Help ons woonwijken veilig te houden: Herken en meld illegale drugsactiviteiten

Hennep telen, synthetische drugs produceren en drugs verhandelen zijn misdrijven en dus strafbaar. Deze misdrijven zorgen voor (brand)gevaar en criminele activiteiten in woonwijken. Om het op te sporen hebben wij alle tips nodig.

Waar herkent u een hennepkwekerij of drugslaboratorium aan?

 • Stankoverlast door een sterke, vreemde geur
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Condensvorming op de ramen van een woning
 • Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
 • Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Criminele activiteiten in de buurt (onderbuikgevoel)
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt

Meld een vermoeden

Dit kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via

www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden

U kunt ook contact opnemen met de politie via 0900-8844 of gemeente Molenlanden via 088 7515000 of veiligheid@jouwgemeente.nl