Gemeenteraad, college van B&W

Hier vindt u veel informatie. U leest op deze pagina bijvoorbeeld wie er in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zitten. Of wanneer de gemeenteraad vergadert.

Het bestuur heeft een eigen webomgevingU leest er bijvoorbeeld wie er in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zitten. Of wanneer de gemeenteraad vergadert. Ook vindt u hier informatie over: 

  • Amendementen
  • Besluitenlijst B&W
  • Ingekomen stukken
  • Moties
  • Raadsinformatiebrieven
  • Schriftelijke vragen
  • Toezeggingen
  • Uitnodigingen

Wat doet een raadslid eigenlijk?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Bekijk de filmpjes (vlogs) van de raadsleden op deze pagina

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente 

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Van links naar rechts: 

Molenlanden College