Hulpmiddelen

Het lijkt zo gewoon: bewegen. We doen het al van kinds af aan. Maar soms wordt bewegen moeilijker en heeft u daar hulpmiddelen bij nodig. U kunt dit dan melden via het meldingsformulier bij de gemeente.

Heeft u bepaalde hulpmiddelen maar kort nodig? Dan kunt u dit veelal zelf, zonder kosten aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Maatwerk

Voor hulpmiddelen die langer dan een halfjaar nodig zijn, doet u een beroep op de gemeente. U neemt hiervoor contact op met het Sociaal Loket. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u thuis om te praten over de mogelijkheden. Waar heeft u last van? Wat heeft u nodig? En hoe vaak? Dat soort zaken bespreekt u dan. Eerst kijken we naar oplossingen die algemeen gebruikelijk zijn. Dat zijn hulpmiddelen die in de zorgwinkel te koop zijn. De kosten van deze middelen zijn voor uw eigen rekening. Soms vallen hulpmiddelen onder uw zorgverzekering.

Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan een maatwerk-oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, een scootmobiel of een aangepaste fiets. Hetzelfde geldt voor voorzieningen die in de woning gebruikt worden, bijvoorbeeld een douchestoel of een tillift. 

De hulpmiddelen krijgt u meestal in bruikleen. De gemeente heeft hiervoor een contract afgesloten met Medipoint (locatie Dordrecht). Hierin is ook het onderhoud geregeld en de verzekering voor voorzieningen met een motor.

Eigen bijdrage

Algemeen

Er wordt op grond van de Wmo-verordening geen eigen bijdrage gevraagd voor rolstoelen, verhuiskostenvergoeding en een sportvoorziening. 
Woonvoorzieningen (bijvoorbeeld douchestoel of tillift) en vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel of aangepaste fietsen) vallen onder het abonnementstarief van maximaal € 20,60 per maand, in 2024. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Scootmobielen en aangepaste fietsen

De maximale eigen bijdrage voor iedere periode dat men gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening is € 20,60 per maand, in 2024.

Inning van de eigen bijdrage verloopt via het Centraal administratiekantoor (CAK). 

Meer weten?

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.