. Op deze avond werd een toelichting gegeven op het concept Beleidskader Bedrijvigheid van de gemeente. Stedin gaf een presentatie over de afgekondigde netcongestie. En Gert de Jong, voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers, vertelde over de energie coöperatie die wordt opgezet op bedrijventerrein Antoniapolder.

De presentaties zijn via onderstaande links terug te zien:

- Beleidskader Bedrijvigheid ~ gemeente Molenlanden

- Impact Netcongestie ~ Stedin

- Energiecoöperatie Antoniapolder ~ Gert de Jong

Het concept Beleidskader bedrijvigheid is hier in te zien.

Uitvoeringsprogramma per bedrijventerrein

Sinds de afkondiging van netcongestie door Stedin begin oktober heeft de gemeente Molenlanden diverse ondernemers(verenigingen) gesproken. Deze gesprekken leveren zowel ondernemers als gemeente nieuwe inzichten op. De uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen is essentieel voor het vormen van een gedeelde kennisbasis en voor het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden. De ondernemersavond van 4 december heeft hier verder aan bijgedragen. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen stelt de gemeente Molenlanden de komende maanden uitvoeringsprogramma’s per bedrijventerrein op.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jan-Herman Clevering wat betreft netcongestie (06-47566546, duurzaam.molenlanden@jouwgemeente.nl) of met Wiedo Mulder wat betreft het beleidskader bedrijvigheid (06-10150434, wiedo.mulder@jouwgemeente.nl).

Molenlanden Onderneemt Toekomstbestendig

Hoe zorgen ondernemers(verenigingen) en gemeente er gezamenlijk voor dat bedrijven en bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst? Wat is er nodig om de Molenlandse economie ook in de toekomst sterk en veerkrachtig te houden? Gezonde bedrijvigheid in Molenlanden is nodig om onze dorpen en stad vitaal en de agrarische identiteit herkenbaar te houden. Er is passende ruimte nodig voor de autonome groei van bedrijven en er is een noodzaak om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.

De gemeente Molenlanden heeft een concept beleidskader bedrijvigheid (.pdf) ontwikkeld. Hierin beschrijven we het beleid over mogelijke uitbreiding en het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en solitair gevestigde bedrijven in Molenlanden. Wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met dit document willen we samen met ondernemers(verenigingen) aan de slag met het toekomstbestendig maken van het Molenlandse ondernemersklimaat.  

Impact van afgekondigde netcongestie

Op maandag 2 oktober heeft netbeheerder Stedin afgekondigd dat er netcongestie* geldt voor afname van grootverbruikers in Oost-Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en een deel van Hardinxveld. Meer informatie vindt u op de website van Stedin.

* Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg, alleen dan op het elektriciteitsnet. In delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net 'vol'. Dit noemen wij congestie. Afname betekent het verbruiken van elektriciteit.

De vooraankondiging van congestie betekent dat Stedin grootverbruikklanten met een nieuwe aanvraag voor (extra) transportvermogen voor afname wel kan voorzien van een aansluiting, maar dat zij tot in ieder geval de uitkomst van het congestiemanagementonderzoek op een wachtlijst komen voor dit gevraagde (extra) transportvermogen.  De structurele netuitbreiding is naar verwachting uiterlijk gereed in 2031.   

De afgekondigde afname congestie heeft een hele grote impact op bedrijven in ons gebied en daarmee op de economie in Molenlanden in de komende jaren en op het concept Beleidskader. 

Wanneer bedrijven in dit gebied verhuizen en een nieuwe aansluiting nodig hebben, kunnen zij geen transportvermogen krijgen als grootverbruiker. De komende jaren is het niet mogelijk om (extra) transportvermogen te krijgen in dit gebied.  Dit heeft gevolgen voor bedrijven die bijvoorbeeld hun machinepark willen uitbreiden of hun elektrische wagenpark.

Aanvragen die voor 2 oktober zijn ingediend bij Stedin worden nog in behandeling genomen. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst. Tot maart 2024 onderzoekt Stedin welke ruimte er nog is op het huidige net en worden de aanvragen op de wachtlijst beoordeeld op haalbaarheid. De structurele uitbreiding van het net duurt naar verwachting tot 2032.

Samenwerking met ondernemers(verenigingen)

De afgekondigde netcongestie heeft een hele grote impact op bedrijven in ons gebied en daarmee op de economie in Molenlanden in de komende jaren en op het Beleidskader zoals dat er nu ligt. Gemeente en Stedin willen met bedrijven(terreinen) meedenken over oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld in technische toepassingen zoals batterijen en de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. De netcongestie geeft dus ook een nieuwe urgentie aan de samenwerking tussen bedrijven onderling en met ondernemersverenigingen, gemeente en andere partners. Niet alleen voor de ondernemers(verenigingen) en bedrijventerreinen in Molenlanden-Oost (waar de netcongestie nu geldt) maar ook voor het westelijk deel.

Contact

Mocht u vragen hebben over de netcongestie en de gevolgen hiervan voor ondernemers en bedrijventerreinen in de gemeente dan kunt u contact opnemen met team duurzaamheid van de gemeente. Als gemeente willen we in gesprek met ondernemers over oplossingsrichtingen binnen het bedrijf en binnen het bedrijventerrein. Wij brengen de informatie vervolgens gebundeld verder naar Stedin. Ondernemers kunnen terecht bij Jan Herman Clevering: 06-47566546, duurzaam.molenlanden@jouwgemeente.nl.  

Meer informatie kunt u ook hier vinden.

Met vragen over het Beleidskader Bedrijvigheid kunt u terecht bij Marc Trouwborst: 06-11850942, ondernemersloket@jouwgemeente.nl

Molenlanden Onderneemt: 19 november 2021

Op vrijdag 19 november organiseerde de gemeente Molenlanden samen met ondernemers de online ontmoeting ‘Molenlanden Onderneemt’.

Ondernemers konden online aanschuiven bij een tafelgesprek met burgemeester Theo Segers, wethouder Teunis Jacob Slob en een aantal ondernemers als tafelgasten. Namelijk: Tara Verschoor van The Healthy Club, Desiree Aantjes van Den Hâneker, Jan Bakker van Eurogroep, Dick den Hartog, Den Hartog BV, Adrienne Vertooren van i_lab en Jolanda van Hoorne van Stichting ANDERS. In drie rondes gingen zij samen in gesprek over een aantal thema’s zoals veerkracht, duurzaamheid & innovatie en samenwerken.

Filmpje
Tijdens de uitzending werd ook een filmpje getoond waarin een aantal ondernemers vertelt wat Molenlanden Onderneemt voor hen inhoudt. Bekijk het filmpje hieronder!

Wilt u in contact komen met een van de deelnemers aan het tafelgesprek of heeft u een andere vraag? Neemt u dan contact met Louisa Broens via: louisa.broens@jouwgemeente.nl of 06 46 88 45 38.