Gemeenteraad, college van B&W

Het bestuur heeft een eigen webomgeving. U vindt daar informatie over de samenstelling en vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W en van:

  • Amendementen
  • Besluitenlijst B&W
  • Ingekomen stukken
  • Moties
  • Raadsinformatiebrieven
  • Schriftelijke vragen
  • Toezeggingen
  • Uitnodigingen
Illustratieve weergave van het college van B en W
College van B&W

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Van links naar rechts op onderstaande foto: