Fout bij telling of vaststelling uitslag

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u hiervan een melding maken.

Melden tijdens de verkiezingsdag

Op de dag van stemming/tijdens de centrale telling kunt u de melding doen bij de voorzitter, die het in het proces-verbaal noteert. 

Melden na de verkiezingsdag

Onderstaand de links naar de meldingsformulieren voor de waterschapsverkiezingen en de provinciale statenverkiezingen.

Waterschap Rivierenland

Melding maken voor de waterschapsverkiezingen

U kunt een melding maken tot dinsdag 21 maart 2023 om 13.30 uur.

Provinciale Staten

Melding maken voor de provinciale staten

U kunt een melding maken tot woensdag 22 maart 10.00 uur.