Huishoudelijke ondersteuning

Algemeen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: dweilen, stofzuigen, de was ophangen. Maar soms lukt dat even niet of niet meer. U kunt de gemeente laten weten dat u in aanmerking wilt komen voor huishoudelijke ondersteuning.

Hoe werkt dit?

Wilt u huishoudelijke ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. U kunt ook een meldingsformulier invullen. Dat komt binnen bij het Sociaal Loket. Als het meldingsformulier ontvangen is, komt er een medewerker van de gemeente bij u thuis. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Wat kunt u zelf nog? Is er in uw omgeving iemand die bij kan springen zoals een familielid? Of kan een vrijwilliger een aantal taken overnemen?

Soms is dit niet voldoende. Dan is het nodig om huishoudelijke ondersteuning in te schakelen. Dat kan op twee manieren: u kiest voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget.

Zorg in natura (ZIN)

Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan een gecontracteerde zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning (hieronder staat een overzicht met de zorgaanbieders).  Een medewerker van die organisatie komt dan bij u thuis voor een gesprek. Daarbij worden werkafspraken gemaakt op basis van het huishoudelijk ondersteuningsplan van de gemeente. In dit plan staat welke werkzaamheden met welke frequentie worden gedaan.

Persoonsgebonden budget

Bij ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) maakt u zelf afspraken met degene(n) die de huishoudelijke hulp gaat(n) bieden. Het PGB-tarief is €19,45 per uur (2024).

Afspraken over de ondersteuning legt u vast in een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . De SVB zorgt voor de uitbetaling aan uw zorgverlener na ontvangst van de ingevulde zorgovereenkomst en uw declaraties. Zie voor meer informatie www.svb.nl.

Eigen bijdrage

Iedereen die hulp en ondersteuning krijgt vanuit de Wmo betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand (abonnementstarief 2024). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage.