Handreiking PFOA-houdende grond

In overleg met betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in 2018 een handreiking opgesteld voor het omgaan met (hergebruik van) grond waarin PFOA en GenX zit. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft deze handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken.

Met strenge regels voor grondverzet voorkomen we dat de grond waarop grond van een andere plek wordt aangebracht, niet (verder) vervuilt.
Met de handreiking is duidelijk aan welke voorwaarden grondverzet in projecten in dit gebied moeten voldoen. Uitgangspunt is dat schone(re) grond niet (sterker) verontreinigd mag worden door er verontreinigde grond op aan te brengen. De handreiking is van toepassing binnen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid die zijn gelegen binnen de contouren zoals in de handreiking opgenomen. 

Tijdelijk handelingskader PFAS houdende grond en bagger
De handreiking vindt u hier

Meer informatie
Voor nadere vragen over de handreiking zijn bodemspecialisten beschikbaar via het telefoonnummer van OZHZ (078-7708585). Coördinator bij OZHZ is Ruud Hakkeling.