Klachten over de gemeente

De gemeente Molenlanden stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Een klacht moet betrekking hebben op een ‘gedraging’ van een bestuurder of medewerker van de gemeente.

Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:
•    De manier waarop u bent behandeld door een bestuurder of medewerker
•    Een toezegging die niet wordt nagekomen
•    Het uitblijven van een reactie van de gemeente op een vraag die u heeft gesteld

Voor deze situaties heeft de gemeente Molenlanden een klachtenregeling waarvan u gebruik kunt maken.

Melding openbare ruimte

Een klacht is dus iets anders dan een melding Openbare ruimte! Bij een melding Openbare ruimte gaat het bijvoorbeeld om een kapotte lantaarnpaal, een losliggende stoeptegel of een gevaarlijke verkeerssituatie. Voor dat soort meldingen kunt u het webformulier melding Openbare ruimte invullen.

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht over de gemeente kunt u schriftelijk, per e-mail of telefonisch indienen. 

Gemeente Molenlanden
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf

Stuur een mail naar info@molenlanden.nl