Bestuur

Aan het hoofd van de gemeente staat de gekozen gemeenteraad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.