Informatie voor Oekraïners

Algemeen

Let op: alle informatie is sterk aan verandering onderhevig. Kijk op de websites voor de meest recente updates.

RefugeeHelp

RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het dynamische platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen. 

Medische zorg

Onverzekerd en medische zorg nodig

Voor vluchtelingen uit Oekraïne die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld thuis verblijven bij familie en vrienden heeft het ministerie van VWS laten weten dat voor hen onderstaande regeling van toepassing is:

"Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden."

Landelijke aanpak medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Het kabinet is bezig een landelijke crisisorganisatie in te richten vanwege de verwachte grootschalige opvang. Deze organisatie bereidt onder andere een centrale aanpak voor om de medische zorg voor de vluchtelingen te regelen. Deze landelijke aanpak geldt ook voor de huisartsenzorg. Helaas is er op dit moment nog veel onduidelijkheid bij de medische wereld.

Meer informatie
Landelijke huisartsenvereniging (LHV)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Oekraïense vluchtelingen met kinderen en alleenstaande minderjarigen hebben in Nederland recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). De jeugdgezondheidszorg biedt gratis preventieve zorg aan kinderen van 0-18 jaar. Denk hierbij aan een gezondheidsonderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige en het aanbieden van vaccinaties tegen besmettelijke ziektes.

In Molenlanden wordt de jeugdgezondheidszorg aangeboden door Jong JGZ. Meer informatie leest u op hun website: JGZ voor Oekraïense vluchtelingen | Jong JGZ

 

Slechtziende/blinde vluchtelingen

Indien voorzieningen nodig zijn voor slechtziende of blinde vluchtelingen, kan er contact worden opgenomen met Tom van der Spek, 06 104 836 39, info@blindexpercience.nl.

Platform Gehandicapten Zedje
Platform Gehandicapten Zedje is o.a. vraagbaak voor alle mensen met een beperking in de gemeente Molenlanden.

Meer informatie vindt u op hun website gehandicaptenplatform Zedje

Huisdieren

Dierenhulp

Het Dierenasiel Gorinchem en de Dierenambulance Vianen zijn bereikbaar voor hulpvragen voor vervoer en opvang van (huis)dieren die mee zijn gereisd vanuit Oekraïne. Zo vervoert de Dierenambulance kosteloos dieren naar dierenartsen voor inenting tegen rabiës.

Via deze pagina vindt u de contactgegevens: Dierenhulp in Molenlanden.

Meer informatie NVWA

U vindt ook meer informatie op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wet- en regelgeving

Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022

De regering is bezig met een regeling voor verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen. Welke organisatie deze regeling zal uitvoeren is nog niet bekend.

Onderstaande link verwijst naar de tijdelijke regeling op Overheid.nl.