Groen

Wat kunt u zelf doen? 

Klimaatbestendig 

U kunt uw leefomgeving klimaatbestendiger maken door uw tuin aan te passen. Door klimaatsveranderingen zijn er hevige regenbuien waarop het rioolstelsel in veel gebieden niet is ontworpen. Door verharding wordt het water sneller afgevoerd en dat kan problemen in de afvoer veroorzaken. En in droge periodes willen we het water juist vasthouden en niet via verharding afvoeren. Door groen of aangepaste verharding te gebruiken wordt de afvoer vertraagd en kan het in droge periodes water beter vasthouden. Ook geeft het een groter leefgebied voor insecten, vogels en andere dieren en planten. Voor leuke ideeën kunt u kijken op de website van Milieu Centraal.  

Vanaf 1 januari 2018 heeft Waterschap Rivierenland een subsidieregeling klimaatactief voor inwoners in het rivierengebied. Kijk hiervoor op de website van Waterschap Rivierenland.

Groene daken 

In plaats van de tuin te vergroenen, kan ook gedacht worden aan groene daken. Groene daken bieden veel voordelen. Zo vangt het regenwater op en voert dit vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast en verkleint het de kans op wateroverlast. Daarnaast geeft een groen dak verkoeling in de zomer. Het dak zelf wordt ook extra beschermd en gaat langer mee. Heeft u zonnepanelen op uw dak, dan profiteert u extra want op een groen dak leveren zonnepanelen tot 15 procent meer rendement op. De lucht boven zo’n dak is net iets kouder en dat zijn voor zonnepanelen ideale omstandigheden. Wij adviseren u wel goed te kijken of uw dak geschikt is voor een groen dak. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Milieu Centraal.  

Biodiversiteit 

De gemeente is bezig een plan van aanpak op te stellen voor biodiversiteit met als doel meer bewustzijn te creëren maar ook biodiversiteit aan het begin van projecten al mee te nemen. Hierin wordt gekeken naar mogelijkheden in ecologisch beheer, voorlichtingen geven en monitoren van soorten.  

Blauwzaam 

Stichting BlauwZaam zet zich in voor het verduurzamen van de regio samen met regionale organisaties. De gemeente Molenlanden heeft zich in 2015 aangesloten bij de werkgroep Beheerconvenant van Blauwzaam. Het doel van deze werkgroep is het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. Het Prachtlint is een lint in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met cultuurhistorisch waardevolle landschappen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen. Door ecologisch beheer en andere maatregelen zorgen we voor een grotere biodiversiteit. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Prachtlint.