Informatie Oekraïense vluchtelingen

Algemeen

U leest op deze pagina meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld hoe zij zich inschrijven in onze gemeente. Of waar vluchtelingen vragen kunnen stellen. Wij vullen deze pagina steeds aan met nieuwe informatie.

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Let op: dit kan alleen als zij een Oekraïense nationaliteit hebben. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. U bereikt ons via 088 75 15 000.  

Leefgeldregeling

Oekraïense vluchtelingen kunnen aan de voorwaarden voldoen voor de ‘leefgeldregeling’

Deze regeling houdt in dat zij iedere maand een bedrag krijgen voor levensmiddelen. Denk aan kleding en eten. Willen Oekraïense vluchteling deze regeling aanvragen? Dan hebben zij een Nederlandse bankrekening nodig. Ook moeten zij ingeschreven staan in de BRP.  

Particuliere opvang

Wij zijn blij met alle particuliere initiatieven om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Hierdoor hadden 325 vluchtelingen een tijdelijke woonplaats in onze gemeente.  

Wij zoeken nog steeds naar locaties om vluchtelingen op te vangen

Hiervoor stelden wij een aantal voorwaarden en regels op. Zo kunnen wij Oekraïense vluchtelingen zo goed en veilig mogelijk opvangen. Wilt u vluchtelingen opvangen in uw woning? Kijk dan op de lijst onder deze sectie of uw woning geschikt is.  

Het kan gebeuren dat wij uw opvangplek niet meteen nodig hebben

Soms zijn er meer opvangplekken dan nodig is voor het aantal vluchtelingen. Toch zijn wij heel blij met uw opvangplek! Wij verwachten namelijk dat er de komende tijd Oekraïense vluchtelingen blijven komen naar onze gemeente.  

Uitschrijven uit de gemeente

Laat het op tijd weten als u gaat verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit door aan uw nieuwe gemeente! Doe dit binnen vijf dagen.  

Laat het ons op tijd weten als u emigreert naar een ander land

Verhuist u naar een ander land? Geef dit op tijd aan ons door! Dit kunt u vijf dagen voor uw emigratie tot de dag van uw vertrek doen. Heeft u DigiD? Doe dit dan digitaal. Of maak een afspraak op ons servicepunt. Heeft u geen DigiD? Vul dan het emigratieformulier in.  

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan kunt u binnen 5 dagen na vertrek uit Molenlanden, aangifte doen bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen binnen de gemeente

Laat het ons op tijd weten als u gaat verhuizen

Verhuist u naar een ander adres binnen onze gemeente? Of verhuist u naar onze gemeente? Geef dit aan ons door! Doe dit vanaf vier weken voor uw verhuizing tot maximaal vijf dagen erna. Heeft u DigiD? Dan meldt u dit gemakkelijk online. Heeft u geen DigiD? Vul dan het verhuisformulier in.  

Aanvragen DigiD

U gebruikt een DigiD om uzelf te identificeren online

Een digiD is een soort elektronische handtekening waarmee u bewijst wie u bent. Dit doet u met een gebruikersnaam en wachtwoord.  

U gebruikt uw DigiD op verschillende websites

Zoals van onze gemeente. U gebruikt uw DigiD dan om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen. Of gemeentelijke belasting te betalen. Andere voorbeelden zijn:

  • provincies
  • de Belastingdienst
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • waterschappen
  • zorgverzekeraars
  • het Donorregister

U vindt op de website van DigiD een overzicht van alle organisatie waar u uw DigiD kunt gebruiken.  

Vraag uw DigiD online aan

Dit duurt een aantal dagen. Houdt u hier rekening mee als u een DigiD aanvraagt? 

Tijdelijke Beschermingsrichtlijn

Oekraïense vluchtelingen kunnen tijdelijke bescherming krijgen in Nederland

Dit komt door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Meer informatie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hier leest u of u gebruikt kunt maken van de bescherming. Maar ook hoe u deze aanvraagt.  

Vragen/ Questions

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakte een overzicht van veelgestelde vragen

In dit overzicht vindt u ook het antwoord op deze vragen. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld opvang of hulp.

Rijksoverheid maakte ook een overzicht van veelgestelde vragen

In dit overzicht vindt u ook het antwoord op deze vragen. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld de aankomst en het verblijf van Oekraïense vluchtelingen.

Refugee Help geeft veel informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Hier kunt u ook terecht als u vluchtelingen wilt helpen.  

Stel uw vraag aan ons

Bijvoorbeeld als uw vraag er niet tussen staat. Of als u een ander soort vraag heeft. U bereikt ons via crisisteam@jouwgemeente.nl.  

Werk aanbieden

U kunt als ondernemer werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Of wilt u als inwoner vluchtelingen helpen om werk te vinden? Dan kan dat ook. Op onze website leest u wat u vooraf regelt hiervoor.  

Meer informatie

Rijksoverheid maakte een webpagina met informatie over Oekraïense vluchtelingen

Hierop leest u meer over bijvoorbeeld de aankomst van Oekraïense vluchtelingen. Maar ook over de zorg en het onderwijs.  

Gebruik de communicatiekaart om te communiceren

Bekijk de pdf onder dit stukje. Dit is een handig hulpmiddel om elkaar beter te begrijpen.  

Voer een gesprek via Pryv.it

Dit is een gratis vertaal- en spraaktool. Het werkt zo:

  • Ga naar de website.
  • Kies een taal.
  • Deel de QR-code met uw gesprekspartner.

Wij maakten een aantal webpagina’s met meer informatie

Deze vindt u op deze pagina. Wij verdeelden de informatie per thema.